سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

شکلات

عالی بود فقط از کیت کت داخلش استفاده کنین

1400/8/4

asoo
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

غذای اصیل ایرانی |

چلو گوشت گوسفندی

برنج ایرانی، گوشت ۴۰۰ گرم,ته دیگ,دورچین سرد

215,000 تـومـان

چلو گردن گوسفندی

برنج ایرانی، گردن ۶۵۰ گرم، ته دیگ، دورچین سرد

267,000 تـومـان

چلو شیشلیک

برنج ایرانی، شیشلیک ۴۵۰ گرم,ته دیگ,دورچین سرد

245,000 تـومـان

چلو ماهی سرخ شده

برنج ایرانی، ماهی جنوب ۴۵۰ گرم، ته دیگ، دورچین سرد

169,000 تـومـان

چلو وزیری

برنج ایرانی، جوجه ۲۰۰ گرم,لقمه ۱۵۰ گرم,ته دیگ,دورچین سرد

108,000 تـومـان

چلو بختیاری

برنج ایرانی، جوجه ۱۵۰ گرم,برگ ۱۵۰ گرم,ته دیگ,دورچین سرد

125,000 تـومـان

چلو لقمه آسو

برنج ایرانی، لقمه ۳۰۰ گرم، ته دیگ، دورچین سرد

102,000 تـومـان

چلو کوبیده

برنج ایرانی، کوبیده ۱۵۰ گرم,ته دیگ,دورچین سرد

85,000 تـومـان

چلو اکبر جوجه

برنج ایرانی، مرغ سرخ شده ۵۵۰ گرم، ته چین، دورچین سرد

102,000 تـومـان

چلو جوجه با استخوان

برنج ایرانی، جوجه با استخوان ۴۵۰ گرم,ته چین,دورچین سرد

105,000 تـومـان

چلو جوجه آسو

برنج ایرانی، جوجه ۳۰۰ گرم، ته دیگ، دورچین سرد

100,000 تـومـان

چلو جوجه

برنج ایرانی، جوجه ۲۰۰ گرم، ته چین، دورچین سرد

85,000 تـومـان

سینی مخصوص آسو

برنج ایرانی، گردن,شیشلیک,جوجه با استخوان,لقمه

680,000 تـومـان

سینی عیانی

برنج ایرانی، اکبر جوجه,جوجه,لقمه

270,000 تـومـان

چلو ساده

50,000 تـومـان

آیتم روزهای پنجشنبه و جمعه |

آبگوشت محلی

92,000 تـومـان

پیش غذا |

سالاد شیرازی

38,000 تـومـان

زیتون پرورده

45,000 تـومـان

زیتون شور

40,000 تـومـان

سیر ترشی

41,000 تـومـان

ماست چکیده

38,000 تـومـان

پیتزا |

پیتزا بلونز

پنیر ایتالیا، خوراک گوشت، قارچ

105,000 تـومـان

پیتزا رست بیف

پنیر ایتالیا، رست بیف، قارچ

115,000 تـومـان

پیتزا استیک

پنیر ایتالیا، استیک گوشت، دلمه، پیاز

118,000 تـومـان

پیتزا چیکن باربیکیو

پنیر ایتالیا، مرغ گریل، قارچ، سس باربیکیو

102,000 تـومـان

پیتزا چیکن پستو

پنیر ایتالیا، مرغ گریل، قارچ، سس پستو

102,000 تـومـان

پیتزا دونر

پنیر ایتالیا، دونر گوشت و مرغ,قارچ

115,000 تـومـان

پیتزا میکس

پنیر ایتالیا، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ

105,000 تـومـان

پیتزا پپرونی

پنیر ایتالیا، پپرونی

98,000 تـومـان

پیتزا سالامی

پنیر ایتالیا، ژامبون,قارچ

110,000 تـومـان

پیتزا فرانکفورتر

پنیر ایتالیا، ژامبون مرغ دودی,سوسیس دودی,قارچ

110,000 تـومـان

پیتزا بیکن فرانسوی

پنیر ایتالیا، بیکن,پنیر گودا,قارچ

115,000 تـومـان

پیتزا امریکن رست بیف

پنیر پیتزا، رست بیف,قارچ

88,000 تـومـان

پیتزا امریکن دونر

پنیر پیتزا، دونر مرغ,دونر گوشت,قارچ

85,000 تـومـان

پیتزا امریکن میکس

پنیر پیتزا، ژامبون مرغ,ژامبون گوشت,قارچ

82,000 تـومـان

پیتزا امریکن پپرونی

پنیر پیتزا، پپرونی

80,000 تـومـان

سوخاری |

فیله سوخاری

سس فیله، سالاد کلم، سیب زمینی، پیاز سوخاری

92,000 تـومـان

برگر |

ماشروم برگر

برگر ۱۵۰ کرم، پنیر گودا,قارچ,سس ویژه

95,000 تـومـان

کلاسیک برگر

برگر ۱۵۰ گرم، پنیر گودا، سس ویژه

90,000 تـومـان

چیلی برگر

برگر ۱۵۰ گرم، فلفل,پنیر گودا,سس ویژه

105,000 تـومـان

چوریتسو برگر

برگر ۱۵۰ گرم، چوریتسو,پنیر گودا,سس ویژه

125,000 تـومـان

بیف برگر

برگر ۱۵۰ گرم، رست بیف,پنیر گودا,سس ویژه

105,000 تـومـان

برگر آسو

برگر ۱۵۰ گرم، بیکن گوشت ۹۸ درصد، پنیر گودا، سس ویژه

108,000 تـومـان

دوبل برگر

برگر ۳۰۰ گرم، پنیر گودا,سس ویژه

118,000 تـومـان

سالاد و پیش خوراک |

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل، گوجه، سس سزار

85,000 تـومـان

سالاد سوخاری

کاهو، فیله سوخاری,گوجه,سس

95,000 تـومـان

سالاد پارما

کاهو، ژامبون ۹۰ درصد,سس ویژه

90,000 تـومـان

نان سیر

70,000 تـومـان

سیب زمینی مخصوص

80,000 تـومـان

قارچ سوخاری

58,000 تـومـان

پیاز سوخاری

58,000 تـومـان

سیب زمینی

53,000 تـومـان

ساندویچ |

ساندویچ دونر

94,000 تـومـان

ساندویچ رست بیف

106,000 تـومـان

پیتزا |

پیتزا بلونز

پنیر ایتالیا، خوراک گوشت، قارچ

105,000 تـومـان

پیتزا رست بیف

پنیر ایتالیا، رست بیف، قارچ

115,000 تـومـان

پیتزا استیک

پنیر ایتالیا، استیک گوشت، دلمه، پیاز

118,000 تـومـان

پیتزا چیکن باربیکیو

پنیر ایتالیا، مرغ گریل، قارچ، سس باربیکیو

102,000 تـومـان

پیتزا چیکن پستو

پنیر ایتالیا، مرغ گریل، قارچ، سس پستو

102,000 تـومـان

پیتزا دونر

پنیر ایتالیا، دونر گوشت و مرغ,قارچ

115,000 تـومـان

پیتزا میکس

پنیر ایتالیا، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ

105,000 تـومـان

پیتزا پپرونی

پنیر ایتالیا، پپرونی

98,000 تـومـان

پیتزا سالامی

پنیر ایتالیا، ژامبون سالامی,قارچ

110,000 تـومـان

پیتزا فرانکفورتر

پنیر ایتالیا، ژامبون مرغ دودی,سوسیس دودی,قارچ

110,000 تـومـان

پیتزا بیکن فرانسوی

پنیر ایتالیا، بیکن,پنیر گودا,قارچ

115,000 تـومـان

پیتزا امریکن رست بیف

پنیر پیتزا، رست بیف,قارچ

88,000 تـومـان

پیتزا امریکن دونر

پنیر پیتزا، دونر مرغ,دونر گوشت,قارچ

85,000 تـومـان

پیتزا امریکن میکس

پنیر پیتزا، ژامبون مرغ,ژامبون گوشت,قارچ

82,000 تـومـان

پیتزا امریکن پپرونی

پنیر پیتزا، پپرونی,جعفری تازه

80,000 تـومـان

سوخاری |

فیله سوخاری

سس فیله، سالاد کلم، سیب زمینی، پیاز سوخاری

92,000 تـومـان

برگر |

ماشروم برگر

برگر ۱۵۰ گرم، پنیر گودا,قارچ,سس ویژه

95,000 تـومـان

کلاسیک برگر

برگر ۱۵۰ گرم، پنیر گودا، سس ویژه

90,000 تـومـان

چیلی برگر

برگر ۱۵۰ گرم، پپرونی,فلفل,پنیر گودا,سس ویژه

105,000 تـومـان

چوریتسو برگر

برگر ۱۵۰ گرم، چوریتسو,پنیر گودا,سس ویژه

125,000 تـومـان

بیف برگر

برگر ۱۵۰ گرم، رست بیف,پنیر گودا,سس ویژه

105,000 تـومـان

برگر آسو

برگر ۱۵۰ گرم، بیکن گوشت ۹۸ درصد، پنیر گودا، سس ویژه

108,000 تـومـان

دوبل برگر

برگر ۳۰۰ گرم، پنیر گودا,سس ویژه

118,000 تـومـان

سالاد و پیش خوراک |

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل، گوجه، سس سزار

85,000 تـومـان

سالاد سوخاری

کاهو، فیله سوخاری,گوجه,سس

95,000 تـومـان

سالاد پارما

کاهو، ژامبون ۹۰ درصد,سس ویژه

90,000 تـومـان

نان سیر

70,000 تـومـان

سیب زمینی مخصوص

80,000 تـومـان

قارچ سوخاری

58,000 تـومـان

پیاز سوخاری

58,000 تـومـان

سیب زمینی

53,000 تـومـان

ساندویچ |

ساندویچ دونر

94,000 تـومـان

ساندویچ رست بیف

106,000 تـومـان

نوشیدنی گرم بر پایه قهوه |

اسپرسو

58,000 تـومـان

امریکانو

60,000 تـومـان

رومانو

59,000 تـومـان

کاپوچینو

59,000 تـومـان

موکا

65,000 تـومـان

لاته

60,000 تـومـان

لاته دبل

65,000 تـومـان

لاته کارامل

69,000 تـومـان

لاته فندوق

68,000 تـومـان

شکلات داغ

65,000 تـومـان

شکلات سفید

62,000 تـومـان

فرنچ پرس

65,000 تـومـان

کمکس

72,000 تـومـان

V60

70,000 تـومـان

ائرو پرس

67,000 تـومـان

ترک

65,000 تـومـان

یونانی

68,000 تـومـان

نوشیدنی گرم |

چای دمی

55,000 تـومـان

چای ۲ نفره

68,000 تـومـان

چای سبز

52,000 تـومـان

چای سبز ۲ نفره

65,000 تـومـان

چای ماسالا

59,000 تـومـان

چای انگلیسی

56,000 تـومـان

شیر عسل

دارچین، زنجبیل

57,000 تـومـان

دمنوش گل گاو زبان

طبع گرم، کاهش اضطراب، آرامش بخش

57,000 تـومـان

دمنوش به لیمو

طبع گرم، درمان نفس تنگی، بهبود اشتها

55,000 تـومـان

دمنوش بهارنارنج

طبع گرم، درمان میگرن، جلوگیری از حمله قلبی

55,000 تـومـان

دمنوش بینگو

سم زدایی روده ها، کاهش چربی بدن، تقویت انرژی

57,000 تـومـان

دمنوش آسو

درمان دیابت، سم زدایی کبد، مفید برای زخم معده

62,000 تـومـان

دمنوش سیاه دانه عسل

مفید برای لاغری، تقویت ایمنی بدن,درمان مشکلات گوارشی

56,000 تـومـان

چای کاکوتی

طبع گرم، پیشگیری سرما خوردگی,پاک سازی پوست

50,000 تـومـان

چای سرخ

طبع سرد، کاهش قند خون,درمان افسردگی,کاهش وزن

50,000 تـومـان

نوشیدنی سرد بر پایه قهوه |

آمریکانو سرد

68,000 تـومـان

آفوگاتو

68,000 تـومـان

لاته سرد

56,000 تـومـان

موکا سرد

68,000 تـومـان

لاته سرد فندق

72,000 تـومـان

لاته سرد کارامل

72,000 تـومـان

سنوریتا

65,000 تـومـان

دمی سرد

75,000 تـومـان

نوشیدنی سرد |

موهیتو

60,000 تـومـان

رد موهیتو

62,000 تـومـان

لیموناد

57,000 تـومـان

جینجرناد

62,000 تـومـان

بلوناد

63,000 تـومـان

موکتل هاوایی

75,000 تـومـان

موکتل ردسان

75,000 تـومـان

موکتل ویگور

105,000 تـومـان

موکتل رز گریپس کالین

65,000 تـومـان

موکتل هیون

65,000 تـومـان

موکتل ویرجین بلاش

80,000 تـومـان

موکتل کوبا لیبره

69,000 تـومـان

گلاب زعفران

68,000 تـومـان

خیار سکنجبین

57,000 تـومـان

خاکشیر آلوئه ورا

67,000 تـومـان

گل ختمی

63,000 تـومـان

بهارنارنج

62,000 تـومـان

کاسنی

50,000 تـومـان

دسر |

وافل شکلات فندق

میوه، بستنی

85,000 تـومـان

وافل کارامل

بستنی

85,000 تـومـان

کرپ موز فندق

76,000 تـومـان

کیک شکلاتی

59,000 تـومـان

تیرامیسو

57,000 تـومـان

شیک |

وانیل

73,000 تـومـان

شکلات

80,000 تـومـان

توت فرنگی

83,000 تـومـان

شاه توت

83,000 تـومـان

دارک

83,000 تـومـان

شکلات فندق

87,000 تـومـان

بادام زمینی

82,000 تـومـان

کارامل

87,000 تـومـان

نخودچی

80,000 تـومـان

آسو

93,000 تـومـان

کیت کت

87,000 تـومـان

موز شکلات

90,000 تـومـان

چوب شور

80,000 تـومـان

نید بنانا

90,000 تـومـان

پیش غذا |

فیله سوخاری

سس فیله، سالاد کلم، سیب زمینی، پیاز سوخاری، نان اضافه

92,000 تـومـان

کلاسیک برگر

برگر ۱۵۰ گرم، پنیر گودا، سس ویژه

90,000 تـومـان

چیلی برگر

برگر ۱۵۰ گرم، پپرونی,فلفل هالوپینو,پنیر گودا,سس ویژه

105,000 تـومـان

بیف برگر

برگر ۱۵۰ گرم، رست بیف,پنیر گودا,سس ویژه

105,000 تـومـان

برگر آسو

برگر ۱۵۰ گرم، بیکن گوشت ۹۸ درصد، پنیر گودا، سس ویژه

108,000 تـومـان

ساندویچ کباب ترکی

94,000 تـومـان

چیکن پاستا آلفردو

92,000 تـومـان

بیف پاستا آلفردو

105,000 تـومـان

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل، گوجه، سس سزار

85,000 تـومـان

سالاد سوخاری

کاهو، فیله سوخاری,گوجه,زیتون,سس

95,000 تـومـان

سالاد پارما

کاهو، کلم,ژامبون ۹۰ درصد,سس ویژه

90,000 تـومـان

سیب زمینی

53,000 تـومـان

سیب زمینی مخصوص

80,000 تـومـان

سیب زمینی تنوری با سس قارچ

67,000 تـومـان

نوشیدنی گرم بر پایه قهوه |

اسپرسو

58,000 تـومـان

امریکانو

60,000 تـومـان

V60

70,000 تـومـان

لاته

60,000 تـومـان

لاته دبل

65,000 تـومـان

نوشیدنی سرد بر پایه قهوه |

آمریکانو سرد

63,000 تـومـان

موکا سرد

68,000 تـومـان

دمی سرد

75,000 تـومـان

دسر |

وافل شکلات فندق

میوه، بستنی

85,000 تـومـان

وافل کارامل

بستنی

85,000 تـومـان

کرپ موز فندق

76,000 تـومـان

کیک شکلاتی

59,000 تـومـان

تیرامیسو

57,000 تـومـان

شیک |

نید بنانا

90,000 تـومـان

وانیل

73,000 تـومـان
👍 1

شکلات

80,000 تـومـان

شاه توت

83,000 تـومـان

دارک

83,000 تـومـان

آسو

93,000 تـومـان

نوشیدنی گرم |

چای دمی

55,000 تـومـان

چای ۲ نفره

68,000 تـومـان

چای سبز

52,000 تـومـان

چای سبز ۲ نفره

65,000 تـومـان

دمنوش گل گاو زبان

طبع گرم، کاهش اضطراب، آرامش بخش

57,000 تـومـان

دمنوش به لیمو

طبع گرم، درمان نفس تنگی، بهبود اشتها

55,000 تـومـان

دمنوش بهارنارنج

طبع گرم، درمان میگرن، جلوگیری از سکته قلبی

55,000 تـومـان

دمنوش بینگو

سم زدایی روده ها، کاهش چربی بدن، تقویت انرژی

60,000 تـومـان

دمنوش آسو

درمان دیابت، سم زدایی کبد، مفید برای زخم معده

62,000 تـومـان

دمنوش سیاه دانه عسل

مفید برای لاغری، تقویت ایمنی بدن,درمان مشکلات گوارشی

56,000 تـومـان

چای کاکوتی

طبع گرم، پیشگیری سرماخوردگی,پاک سازی پوست

50,000 تـومـان

چای سرخ

طبع سرد، کاهش قند خون,درمان افسردگی,کاهش وزن

50,000 تـومـان

نوشیدنی سرد |

موهیتو

60,000 تـومـان

رد موهیتو

62,000 تـومـان

لیموناد

57,000 تـومـان

جینجرناد

62,000 تـومـان

موکتل ویگور

105,000 تـومـان

موکتل ویرجین بلاش

80,000 تـومـان

گلاب زعفران

68,000 تـومـان

خاکشیر آلوئه ورا

67,000 تـومـان

بهارنارنج

62,000 تـومـان

دوغ سنتی

50,000 تـومـان

پیتزا |

پیتزا بلونز

پنیر ایتالیا، خوراک گوشت، قارچ

105,000 تـومـان

پیتزا رست بیف

پنیر ایتالیا، رست بیف، قارچ

115,000 تـومـان

پیتزا استیک

پنیر ایتالیا، استیک گوشت، دلمه، پیاز

118,000 تـومـان

پیتزا چیکن باربیکیو

پنیر ایتالیا، مرغ گریل، قارچ، سس باربیکیو

102,000 تـومـان

پیتزا دونر

پنیر ایتالیا، دونر گوشت و مرغ,قارچ

115,000 تـومـان

پیتزا میکس

پنیر ایتالیا، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ

105,000 تـومـان

پیتزا پپرونی

پنیر ایتالیا، پپرونی، جعفری تازه

98,000 تـومـان

پیتزا سالامی

پنیر ایتالیا، ژامبون سالامی,قارچ

110,000 تـومـان

پیتزا فرانکفورتر

پنیر ایتالیا، ژامبون مرغ دودی,سوسیس دودی,قارچ

110,000 تـومـان

پیتزا بیکن فرانسوی

پنیر ایتالیا، بیکن,پنیر گودا,قارچ

115,000 تـومـان

سوخاری |

فیله سوخاری

سس فیله، سالاد کلم، سیب زمینی، پیاز سوخاری، نان اضافه

92,000 تـومـان

کوردن بلو

سس ویژه، سالاد کلم,سیب زمینی,پیاز سوخاری,نان اضافه

100,000 تـومـان

استیک |

استیک لم چاپس

دنده گوسفندی، سس ویژه,سیب تنوری,دورچین

220,000 تـومـان

برگر |

چیلی برگر

برگر ۱۵۰ گرم، پپرونی,فلفل هالوپینو,پنیر گودا,سس ویژه

105,000 تـومـان

چوریتسو برگر

برگر ۱۵۰ گرم، چوریتسو,پنیر گودا,سس ویژه

125,000 تـومـان

بیف برگر

برگر ۱۵۰ گرم، رست بیف,پنیر گودا,سسس ویژه

105,000 تـومـان

برگر آسو

برگر ۱۵۰ گرم، بیف گوشت ۹۸ درصد، پنیر گودا، سس ویژه

108,000 تـومـان

دوبل برگر

برگر ۳۰۰ گرم، پنیر گودا، سس ویژه

118,000 تـومـان

سالاد و پیش غذا |

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل، گوجه، سس سزار

90,000 تـومـان

سالاد سوخاری

کاهو، فیله سوخاری,گوجه,زیتون,سس

95,000 تـومـان

سالاد پارما

کاهو، کلم,ژامبون ۹۰ درصد,سس ویژه

90,000 تـومـان

نان سیر

70,000 تـومـان

سیب زمینی مخصوص

80,000 تـومـان

سیب زمینی تنوری با سس قارچ

67,000 تـومـان

ساندویچ |

ساندویچ کباب ترکی

94,000 تـومـان

ساندویچ رست بیف

106,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید