سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

برگر زغالی

عالی

1400/11/1

چیز برگر با قارچ

عالی

1400/10/20

banitaburger_sadeghiyeh
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

همبرگر |

دوبل برگر

119,000 تـومـان

چوریستو برگر

115,000 تـومـان

کینگ برگر

129,000 تـومـان

بانیتا برگر

102,000 تـومـان

سوپریم برگر

102,000 تـومـان

برگر تنوری

95,000 تـومـان

هات داگ

57,000 تـومـان
👍 1

برگر زغالی

72,000 تـومـان

برگر با پنیر

79,000 تـومـان

ماشروم برگر

80,000 تـومـان
👍 1

چیز برگر با قارچ

84,000 تـومـان

چیز برگر فرانسوی

86,000 تـومـان

برگر مرغ

80,000 تـومـان

پیتزا |

پیتزا قارچ و گوشت

129,000 تـومـان

پیتزا قارچ و مرغ

112,000 تـومـان

پپرونی

105,000 تـومـان

پیتزا استیک

135,000 تـومـان

پیتزا مخصوص

110,000 تـومـان

رست بیف

125,000 تـومـان

پیتزا سبزیجات

30,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه