سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

baghe_hoosh
باغ هوش/ بهشت تفکر و اندیشه

مدرسه تابستانه | Summer School

گروه سنی 5 تا 7 سال (پایان پیش دبستانی یک تا پایان اول ابتدایی)

2,100,000 تـومـان

گروه سنی 8 تا 11 سال (پایان دوم ابتدایی تا پایان پنجم ابتدایی)

2,500,000 تـومـان

گروه سنی 12 تا 16 سال (پایان ششم ابتدایی تا پایان نهم متوسطه)

2,800,000 تـومـان

تفکر و اندیشه | thinking and thought

بهشت تفکر (فلسفه و تفکر انتقادی)

۷ تا ۱۰ سال، تعداد جلسات: 8، پرورش تفکر و اندیشه کودک

قیمت از : 320,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

800,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

320,000 تـومـان

مزرعه فکر (پرورش هوش‌)⭐

5 تا 10 سال، تعداد جلسات: 8، همراه با تجهیزات امانی در محیط کلاس

قیمت از : 380,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

900,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

380,000 تـومـان

راهنمای مخترعان نوجوان

۱۰ سال به بالا، تعداد جلسات : ۸، چگونه مخترع شویم

قیمت از : 480,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

720,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

1,200,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

480,000 تـومـان

توسعه مهارت های فردی

۱۲ سال به بالا، تعداد جلسات : ۱۰، شناخت مهارت‌ها و توانمندی‌ها

قیمت از : 640,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

960,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

1,600,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

640,000 تـومـان

استعدادیابی تخصصی | Talent Identification

استعدادیابی تخصصی و ارائه کارنامه

5 تا 12 سال، 4 فاز تخصصی ، به همراه یک جلسه مشاوره رایگان

4,000,000 تـومـان

مکعب روبیک | Rubic Cube

مکعب جادویی روبیک (۳ در ۳) کودکان

۶ تا ۹ سال، تعداد جلسات: 8

قیمت از : 280,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

420,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

700,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

280,000 تـومـان

مکعب جادویی روبیک (۳ در ۳)

۱۰ تا ۱۸ سال، تعداد جلسات: 6

قیمت از : 320,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

360,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

600,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

320,000 تـومـان

مکعب جادویی روبیک (اشکال مختلف)

۸ تا ۱۸ سال، تعداد جلسات: 4

قیمت از : 300,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

300,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

500,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

350,000 تـومـان

ریاضیات | Mathematics

محاسبات و ریاضیات مهدکودک⭐

۴ تا ۶ سال، تعداد جلسات: 8، همراه با تجهیزات امانی در محیط کلاس

قیمت از : 250,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

800,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

250,000 تـومـان

محاسبات ذهنی چرتکه ای بیسیک

پیش دبستانی، تعداد جلسات : ۸

قیمت از : 280,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

350,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

700,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

280,000 تـومـان

محاسبات ذهنی چرتکه ای ابتدایی

۷ تا ۱۰ سال، تعداد جلسات : ۱۰

قیمت از : 280,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

420,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

850,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

280,000 تـومـان

محاسبات ریاضی سرعتی لکوسام

۱۱ تا ۱۸ سال، تعداد جلسات : ۱۰

قیمت از : 300,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

450,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

900,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

300,000 تـومـان

مهندسی ساخت | creation engineering

مهارت و خلاقیت کودکان لکوکیدز⭐

۴ تا ۶ سال، تعداد جلسات: 8، همراه با تجهیزات امانی در محیط کلاس

قیمت از : 380,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

890,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

380,000 تـومـان

برنامه نویسی کامپیوتر کودکان

۸ تا ۱۲ سال، تعداد جلسات : ۸

قیمت از : 360,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

540,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

900,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

360,000 تـومـان

رباتیک کودکان⭐

6 و 7 سال، تعداد جلسات: 8، همراه با تجهیزات امانی در محیط کلاس

قیمت از : 460,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

1,100,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

460,000 تـومـان

رباتیک مقدماتی

8 تا 11 سال، تعداد جلسات: 8

قیمت از : 480,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

720,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

1,200,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

480,000 تـومـان

رباتیک تخصصی

12 تا 15 سال، تعداد جلسات: 8، هر جلسه 1.5 ساعت

قیمت از : 720,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

990,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

1,800,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

720,000 تـومـان

سازه های ماکارونی

۸ تا ۱۸ سال، تعداد جلسات : ۸

قیمت از : 320,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس عمومی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

480,000 تـومـان


کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

800,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

320,000 تـومـان

انگلیسی | English

زبان انگلیسی لکوایفان⭐

۴ تا ۶ سال، تعداد جلسات : ۸، همراه با تجهیزات امانی در محیط کلاس

قیمت از : 410,000 تـومـان

انتخاب نوع کلاس  
کلاس نیمه خصوصی (ظرفیت تا ۶ نفر)

970,000 تـومـان


کلاس خصوصی (در ازای یک جلسه)

410,000 تـومـان
درباره

بازگشت به سایت

slide

باشگاه فکری «باغ هـوش» بعنوان اولین باشگاه رسمی بازی‌های فکری در استان قزوین، مرکز تخصصی رشد مهارت و پرورش خلاقیت و نمایندگی رسمی ارائه محصولات و خدمات متنوع آموزشی شرکت دانش‌بنیان لکو در قزوین، متولی توسعه فرهنگ بازي‌های فکـری هدفمند در میان اقشار مختلف جامعه می‌باشد. این باشگاه با هدف ایجاد فضایی برای شناسایی و پرورش استعدادها، توانمندی‌ها، تقویت تفکر انتقادی و افزایش سطح دانش و هوشیاری در افراد، به شکلی تخصصی و حرفه‌ای فعالیت می‌کند که مسئولیت و مدیریت ایجاد بسترهاي لازم به منظور رشد و شکوفایی مهارت، توانایی، استعداد و خلاقیت کودکان، نوجوانان و جوانان را برعهده دارد.

  تماس با 02833350666
  پیام از طریق واتساپ
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه