anatolia

آیتم ها
نظرات


0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir

grill

menudigital.ir

pasta

menudigital.ir

kebab

menudigital.ir

salad

menudigital.ir

soup

menudigital.ir

coffe

menudigital.ir

Beverages

menudigital.ir

tea

menudigital.ir

hookah

مشاهده دسته بندی ها در یک نگاه

grill

Chargrilled Sea Bream

افزودن به دفترچه
   

65,000 تـومـان

Chargrilled Salmon

افزودن به دفترچه
   

98,000 تـومـان

pasta

Pasta Marta

افزودن به دفترچه
   

76,000 تـومـان

Pasta with Pesto Resso Sauce

افزودن به دفترچه
   

65,000 تـومـان

Penne with Pesto Sauce

افزودن به دفترچه
   

87,000 تـومـان

kebab

Sheftali Kebab

افزودن به دفترچه
   

87,000 تـومـان

Pasha’s Kebab

افزودن به دفترچه
   

56,000 تـومـان

Adana Kebab

افزودن به دفترچه
   

65,000 تـومـان

salad

Caesar Salad

افزودن به دفترچه
   

54,000 تـومـان

Grilled Salmon Salad

افزودن به دفترچه
   

43,000 تـومـان

Halloumi Salad

افزودن به دفترچه
   

49,000 تـومـان

soup

Creamy Chicken and Mushroom Soup

افزودن به دفترچه
   

87,000 تـومـان

Lentil Soup

افزودن به دفترچه
   

98,000 تـومـان

coffe

Filter Coffee

افزودن به دفترچه
   

43,000 تـومـان

Irish Coffee

افزودن به دفترچه
   

32,000 تـومـان

Ice Coffee

افزودن به دفترچه
   

87,000 تـومـان

Latte

افزودن به دفترچه
   

32,000 تـومـان

Americano

افزودن به دفترچه
   

42,000 تـومـان

Beverages

Caipirinha

افزودن به دفترچه
   

14,000 تـومـان

Chiaseed

افزودن به دفترچه
   

23,000 تـومـان

Blue Devil

افزودن به دفترچه
   

32,000 تـومـان

Detox

افزودن به دفترچه
   

21,000 تـومـان

Cuba Libere

افزودن به دفترچه
   

43,000 تـومـان

Energiser

افزودن به دفترچه
   

32,000 تـومـان

Mojito

افزودن به دفترچه
   

12,000 تـومـان

Adios

افزودن به دفترچه
   

32,000 تـومـان

tea

Quince Tea

افزودن به دفترچه
   

12,000 تـومـان

Relax Tea

افزودن به دفترچه
   

12,000 تـومـان

Safferon Iced tea

افزودن به دفترچه
   

12,000 تـومـان

Sekanjebin Mix

افزودن به دفترچه
   

12,000 تـومـان

Turkish Tea

افزودن به دفترچه
   

12,000 تـومـان

White Tea

افزودن به دفترچه
   

12,000 تـومـان

Wite Iced Tea

افزودن به دفترچه
   

12,000 تـومـان

hookah

The Vino

افزودن به دفترچه
   

32,000 تـومـان

TheJack

افزودن به دفترچه
   

23,000 تـومـان

Mr.James

افزودن به دفترچه
   

43,000 تـومـان

Jager Bomb

افزودن به دفترچه
   

30,000 تـومـان