سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

baran_clinic
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

لیزر بانوان | Hair removal laser women

گونه تنها

60,000 تـومـان

صورت کامل

140,000 تـومـان

بین ابرو

45,000 تـومـان

چانه

60,000 تـومـان

پشت لب

55,000 تـومـان

گونه

80,000 تـومـان

جلوی گردن

60,000 تـومـان

پشت گردن

60,000 تـومـان

پیشانی

60,000 تـومـان

دست کامل

180,000 تـومـان

بازو

110,000 تـومـان

ساعد

110,000 تـومـان

زیر بغل

150,000 تـومـان

روی دست

70,000 تـومـان

لپ تنها

60,000 تـومـان

پشت کامل

180,000 تـومـان

گودی کمر

90,000 تـومـان

کتف

140,000 تـومـان

نیم تنه جلو

230,000 تـومـان

شکم کامل

140,000 تـومـان

خط شکم

70,000 تـومـان

کل سینه

130,000 تـومـان

دورسینه

70,000 تـومـان

پا کامل

270,000 تـومـان

ران پا

170,000 تـومـان

ساق پا

150,000 تـومـان

زانو

70,000 تـومـان

کشاله ران

120,000 تـومـان

باسن

130,000 تـومـان

بیکینی

150,000 تـومـان

زانو

70,000 تـومـان

لیزر آقایان | Hair removal laser men

صورت کامل

160,000 تـومـان

بین ابرو

55,000 تـومـان

چانه

70,000 تـومـان

پشت لب

60,000 تـومـان

گونه

90,000 تـومـان

جلوی گردن

70,000 تـومـان

پشت گردن

70,000 تـومـان

پیشانی

70,000 تـومـان

دست ها کامل

210,000 تـومـان

بازو

120,000 تـومـان

ساعد

120,000 تـومـان

زیربغل

170,000 تـومـان

روی دست

80,000 تـومـان

پشت کامل

210,000 تـومـان

گودی کمر

110,000 تـومـان

کتف

150,000 تـومـان

نیم تنه جلو

280,000 تـومـان

شکم کامل

160,000 تـومـان

خط شکم

80,000 تـومـان

کل سینه

160,000 تـومـان

دورسینه

80,000 تـومـان

پا کامل

290,000 تـومـان

ران پا

180,000 تـومـان

ساق پا

160,000 تـومـان

زانو

80,000 تـومـان

کشاله ران

130,000 تـومـان

باسن

150,000 تـومـان

بیکینی

170,000 تـومـان

بوتاکس | Botox

کل صورت

830,000 تـومـان

پیشانی

300,000 تـومـان

خط اخم

300,000 تـومـان

دورچشم(پنجه کلاغی)

300,000 تـومـان

لیفت ابرو

220,000 تـومـان

زیر چشم

140,000 تـومـان

خطوط خرگوشی بینی

190,000 تـومـان

لیفت نوک بینی

250,000 تـومـان

خنده لثه ای(گامی اسمایل)

400,000 تـومـان

چانه

230,000 تـومـان

خط غم(گوشه دهان)

430,000 تـومـان

خط دور دهان(خطوط سیگاریها)

430,000 تـومـان

میگرن

1,030,000 تـومـان

زیربغل

1,230,000 تـومـان

کف دست

1,130,000 تـومـان

کف پا

830,000 تـومـان

دندان قروچه

730,000 تـومـان

تزریق درصورت تهیه مواد بوتاکس

330,000 تـومـان

برنزی |

بیکینی و زیر بغل(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

230,000 تـومـان

بیکینی و زیر بغل(هزینه یک جلسه درصورت پرداخت6جلسه)

هزینه یک جلسه درصورت پرداخت6جلسه

210,000 تـومـان

نقره ای |

ساعد و ساق و بیکینی و زیر بغل(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

430,000 تـومـان

ساعد و ساق و بیکینی و زیر بغل(هزینه یک جلسه در صورت پرداخت6جلسه)

هزینه یک جلسه در صورت پرداخت6جلسه

400,000 تـومـان

نقره ای پلاس |

پا و بیکینی و زیربغل(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

480,000 تـومـان

پا و بیکینی و زیربغل(هزینه یک جلسه در صورت پرداخت 6 جلسه)

هزینه یک جلسه در صورت پرداخت 6 جلسه

450,000 تـومـان

طلایی |

دست و پا و بیکینی و زیربغل(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

600,000 تـومـان

دست و پا و بیکینی و زیربغل(هزینه یک جلسه درصورت پرداخت6جلسه)

هزینه یک جلسه درصورت پرداخت6جلسه

560,000 تـومـان

طلایی پلاس |

دست و پا و بیکینی و زیربغل و شکم(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

690,000 تـومـان

دست و پا و بیکینی و زیربغل و شکم(هزینه یک جلسه در صورت پرداخت 6 جلسه)

هزینه یک جلسه در صورت پرداخت 6 جلسه

640,000 تـومـان

فول بادی |

تمامی نقاط بدن(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

790,000 تـومـان

تمامی نقاط بدن(هزینه یک جلسه در صورت پرداخت 6 جلسه)

هزینه یک جلسه در صورت پرداخت 6 جلسه

730,000 تـومـان

برنزی |

گونه و زیرگردن و پشت گردن(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

30,000 تـومـان

گونه و زیرگردن و پشت گردن(هزینه یک جلسه در صورت پرداخت 6 جلسه)

هزینه یک جلسه در صورت پرداخت 6 جلسه

30,000 تـومـان

نقره ای |

گونه و زیرگردن و پشت گردن و زیربغل(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

30,000 تـومـان

گونه و زیرگردن و پشت گردن و زیربغل(هزینه یک جلسه درصورت پرداخت 6 جلسه)

هزینه یک جلسه درصورت پرداخت 6 جلسه

30,000 تـومـان

نفره ای پلاس |

پا کامل و زیربغل بیکینی(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

30,000 تـومـان

پا کامل و زیربغل بیکینی(هزینه یک جلسه درصورت پرداخت 6 جلسه)

هزینه یک جلسه درصورت پرداخت 6 جلسه

30,000 تـومـان

طلایی |

گونه و زیرگردن و پشت گردن و زیربغل و بیکینی و پشت کامل(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

30,000 تـومـان

پا کامل و زیربغل بیکینی(هزینه یک جلسه درصورت پرداخت 6جلسه)

هزینه یک جلسه درصورت پرداخت 6جلسه

30,000 تـومـان

طلایی پلاس |

پشت کامل و جلو کامل و پا کامل و زیربغل و بیکینی(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

30,000 تـومـان

پشت کامل و جلو کامل و پا کامل و زیربغل و بیکینی(هزینه یک جلسه در صورت پرداخت 6جل

هزینه یک جلسه در صورت پرداخت 6جلسه

30,000 تـومـان

فول بادی |

تمامی نقاط بدن(هزینه یک جلسه)

هزینه یک جلسه

30,000 تـومـان

تمامی نقاط بدن(هزینه یک جلسه درصورت پرداخت 6جلسه)

هزینه یک جلسه درصورت پرداخت 6جلسه

30,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه