مشاهده منو
نظرات
   
   


از نگاه مشتریان (0) 5.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir
همبرگر
menudigital.ir
پیتزا

برگر زغالی

42,000 تومان

برگر با پنیر

49,000 تومان

ماشروم برگر

50,000 تومان

چیز برگر با قارچ

1

54,000 تومان

چیز برگر فرانسوی

56,000 تومان

برگر مرغ

50,000 تومان

بانیتا برگر

72,000 تومان

کینگ برگر

99,000 تومان

چوریستو برگر

85,000 تومان

دوبل برگر

89,000 تومان

برگر تنوری

65,000 تومان

سوپریم برگر

72,000 تومان

هات داگ

27,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

99,000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

82,000 تومان

پپرونی

75,000 تومان

پیتزا استیک

105,000 تومان

پیتزا مخصوص

80,000 تومان

رست بیف

95,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 تومان