سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

ashouri

غذای فصلی | Foods

روده ماهی سفید

به نرخ روز

0 تـومـان

دیبیجا

به نرخ روز

0 تـومـان

سرویس ترب

به نرخ روز

0 تـومـان

سرویس سیر تر

به نرخ روز

0 تـومـان

سرویس فلفل سبز

به نرخ روز

0 تـومـان

سرویس باقالی تر

به نرخ روز

0 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

دوغ محلی یک لیتری

65,000 تـومـان

سالاد سزار (با مرغ گریل)

250,000 تـومـان

کولی شور

70,000 تـومـان

زیتون شکسته

50,000 تـومـان

سالاد سزار (بدون مرغ گریل)

90,000 تـومـان

سیب زمینی سرخ کرده

85,000 تـومـان

ماهی شور

65,000 تـومـان

سوپ

200گرم سوپ جو

50,000 تـومـان

کال کباب

70,000 تـومـان

ماست چکیده

150 گرم ماست چکیده

35,000 تـومـان

ماست بورانی

150 گرم

40,000 تـومـان

ماست خیار

200 گرم

40,000 تـومـان

ماست درار

40,000 تـومـان

ترشی لیته

0 تـومـان

ترشی هفت بیجار

30,000 تـومـان

سیر ترشی

سیر ترشی دو بوته

40,000 تـومـان

زیتون پرورده

65,000 تـومـان

سرویس اضافی

اشپل (20 گرم) باقلا (70 گرم) مغز گردو درجه یک (50 گرم)

180,000 تـومـان

سالاد شیرازی

50,000 تـومـان

سالاد فصل

200 گرم سالاد شامل کاهو و ...

60,000 تـومـان

سرویس گوجه خیار

40,000 تـومـان

غذای اصلی | Main course

پلو کباب چنجه (محلی)

250 گرم راسته گوساله، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره ، اشپل، باقلا، مغز گردو، نان ، پیاز ، گوجه ، دورچین

540,000 تـومـان

پلو کباب ترش

250 گرم راسته گوساله ، 300 گرم برنج پخته محلی، نان و پیاز ، 10 گرم کره ، یک عدد گوجه ، اشپل ، باقلا، مغز گردو و گوجه ، دورچین

550,000 تـومـان

چلو کباب شیشلیک شاندیز

550 گرم راسته گوسفندی، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره، گوجه فرنگی ، دورچین

740,000 تـومـان

چلو ماهیچه شاندیز

710,000 تـومـان

چلو گردن شاندیز

710,000 تـومـان

چلو کباب سلطانی

300 گرم برگ راسته گوساله، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره ، گوجه، دورچین

460,000 تـومـان

چلو کباب برگ

300 گرم برگ راسته گوساله، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره، گوجه ، دورچین

350,000 تـومـان

چلو کباب بختیاری

120گرم گوشت راسته گوساله ، 110 گرم گوشت مرغ بدون استخوان، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره ، گوجه، دورچین

330,000 تـومـان

چلو کباب کوبیده

300 گرم گوشت چرخ کرده در دو سیخ، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره ، گوجه، دورچین

300,000 تـومـان

چلو جوجه کباب محلی با استخوان

300 گرم مرغ با استخوان، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره، نان ، پیاز، گوجه، دورچین

0 تـومـان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

240 گرم مرغ بدون استخوان، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره، نان ، پیاز، گوجه، دورچین

310,000 تـومـان

چلو فیله جوجه ترش

300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره، 250 گرم جوجه بدون استخوان، مواد ترش، دورچین

340,000 تـومـان

زرشک پلو با مرغ

300 گرم برنج پخته محلی، زرشک ، 300 گرم مرغ، سس مخصوص، دورچین

280,000 تـومـان

چلو ماهی سفید

گوشت ماهی سفید (350 گرم)، 300 گرم برنج پخته شده محلی، 10 گرم کره ، دورچین، به نرخ روز

قیمت به نرخ روز

چلو ماهی کولی

گوشت ماهی سفید (350 گرم)، 300 گرم برنج پخته شده محلی، 10 گرم کره، دورچین، به نرخ روز

0 تـومـان

چلو ماهی قزل آلا

400 گرم ماهی قزل آلا، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره، گوجه، دورچین، به نرخ روز

300,000 -  
300,000 0 تومان

چلو ماهی ازون برون

200 گرم ماهی اوزون برون دریایی ، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره، دورچین، به نرخ روز

0 تـومـان

چلو ماهی سوف

300 گرم برنج پخته محلی، 350 گرم ماهی سوف دریایی، دورچین، به نرخ روز

0 تـومـان

چلو اشپل خام ماهی سفید

اشپل ماهی سفید سرخ کرده، 300 گرم برنج پخته محلی ، 10 گرم کره، به نرخ روز

0 تـومـان

چلو مرغابی فسنجان

غذای محلی استان گیلان، به نرخ روز

0 تـومـان

چلو خوتکا فسنجان

یک عدد خوتکا (200 گرم)، 300 گرم برنج پخته محلی ، 10 گرم کره، به نرخ روز

305,000 -  
305,000 0 تومان

چلو مرغ فسنجان

300 گرم برنج پخته محلی، 300 گرم مرغ همراه با خورشت فسنجان

330,000 تـومـان

چلو اناربیج

به مقدار کافی برای یک نفر (200گرم)، 300 گرم برنج پخته محلی، گوشت چرخ کرده کوفته

260,000 تـومـان

چلو قیمه

300 گرم برنج پخته محلی، 100 گرم گوشت داخل خورشت قیمه

250,000 تـومـان

چلو قورمه سبزی

300 گرم برنج پخته محلی، 100 گرم گوشت داخل خورشت قورمه سبزی

240,000 تـومـان

چلو میرزا قاسمی

به مقدار کافی برای یک نفر (200 گرم)، 300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره

200,000 تـومـان

چلو باقالی قاتق

به مقدار کافی برای یک نفر (200 گرم)، 300 گرم برنج پخته محلی ، 10 گرم کره

200,000 تـومـان

چلو ترش تره

300 گرم خورشت ترش تره، 300 گرم برنج پخته محلی

200,000 تـومـان

گمج کباب

سبزیجات معطر محلی، انار ساییده شده، گوشت گوسفندی

300,000 تـومـان

کوبیده اضافی

100 گرم گوشت کوبیده دریک سیخ بدون نان و برنج با گوجه

120,000 تـومـان

چلو ساده

300 گرم برنج پخته محلی، 10 گرم کره

60,000 تـومـان

چلو گوشت شاندیز

620,000 تـومـان

باقالی پلو

جمعه ها

75,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه