سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

baghgolestan

خوراک کباب | Kebabs

کباب بناب 300 گرمی

210,000 تـومـان

جوجه 300 گرمی

138,000 تـومـان

کوبیده 2 سیخ

170,000 تـومـان

کباب نگین دار 300 گرمی

200,000 تـومـان

کباب لقمه 250 گرمی

180,000 تـومـان

کباب برگ 200 گرمی

355,000 تـومـان

سلطانی بدون برنج

355,000 تـومـان

جوجه با استخوان 450 گرم

160,000 تـومـان

وزیری

215,000 تـومـان

کوبیده تک سیخ

75,000 تـومـان

غذای ایرانی | Iranian foods

آش شله قلمکار

120,000 تـومـان

حلیم کرمانشاهی

120,000 تـومـان

خوراک مرغ

105,000 تـومـان

ماهیچه

500,000 تـومـان

گردن

480,000 تـومـان

اکبر جوجه خوراک

195,000 تـومـان

قیمه نثار

240,000 تـومـان

خورشت فسنجان

155,000 تـومـان

خورشت قیمه و قورمه

100,000 تـومـان

باقالی پلو با گردن

550,000 تـومـان

باقالی پلو با ماهیچه

570,000 تـومـان

شیرین پلو با مرغ

185,000 تـومـان

باقالی پلو با مرغ

175,000 تـومـان

چلو خورشت قیمه و قورمه

150,000 تـومـان

زرشک پلو با مرغ

165,000 تـومـان

چلو خورشت فسنجان

205,000 تـومـان

اکبر جوجه با برنج

160,000 تـومـان

چلو کباب | rice and kebabs

چلو کباب سلطانی

480,000 تـومـان

چلو کباب بناب

265,000 تـومـان

چلو کباب وزیری

265,000 تـومـان

چلو کباب نگین دار

250,000 تـومـان

چلو کباب لقمه

230,000 تـومـان

چلو کباب کوبیده

225,000 تـومـان

چلو جوجه کباب

190,000 تـومـان

چلو جوجه با استخوان

210,000 تـومـان

سالاد و پیش غذا | salad and Appetizer

سالاد سزار

150,000 تـومـان

سالاد فصل

40,000 تـومـان

سالاد اندونزی

40,000 تـومـان

سالاد شیرازی

35,000 تـومـان

ماست و خیار

40,000 تـومـان

ماست بورانی

40,000 تـومـان

ماست موسیر

35,000 تـومـان

ماست موسیر شرکتی

9,000 تـومـان

ماست ساده شرکتی

5,000 تـومـان

زیتون پرورده

45,000 تـومـان

سوپ یک نفره

30,000 تـومـان

سوپ نیم کیلویی

60,000 تـومـان

سوپ 1 کیلویی

120,000 تـومـان

شله زرد

30,000 تـومـان

دریایی | sea food

ماهی کبابی

180,000 تـومـان

ماهی سرخ شده

210,000 تـومـان

سبزی پلو با ماهی کبابی

250,000 تـومـان

سبزی پلو با ماهی سرخ شده

280,000 تـومـان

اقتصادی | Economic

چلو جوجه کباب

120,000 تـومـان

زرشک پلو با مرغ

120,000 تـومـان

چلو کباب کوبیده

130,000 تـومـان

چلو خورشت قیمه و قورمه

100,000 تـومـان

نوشیدنی | Drinks

نوشابه قوطی

24,000 تـومـان

دلستر قوطی

24,000 تـومـان

دلستر 1 لیتری

30,000 تـومـان

نوشابه خانواده

34,000 تـومـان

دوغ خانواده

44,000 تـومـان

دوغ کوچک

15,000 تـومـان

آب معدنی بزرگ

11,000 تـومـان

آب معدنی کوچک

7,000 تـومـان

لیموناد

13,000 تـومـان

ژله

25,000 تـومـان

انواع برنج | Rice

پلو سفید

50,000 تـومـان

سبزی پلو

70,000 تـومـان

باقالی پلو

70,000 تـومـان

شیرین پلو

80,000 تـومـان

زرشک پلو

60,000 تـومـان

لوبیا پلو با گوشت

130,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه