سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

acajou

پیتزا آمریکایی |

پیتزا مخصوص

سس مخصوص، ژامبون ویژه,سالامی,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

قیمت از : 319,000 تـومـان

انتخاب سایز  
تک نفره

319,000 تـومـان


دو نفره

352,000 تـومـان

قارچ و گوشت

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

قیمت از : 343,000 تـومـان

انتخاب سایز  
تک نفره

343,000 تـومـان


دو نفره

392,000 تـومـان

رست بیف

سس مخصوص، گوشت رست بیف,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

قیمت از : 348,000 تـومـان

انتخاب سایز  
تک نفره

348,000 تـومـان


دو نفره

398,000 تـومـان

پپرونی

سس مخصوص، پپرونی، پنیر، فلفل هالوپینو

قیمت از : 338,000 تـومـان

انتخاب سایز  
تک نفره

338,000 تـومـان


دو نفره

367,000 تـومـان

چیکن

سس مخصوص، مرغ,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون,گوجه گیلاسی

قیمت از : 342,000 تـومـان

انتخاب سایز  
تک نفره

342,000 تـومـان


دو نفره

389,000 تـومـان

زبان

سس مخصوص، زبان گوساله,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

438,000 تـومـان

بیکن

سس مخصوص، بیکن,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

389,000 تـومـان

استاف کراست

خمیر پنیر پیتزا، سس مخصوص,ژامبون ویژه,گوشت چرخ کرده,پپرونی,قارچ,زیتون,پنیر,کنجد,دلمه

384,000 تـومـان

استیک

سس مخصوص، فیله گوساله ورقه ای,پنیر,قارچ,دلمه,زیتون,کنجد

439,000 تـومـان

چیکن استاف

خمیر پنیردار، سس مخصوص,مرغ,پنیر,قارچ,دلمه,گوجه گیلاسی,زیتون,کنجد,سیاه دانه

394,000 تـومـان

شکاری

سس مخصوص، سوسیس شکاری,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

379,000 تـومـان

آلاپوک

سس چیلی، فیله مرغ سوخاری,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون,گوجه گیلاسی

394,000 تـومـان

کراکف

سس مخصوص، سوسیس کراکف,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

373,000 تـومـان

آلفردو

سس آلفردو، قارچ، پنیر، دلمه، زیتون، مرغ

396,000 تـومـان

گوشت ( دونر )

سس مخصوص، گوشت دونر,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

373,000 تـومـان

مرغ ( دونر)

سس مخصوص، مرغ دونر,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

378,000 تـومـان

میکس ( دونر )

سس مخصوص، مرغ و گوشت دونر,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

375,000 تـومـان

پیتزا ایتالیایی |

ایتالیایی مخصوص آکاژو

سس مخصوص، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، پنیر، گوجه گیلاسی، دلمه، زیتون

372,000 تـومـان

کالزونه

سس مخصوص، فیله مرغ,ژامبون مرغ,گوشت چرخ کرده,قارچ,پنیر گودا,سس سیر,پنیر,کنجد,دلمه,زیتون

371,000 تـومـان

وجترین

سس پستو، پنیر پیترا,قارچ,سبزیجات روز

324,000 تـومـان

مارگریتا

سس مخصوص، ریحان,پنیر,گوجه گیلاسی

286,000 تـومـان

میت

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

406,000 تـومـان

هالوپپر

سس مخصوص تند، پپرونی,فلفل هالوپینو,قارچ,پنیر,گوجه گیلاسی

379,000 تـومـان

پیتزا سزار

سس سزار، مرغ گریل شده,پنیر,کاهو

398,000 تـومـان

چیکرونی

سس مخصوص، فیله مرغ,پپرونی,هالوپینو,قارچ,زیتون

384,000 تـومـان

مامامیا

سس مخصوص، فیله مرغ,قارچ,فیله گوساله,پنیر,دلمه,پیاز,زیتون

426,000 تـومـان

دیابلو

سس مخصوص، رول مرغ سوخاری,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون,گوجه گیلاسی

389,000 تـومـان

سیر و استیک

سس سیر، فیله گوساله ورقه ای,پنیر,قارچ,دلمه,زیتون,کنجد,سیاه دانه

442,000 تـومـان

پیتزا پنجره ای |

پنجره ای مخصوص

سس مخصوص، گوشت بیف شده,ژامبون ویژه,سالامی,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون,ذرت

412,000 تـومـان

چیکن سیسیلی

سس مخصوص، فیله مرغ,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون,گوجه گیلاسی

408,000 تـومـان

میت لاورز

سس مخصوص، گوشت رست شده,گوشت چرخ شده,راسته گوساله,قارچ,پنیر,دلمه,زیتون

462,000 تـومـان

برگر |

برگر کلاسیک

سس مخصوص، برگر زغالی,کاهو,گوجه,خیار شور

226,000 تـومـان

چیکن برگر

سس مخصوص، فیله مرغ سوخاری,برگر,پنیر گودا,گوجه,خیارشور

318,000 تـومـان

چیز برگر فرانسوی

سس مخصوص، برگر زغالی,پنیر گودا,پنیر پیتزا,کاهو,گوجه,خیارشور

259,000 تـومـان

دوبل برگر سه پنیر

سس مخصوص، 2عدد برگر زغالی,3عدد پنیر,کاهو,گوجه,خیارشور

327,000 تـومـان

بیکن برگر

سس مخصوص، بیکن,برگر زغالی,قارچ,پنیر,کاهو,گوجه,خیارشور

268,000 تـومـان

ماشروم برگر

258,000 تـومـان

چوریتسو برگر

سس مخصوص، برگر زغالی,چوریتسو,قارچ,پنیر,کاهو,گوجه,خیارشور

316,000 تـومـان

زینگر

سس چیلی، سینه مرغ سوخاری,بیکن,پنیر گودا,کاهو,گوجه,خیارشور

286,000 تـومـان

برگر سوخاری

سس مخصوص، برگر زغالی,پنیر,خیارشور,دورچین

287,000 تـومـان

سوپر مکس

سس مخصوص، برگر زغالی,فیله گوساله,قارچ,پنیر,خیارشور,گوجه,کاهو

286,000 تـومـان

ساندویچ |

ژامبون تنوری

سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ تنوری، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی

246,000 تـومـان

هات داگ کلاسیک

سس مخصوص، هات داگ,گوجه,خیارشور,چیپس خلالی

216,000 تـومـان

هات برگر

سس مخصوص، هات داگ,برگر زغالی,قارچ,پنیر,گوجه,خیارشور,چیپس خلالی

287,000 تـومـان

هات بیکن

سس مخصوص، هات داگ,بیکن,قارچ,پنیر,گوجه,خیارشور,چیپس خلالی

279,000 تـومـان

مغز و زبان

سس مخصوص، مغز و زبان,قارچ,پنیر,گوجه,خیارشور,پیاز,جعفری

318,000 تـومـان

زبان

سس مخصوص، زبان,قارچ,پنیر,گوجه,خیارشور,پیاز,جعفری

318,000 تـومـان

استیک

سس مخصوص، فیله گوساله,قارچ,پنیر,گوجه,خیارشور,چیپس خلالی

318,000 تـومـان

فیله مرغ

سس مخصوص، فیله مرغ گریل شده,قارچ,پنیر,گوجه,خیارشور,چیپس خلالی

267,000 تـومـان

رست بیف

سس مخصوص، گوشت گوساله رست بیف,قارچ,پنیر,گوجه,خیارشور,چیپس خلالی

312,000 تـومـان

فاهیتا میکس

سس مخصوص، فیله مرغ، فیله گوساله، سس باربیکیو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، جعفری، فلفل دلمه

324,000 تـومـان

گوشت ( دونر )

سس مخصوص، گوشت دونر,قارچ,پنیر,گوجه,خیارشور,جعفری,پیاز

284,000 تـومـان

مرغ ( دونر )

سس مخصوص، مرغ دونر,قارچ,پنیر,پیاز,جعفری,گوجه,خیارشور

287,000 تـومـان

میکس ( دونر )

سس مخصوص، گوشت دونر,مرغ دونر,قارچ,پنیر,پیاز,جعفری,گوجه,خیارشور

283,000 تـومـان

خوراک |

خوراک میکس

کراکف، برگر,فیله مرغ گریل شده,پنیر گودا,سیب زمینی,سالاد کلم

429,000 تـومـان

خوراک مخصوص

چوریتسو، چیزبرگر زغالی,فیله مرغ گریل شده,سیب زمینی,سالاد کلم

423,000 تـومـان

دابل دان

2 عدد سینه مرغ سوخاری، بیکن,پنیر گودا,سیب زمینی,سالاد کلم,سس مخصوص

351,000 تـومـان

بشقاب سیزیجات

انواع سبزیجات تازه

298,000 تـومـان

چیکن استریپس

4عدد فیله مرغ سوخاری، سیبز مینی,دورچین,سالاد کلم,سس مخصوص

284,000 تـومـان

چیکن پارمسان

شنیسل مرغ سوخاری، سس مارنیارا,پنیر پیتزا,دلمه,زیتون,دورچین

308,000 تـومـان

خوراک رست بیف

گوشت رست شده، سس قارچ,پنیر پیتزا,سیب زمینی خلالی

398,000 تـومـان

خوراک چیکن

شنیسل مرغ، سس قارچ,پنیر پیتزا,سیب زمینی خلالی

396,000 تـومـان

لازانیا

سس مخصوص، گوشت چرخ شده,قارچ,پنیر,زیتون,ادویه مخصوص

328,000 تـومـان

استیک مرغ

350گر شنیسل مرغ گریل شده، سیب زمینی کره ای,دورچین,سس قارچ,خامه

485,000 تـومـان

استیک ریبای

500 گرم راسته گوساله گریل شده، سیب زمینی کره ای,دورچین,سس قارچ,خامه

785,000 تـومـان

استیک فیله

400 گرم فیله گوساله گریل شده، سیب زمینی کره ای,دورچین,سس قارچ,خامه

785,000 تـومـان

استیک لمب چاپس

450 گرم راسته بره، سیب زمینی کره ای,دورچین,سس قارچ,خامه

785,000 تـومـان

بشقاب سوخاری

رول مرغ، کتف و بال,قارچ,فیله,پنیر,دورچین,سیب زمینی

510,000 تـومـان

پاستا |

میلانو

فیله گوساله، قارچ,سس آلفردو,پنه ریگاته,ریحان,پنیر پارمسان

291,000 تـومـان

میگو

میگو طبخ شده بع روش مدیترانه ای، سس آلفردو,جعفری,پنه ریگاته,پنیر پارمسان

308,000 تـومـان

چیکن آلفردو

مرغ، قارچ,سس آلفردو,جعفری,پنیر پارمسان,گوجه گیلاسی

256,000 تـومـان

پستو

فیله مرغ، قارچ,سس پستو,پنه,زیتون,پنیر پارمسان,جعفری,گوجه گیلاسی

256,000 تـومـان

مکزیکی

فیله گوساله، سس چیلی، قارچ، پنه ریگاته، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی، ریحان

291,000 تـومـان

اسپاگتی بلونیز

اسپاگتی، گوشت گوساله چرخ شده,قارچ,سس بلونیز,ریحان,پنیر پارمسان

268,000 تـومـان

پاستا سرآشپز

فیله گوساله، فیله مرغ,فتوچینی,قارچ,سس مخصوص

296,000 تـومـان

تورینو

گوشت گوساله رست شده، قارچ,سس آلفردو,پنه ریگاته,ریحان,پنیر پارمسان

292,000 تـومـان

فیله پارمژان

فیله مرغ تنوری، پنیر پیتزا,پنه ریگاته,جعفری,گوجه گیلاسی,پارمسان

317,000 تـومـان

کودک |

مینی پیتزا چیکن + سیب زمینی

سس مخصوص، مرغ,قارچ,پنیر

281,000 تـومـان

مینی پیتزا قارچ و گوشت + سیب زمینی

سس مخصوص، گوشت چرخ شده,قارچ,پنیر

287,000 تـومـان

مینی پیتزا رست بیف + سیب زمینی

سس مخصوص، گوشت رست شده,قارچ,پنیر

293,000 تـومـان

مینی پیتزا مخصوص + سیب زمینی

سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ,گوشت چرخ شده,قارچ,پنیر

268,000 تـومـان

پیش غذا |

سیب زمینی ساده

139,000 تـومـان

سیب زمینی با سس قارچ و خامه

208,000 تـومـان

سیب زمینی مخصوص

258,000 تـومـان

سالاد فصل

190,000 تـومـان

سالاد سزار استریپس

251,000 تـومـان

سالاد سزار با مرغ گریل

247,000 تـومـان

سالاد سزار با مرغ سوخاری

268,000 تـومـان

سالاد سزار با مرغ میکس

264,000 تـومـان

میگو سوخاری

308,000 تـومـان

امریکن پوتیتو

267,000 تـومـان

نان سیر

219,000 تـومـان

قارچ سوخاری

214,000 تـومـان

بال و کتف سوخاری

227,000 تـومـان

مک اند چیز

199,000 تـومـان

سوپ روز

112,000 تـومـان

نوشیدنی |

موهیتو

80,000 تـومـان

لیموناد

75,000 تـومـان

قهوه بر پایه اسپرسو |

اسپرسو سینگل

45,000 تـومـان

اسپرسو دابل

55,000 تـومـان

آمریکانو

55,000 تـومـان

لاته

65,000 تـومـان

کارامل ماکیاتو

70,000 تـومـان

موکا

70,000 تـومـان

کاپوچینو

62,000 تـومـان

آفوگاتو

65,000 تـومـان

آیس کافی |

آیس لاته

65,000 تـومـان

آیس موکا

70,000 تـومـان

آیس کارامل ماکیاتو

70,000 تـومـان

سیگنیچر

80,000 تـومـان

قهوه های دمی |

کلدبرو

90,000 تـومـان

کمکس

85,000 تـومـان

وی 60

85,000 تـومـان

فرانسه

85,000 تـومـان

ائروپرس

85,000 تـومـان

وافل |

وافل نوتلا

160,000 تـومـان

وافل شکلات فندقی

140,000 تـومـان

وافل کره بادام زمینی

140,000 تـومـان

وافل عسل و گردو

140,000 تـومـان

کیک |

کیک روز

قیمت از : 80,000 تـومـان

انتخاب  
موس نسکافه با گاناش مونته

80,000 تـومـان

کیک هویج

70,000 تـومـان

کیک قهوه با کرم تافی

80,000 تـومـان

کیک دبل چاکلت

80,000 تـومـان

چیز کیک نیویورکی

70,000 تـومـان

چیز کیک لوتوس

80,000 تـومـان

چیزکیک رافائلو

80,000 تـومـان

اسکوپ بستنی

25,000 تـومـان

شات نوتلا

55,000 تـومـان

نوشیدنی گرم |

هات چاکلت

65,000 تـومـان

وایت چاکلت

65,000 تـومـان

شیر شکلات

60,000 تـومـان

شیر کاکائو

60,000 تـومـان

پارادایس درینک

چای، بهار نارنج

70,000 تـومـان

شیر نسکافه

60,000 تـومـان

چای ماسالا

60,000 تـومـان

سیگنچر گرم

75,000 تـومـان

دمنوش |

دمنوش دارچین

دارچین، عسل,بابونه,بهارنارنج

70,000 تـومـان

دمنوش گرین

به لیمو، آویشن,نعنا,عسل,هل

70,000 تـومـان

دمنوش اپل پارادایز

سیب، به,دارچین,عسل

70,000 تـومـان

دمنوش کوئین بری

چای ترش، میوه خشک,گل محمدی

70,000 تـومـان

سیگنیچر

80,000 تـومـان

کوکی

15,000 تـومـان

دمنوش آرامش

عسل,لیمو,گل گاو زبان

70,000 تـومـان

دمنوش سرماخوردگی

عسل,لیمو,آویشن

70,000 تـومـان

ماکتیل ها |

کوبالیره

چای، لمون، سوئیت اند ساور، کولا

90,000 تـومـان

مکزیکی البو

نعنا، لمون,پشن فروت

85,000 تـومـان

پینک لیدی

پرتقال، لمون,گریپ فروت,سردم پنیرک

90,000 تـومـان

کلد گلد

کلد برو، لمون,سیروپ آیریش

95,000 تـومـان

بلک ریور

آناناس، سیب,کیوی

90,000 تـومـان

سیگنیچر

110,000 تـومـان

شیک |

شیک نوتلا

150,000 تـومـان

شیک نسکافه

135,000 تـومـان

شیک اسپرسو

130,000 تـومـان

شیک شکلات

120,000 تـومـان

شیک روز

150,000 تـومـان

پروتئین بار |

پروتئین میکس

اسپرسو، موز,کره بادام زمینی,شیر کم پرب,خرما,جوی دوسر

140,000 تـومـان

اوت میل

اسپرسو,موز,کره بادام زمینی,شیرکم چرب,خرما,جو دوسر

140,000 تـومـان

اسموتی |

اورنج هیت

پرتقال، لیمو

110,000 تـومـان

گلدن

انبه، آلوئه ورا

120,000 تـومـان

لیک ادو

سیب، دارچین,موز

120,000 تـومـان

چای |

چای سیاه

25,000 تـومـان

چای زنجبیل

40,000 تـومـان

چای سبز

35,000 تـومـان

چای به لیمو

40,000 تـومـان

چای زعفران

50,000 تـومـان

چای سیاه هل و دارچین

40,000 تـومـان

چای سبز هل و دارچین

45,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه