آیتم ها
نظرات

از نگاه مشتریان () 0.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir
Delicious

خوشمزه ها

menudigital.ir
Hors d'oeuvre

اردور

menudigital.ir
Farzin's suggestion

پیشنهاد فرزین

menudigital.ir
Chef

پیشنهاد سرآشپز

menudigital.ir
Drinks

نوشیدنی

خوشمزه ها

Delicious

شاهکار کباب شمشیری (2نفره)

430,000 تـومـان

فیله کباب شمشیری (2نفره)

420,000 تـومـان

بره کباب شمشیری (2نفره)

👍 1

420,000 تـومـان

چنجه شکاری شمشیری (2نفره)

390,000 تـومـان

ساطور کباب شمشیری (2نفره)

219,000 تـومـان

شاهکار کباب

199,000 تـومـان

دنده کباب (شیشلیک)

198,000 تـومـان

کباب بره

👍 1

195,000 تـومـان

فیله کباب

195,000 تـومـان

کباب ترش

198,000 تـومـان

خاصک (دوش کباب مخصوص)

👍 1

199,000 تـومـان

چنجه شکاری

180,000 تـومـان

کباب ساطوری

96,000 تـومـان

جوجه ویژه

93,000 تـومـان

جوجه ترش

99,000 تـومـان

بال ویژه

49,000 تـومـان

قارچ

45,000 تـومـان

برنج ایرانی

28,000 تـومـان

کنفی

جگر پرده

39,000 تـومـان

جگر گوسفندی (سایز ویژه)

29,000 تـومـان

دل گوسفندی (سایز ویژه)

29,000 تـومـان

قلوه گوسفندی

سایز ویژه

29,000 تـومـان

خوئک (سایز ویژه)

29,000 تـومـان

اردور

Hors d'oeuvre

سالاد فصل

45,000 تـومـان

زیتون پرورده

33,000 تـومـان

ترشی مخصوص

28,000 تـومـان

ماست و سرشیر مخصوص

28,000 تـومـان

ماست موسیر

22,000 تـومـان

ماست بادمجان

25,000 تـومـان

ماست و خیار

25,000 تـومـان

ماست و سبزی کوهی

25,000 تـومـان

پیشنهاد فرزین

Farzin's suggestion

سینی ممتاز شمشیر کباب فرزین (8نفره)

4عدد شمشیر کباب 60سانتی شامل چنجه شکاری فیله کباب ساطوری بره به همراه 8پرس برنج

1,599,000 تـومـان

سینی مخصوص شمشیر کباب فرزین (4نفره)

2عدد شمشیر کباب 60سانتی شامل چنجه شکاری و بره به همراه 4 پرس برنج مخصوص ایرانی

894,000 تـومـان

سینی ویژه شمشیر کباب فرزین (4نفره)

2عدد شمشیرکباب 60سانتی شامل فیله کباب ساطوری ، 4پرس برنج مخصوص ایرانی

698,000 تـومـان

پیشنهاد سرآشپز

Chef

سینی کباب درباری (2نفره)

یک سیخ دنده کباب و یک سیخ فیله کباب به همراه دو پرس برنج مخصوص ایرانی

440,000 تـومـان

سینی کباب اعیانی (2نفره)

یک سیخ چنجه شکاری، یک سیخ خاصک، به همراه 2پرس برنج مخصوص ایرانی

425,000 تـومـان

سینی کباب سلطانی (2نفره)

یک سیخ کباب بره، یک سیخ ساطوری به همراه، 2پرس برنج مخصوص ایرانی

340,000 تـومـان

سینی کباب سالاری (2نفره)

یک سیخ چنجه شکاری، یک جوجه ویژه، دو پرس برنج مخصوص ایرانی

320,000 تـومـان

سینی کباب وزیری (2نفره)

یک سیخ ساطوری، یک سیخ جوجه ویژه، دو پرس برنج مخصوص ایرانی

240,000 تـومـان

نوشیدنی

Drinks

آب آلو جنگلی

38,000 تـومـان

آب آلبالو طبیعی

38,000 تـومـان

آب زردآلو

28,000 تـومـان

آب آلو وحشی

28,000 تـومـان

دوغ محلی

12,000 تـومـان

آب معدنی کوچک

2,500 تـومـان

دلستر قوطی

0 تـومـان

آب پرتقال

38,000 تـومـان