سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

javanan
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

غذا اصلی | Main course

خوراک مرغ

90,000 تـومـان

خوراک جوجه مخصوص

95,000 تـومـان

خوراک جوجه معمولی

70,000 تـومـان

خواراک کوبیده

95,000 تـومـان

خوراک لقمه

95,000 تـومـان

خوراک میکس مخصوص

120,000 تـومـان

خوراک سلطانی

165,000 تـومـان

خوراک برگ

140,000 تـومـان

ماهی قزل آلا

100,000 تـومـان

خورشت فسنجان با مرغ

110,000 تـومـان

خورشت قیمه

80,000 تـومـان

خورشت قرمه سبزی

80,000 تـومـان

خورشت کیلویی ( قیمه و قرمه )

160,000 تـومـان

خورشت کیلویی ( فسنجان )

180,000 تـومـان

خوراک اکبر جوجه

100,000 تـومـان

خوراک چنجه

140,000 تـومـان

لقمه ( سیخی )

85,000 تـومـان

کوبیده ( سیخی )

57,000 تـومـان

گوجه

35,000 تـومـان

فلفل

35,000 تـومـان

باقالی پلو با ماهیچه

200,000 تـومـان

چلو ماهیچه

190,000 تـومـان

چلو ماهی قزل آلا

120,000 تـومـان

زرشک پلو با مرغ

110,000 تـومـان

باقالی پلو با مرغ

110,000 تـومـان

چلو اکبر جوجه

120,000 تـومـان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

130,000 تـومـان

چلو خورشت قرمه سبزی

95,000 تـومـان

چلو خورشت قیمه

95,000 تـومـان

چلو خورشت قیمه نثار

160,000 تـومـان

چلو کباب کوبیده

110,000 تـومـان

چلو کباب کوبیده ( تک سیخ )

85,000 تـومـان

چلو جوجه مخصوص

110,000 تـومـان

چلو جوجه معمولی

85,000 تـومـان

چلو کباب لقمه

110,000 تـومـان

چلو میکس مخصوص

130,000 تـومـان

چلو سلطانی

180,000 تـومـان

چلو برگ

160,000 تـومـان

چلو چنجه

160,000 تـومـان

شنبه ها |

کوفته تبریزی

90,000 تـومـان

لوبیا پلو

90,000 تـومـان

حلیم ( کیلویی )

80,000 تـومـان

حلیم ( پرسی )

55,000 تـومـان

آش شله قلمکار ( کیلویی )

80,000 تـومـان

آش شله قلمکار ( پرسی )

55,000 تـومـان

سوپ جو ( کیلویی )

65,000 تـومـان

سوپ جو ( پرسی )

50,000 تـومـان

دوشنبه ها |

کشک بادمجان

80,000 تـومـان

عدس پلو

90,000 تـومـان

چهارشنبه ها |

ماکارونی

90,000 تـومـاندرباره

بازگشت به سایت

slide

...

  تماس با 021-00000000
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه