آیتم ها

از نگاه مشتریان () 0.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir
Delivery

منوی بیرون بر

menudigital.ir
Comida

خوراک ها

menudigital.ir
Aperitivo & Bebidas

پیش غذا و نوشیدنی

منوی بیرون بر

Delivery

چلو کباب لقمه مخصوص

65,000 تـومـان

چلو جوجه کباب مخصوص

65,000 تـومـان

چلو کباب برگ مخصوص

👍 1

140,000 تـومـان

چلو کباب برگ معمولی

125,000 تـومـان

چلو کباب سلطانی

144,000 تـومـان

چلو کباب وزیری

👍 1

105,000 تـومـان

باقالی پلو با مرغ

65,000 تـومـان

زرشک پلو با مرغ

62,000 تـومـان

باقالی پلو با ماهیچه

168,000 تـومـان

باقالی پلو با گردن

158,000 تـومـان

چلو گردن

155,000 تـومـان

چلو ماهیچه

165,000 تـومـان

چلو خورشت قیمه

52,000 تـومـان

چلو خورش قرمه سبزی

👍 1

52,000 تـومـان

چلو خورشت قیمه بادمجان

54,000 تـومـان

چلو ماهی

88,000 تـومـان

چلو خورش فسنجان

84,000 تـومـان

شیرین پلو با مرغ

75,000 تـومـان

خوراک ها

Comida

خوراک لقمه مخصوص

46,000 تـومـان

خوراک جوجه مخصوص

46,000 تـومـان

خوراک مرغ

43,000 تـومـان

چلو کره

21,000 تـومـان

باقالی پلو

25,000 تـومـان

خورش قرمه سبزی اضافه

34,000 تـومـان

خورش قیمه اضافه

34,000 تـومـان

ته دیگه با خورشت

33,000 تـومـان

پیش غذا و نوشیدنی

Aperitivo & Bebidas

سالاد

0 تـومـان

ماست موسیر

0 تـومـان

زیتون پرورده

0 تـومـان

دوغ سنتی

0 تـومـان

دلستر

0 تـومـان

نوشابه

0 تـومـان

آب معدنی

0 تـومـان

دسر

0 تـومـان

ماست و خیار

0 تـومـان

ماست بورانی

0 تـومـان