سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

chicago_cafe

کیک روز | cake

چیز کیک نوتلا

افزودن +
85,000 تـومـان

بر پایه اسپرسو | ESPRESSO DRINKS

قهوه ترک

افزودن +
50,000 تـومـان

اسپرسو 80 عربیکا - 20 ربوستا

قیمت از : 60,000 تـومـان

انتخاب  
دبل

65,000 تـومـان

افزودن +

سینگل

60,000 تـومـان

افزودن +

کن هیلو

65,000 تـومـان

افزودن +

اسپرسو 50 عربیکا - 50 ربوستا

قیمت از : 55,000 تـومـان

انتخاب  
دبل

60,000 تـومـان

افزودن +

سینگل

55,000 تـومـان

افزودن +

کن هیلو

60,000 تـومـان

افزودن +

اسپرسو 100 ربوستا

قیمت از : 50,000 تـومـان

انتخاب  
دبل

55,000 تـومـان

افزودن +

سینگل

50,000 تـومـان

افزودن +

کن هیلو

55,000 تـومـان

افزودن +

آمریکانو 80 عربیکا - 20 ربوستا

قیمت از : 67,000 تـومـان

انتخاب  
گرم

67,000 تـومـان

افزودن +

سرد

67,000 تـومـان

افزودن +

آمریکانو 50 عربیکا- 50 ربوستا

قیمت از : 62,000 تـومـان

انتخاب  
گرم

62,000 تـومـان

افزودن +

سرد

62,000 تـومـان

افزودن +

آمریکانو 100 ربوستا

قیمت از : 57,000 تـومـان

انتخاب  
گرم

57,000 تـومـان

افزودن +

سرد

57,000 تـومـان

افزودن +

لته

قیمت از : 70,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا(گرم)

78,000 تـومـان

افزودن +

100 عربیکا(سرد)

78,000 تـومـان

افزودن +

70 عربیکا 30 ربوستا (گرم)

74,000 تـومـان

افزودن +

70 عربیکا 30 ربوستا (سرد)

74,000 تـومـان

افزودن +

100 ربوستا (سرد)

70,000 تـومـان

افزودن +

100 ربوستا (گرم)

70,000 تـومـان

افزودن +

کاپوچینو

قیمت از : 63,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا

72,000 تـومـان

افزودن +

70 عربیکا 30 ربوستا

67,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا

63,000 تـومـان

افزودن +

کورتادو

قیمت از : 60,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا

70,000 تـومـان

افزودن +

70 عربیکا 30 ربوستا

65,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا

60,000 تـومـان

افزودن +

ماکیاتو

قیمت از : 60,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا

70,000 تـومـان

افزودن +

70عربیکا 30 ربوستا

65,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا

60,000 تـومـان

افزودن +

موکا

قیمت از : 81,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا(گرم)

91,000 تـومـان

افزودن +

موکا موکا 80_20(سرد)

91,000 تـومـان

افزودن +

70عربیکا 30 ربوسنا(گرم)

86,000 تـومـان

افزودن +

70عربیکا 30 ربوستا(سرد)

86,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(گرم)

81,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(سرد)

81,000 تـومـان

افزودن +

همراه با شیر |

آیس پغا

لوتوس - فندق - کارامل

قیمت از : 116,000 تـومـان

انتخاب  
پغا 80-20

124,000 تـومـان

افزودن +

پغا 50-50

120,000 تـومـان

افزودن +

پغا 100ربوستا

116,000 تـومـان

افزودن +

هانیکو

شکلات - بلوبری - رزبری

قیمت از : 98,000 تـومـان

انتخاب  
هانیکو 80-20

108,000 تـومـان

افزودن +

هانیکو 50-50

102,000 تـومـان

افزودن +

هانیکو 100ربوستا

98,000 تـومـان

افزودن +

آیس پامکا

کارامل - پامکین اسپایس

قیمت از : 93,000 تـومـان

انتخاب  
پامکا 80-20

102,000 تـومـان

افزودن +

پامکا 50-50

97,000 تـومـان

افزودن +

پامکا 100ربوستا

93,000 تـومـان

افزودن +

هازل مینت

شکلات - فندق -نعنا

قیمت از : 98,000 تـومـان

انتخاب  
هازل مینت 80-20

108,000 تـومـان

افزودن +

هازل مینت 50-50

102,000 تـومـان

افزودن +

هازل مینت 100ربوستا

98,000 تـومـان

افزودن +

کوکو استار

قیمت از : 98,000 تـومـان

انتخاب  
کوکو استار 80-20

108,000 تـومـان

افزودن +

کوکو استار 50-50

102,000 تـومـان

افزودن +

کوکو استار 100ربوستا

98,000 تـومـان

افزودن +

گازدار | fizzy

لمون آمریکانو

لیمو - اسپرسو

قیمت از : 87,000 تـومـان

انتخاب  
لمون آمریکانو 80-20

95,000 تـومـان

افزودن +

لمون آمریکانو 50-50

91,000 تـومـان

افزودن +

لمون آمریکانو 100ربوستا

87,000 تـومـان

افزودن +

دراگون پاور

دراگون فروت - توت فرنگی - اسپرسو

قیمت از : 102,000 تـومـان

انتخاب  
دراگون پاور 80-20

112,000 تـومـان

افزودن +

دراگون پاور 50-50

106,000 تـومـان

افزودن +

دراگون پاور 100ربوستا

102,000 تـومـان

افزودن +

مانگو پشن

انبه - پشن فروت - اسپرسو

قیمت از : 87,000 تـومـان

انتخاب  
مانگو پشن 80-20

95,000 تـومـان

افزودن +

مانگو پشن 50-50

91,000 تـومـان

افزودن +

مانگو پشن 100ربوستا

87,000 تـومـان

افزودن +

آیس سیبیش

کاکتوس - اسپرسو

قیمت از : 87,000 تـومـان

انتخاب  
سیبیش 80-20

95,000 تـومـان

افزودن +

سیبیش 50-50

91,000 تـومـان

افزودن +

سیبیش 100ربوستا

87,000 تـومـان

افزودن +

پیناسپرسو

آناناس-نارگیل - اسپرسو

قیمت از : 87,000 تـومـان

انتخاب  
پیناسپرسو 80-20

95,000 تـومـان

افزودن +

پیناسپرسو 50-50

91,000 تـومـان

افزودن +

پیناسپرسو 100ربوستا

87,000 تـومـان

افزودن +

چری

آلبالو - قهوه دمی

افزودن +
105,000 تـومـان

میکس بری

میوه های قرمز - قهوه دمی

افزودن +
105,000 تـومـان

اپیسی

هندونه - قهوه دمی

افزودن +
105,000 تـومـان

آیس آنجل

هلو - قهوه دمی

افزودن +
105,000 تـومـان

با قهوه |

زبرا موکا

قیمت از : 97,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا(گرم)

105,000 تـومـان

افزودن +

100عربیکا(سرد)

105,000 تـومـان

افزودن +

70 عربیکا 30 ربوستا(گرم)

102,000 تـومـان

افزودن +

70عربیکا 30ربوستا(سرد)

102,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(گرم)

97,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(سرد)

97,000 تـومـان

افزودن +

افتر ایت موکا

قیمت از : 105,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا(گرم)

115,000 تـومـان

افزودن +

100عربیکا(سرد)

115,000 تـومـان

افزودن +

70 عربیکا 30 ربوستا(گرم)

110,000 تـومـان

افزودن +

70 عربیکا30 ربوستا(سرد)

110,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(گرم)

105,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا (سرد)

105,000 تـومـان

افزودن +

رزبری موکا

قیمت از : 105,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا(گرم)

115,000 تـومـان

افزودن +

100عربیکا(سرد)

115,000 تـومـان

افزودن +

70عربیکا 30 ربوستا (گرم)

110,000 تـومـان

افزودن +

70 عربیکا 30 ربوستا(سرد)

110,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(گرم)

105,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(سرد)

105,000 تـومـان

افزودن +

کارامل ماکیاتو

قیمت از : 88,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا(گرم)

98,000 تـومـان

افزودن +

100عربیکا(سرد)

98,000 تـومـان

افزودن +

70عربیکا 30 ربوستا(گرم)

93,000 تـومـان

افزودن +

70عربیکا 30 ربوستا(سرد)

93,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(گرم)

88,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(سرد)

88,000 تـومـان

افزودن +

پامکین اسپایس لته

قیمت از : 125,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا(گرم)

135,000 تـومـان

افزودن +

100عربیکا(سرد)

135,000 تـومـان

افزودن +

70عربیکا 30 ربوستا(گرم)

130,000 تـومـان

افزودن +

70عربیکا 30ربوستا(سرد)

130,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(گرم)

125,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا(سرد)

125,000 تـومـان

افزودن +

نوتلا لته

قیمت از : 105,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا

114,000 تـومـان

افزودن +

70 عربیکا 30 ربوستا

109,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا

105,000 تـومـان

افزودن +

لوتوس لته

قیمت از : 119,000 تـومـان

انتخاب  
100عربیکا

128,000 تـومـان

افزودن +

70 عربیکا 30 ربوستا

123,000 تـومـان

افزودن +

100ربوستا

119,000 تـومـان

افزودن +

بدون قهوه |

کارامل اپل اسپایس

سیب سبز - کارامل - پامکین اسپایس -دارچین - خامه

افزودن +
112,000 تـومـان

آمریکن پینات

کره بادام زمینی - نوتلا

افزودن +
108,000 تـومـان

هات مارشمالو

هات چاکلت به همراه مارشمالو

افزودن +
88,000 تـومـان

هات چاکلت

افزودن +
77,000 تـومـان

وایت چاکلت

افزودن +
77,000 تـومـان

چای ماسالا

افزودن +
80,000 تـومـان

ثعلب

افزودن +
70,000 تـومـان

میکس با شیر |

شیر لوتوس

افزودن +
110,000 تـومـان

شیر نوتلا

افزودن +
95,000 تـومـان

شیر عسل دارچین

افزودن +
95,000 تـومـان

شیر کاکائو

افزودن +
75,000 تـومـان

قهوه دمی | BREWED COFFEE

کلد برو (250ml)

افزودن +
95,000 تـومـان

فیلتر کلفی

افزودن +
75,000 تـومـان

v60 دومنیکن

افزودن +
100,000 تـومـان

V60 کلمبیا

افزودن +
110,000 تـومـان

v 60 اتیوپی

افزودن +
95,000 تـومـان

v60 برزیل

افزودن +
95,000 تـومـان

کمکس اتیوپی

افزودن +
110,000 تـومـان

کمکس کلمبیا

افزودن +
115,000 تـومـان

کمکس برزیل

افزودن +
95,000 تـومـان

ماکتیل | MOCKTAIL

دراگون فوم

دراگون فوم - پشن فروت - نارگیل

افزودن +
89,000 تـومـان

هل بل

پرتغال - گرانادین - بلوبری - پشن فروت

افزودن +
91,000 تـومـان

اویل بلاد

انار - رزبری - کرن بری

افزودن +
91,000 تـومـان

پشن پیچ

هلو - پشن فروت - تروپیکال

افزودن +
95,000 تـومـان

براون پرادایس

کوکی - وایولت

افزودن +
80,000 تـومـان

بلوهاوایین

آناناس - بلوکاراکو - نارگیل - سیب سبز - تروپیکال

افزودن +
105,000 تـومـان

کیولاور

سیب سبز - آلوورا

افزودن +
90,000 تـومـان

پیناکولر

آناناس - فندق

افزودن +
83,000 تـومـان

پامکی

پامکین اسپایس - افرا - آگاوه

افزودن +
96,000 تـومـان

بلوتک

آناناس - بلوکاراکو - آگاوه

افزودن +
93,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0 سبد خرید
دسته بندی ها
خانه