آیتم ها
نظرات

از نگاه مشتریان () 0.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir

پیش غذا

menudigital.ir

سالاد

menudigital.ir

انواع ساندویچ

menudigital.ir

برگر


انواع نوشیدنی

پیش غذا

ترافل فرایز

18,000 تـومـان

چیز فرایز

16,000 تـومـان

چیلی فرایز

17,000 تـومـان

فرنچ فرایز

16,000 تـومـان

سالاد

سالاد فصل

12,000 تـومـان

بروکلی

14,000 تـومـان

سالاد ویژه

23,000 تـومـان

انواع ساندویچ

فرانکفورتر ساسج

25,000 تـومـان

فیله مرغ پستو

26,000 تـومـان

فیله مرغ تندوری

25,000 تـومـان

اسموکی ساسیج

26,000 تـومـان

چیلی ساسیج

27,000 تـومـان

فیله مرغ

24,000 تـومـان

فیله مرغ ترافل

29,000 تـومـان

فیله مرغ اسموکی

25,000 تـومـان

برگر

ترافل برگر

38,000 تـومـان

اسموکی برگر

30,000 تـومـان

همبرگر

27,000 تـومـان

چیز برگر

29,000 تـومـان

ترافل چیزبرگر

36,000 تـومـان

چیلی برگر

30,000 تـومـان

چیزی چیزبرگر

36,000 تـومـان

قارچ برگر

31,000 تـومـان

دبل برگر

37,000 تـومـان

انواع نوشیدنی

آب معدنی

0 تـومـان

نوشابه

0 تـومـان

هوفنبرگ

0 تـومـان

دوغ

0 تـومـان