سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

ciro_fastfood

یک نفره |

مخصوص

خمیر امریکایی-سس مخصوص-پنیر پیتزا ژامبون- گوشت و مرغ مخلوط -فلفل دلمه- زیتون

177,000 تـومـان

مرغ و قارچ

خمیر امریکایی,سس خصوص,پنیر پیتزا,استیک مرغ نگینی پخته شده,قارچ بلنچ,فلفل دلمه,زیتون

158,000 تـومـان

دو نفره |

مخصوص

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ مخلوط، فلفل دلمه، زیتون

291,000 تـومـان

مرغ و قارچ

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، استیک مرغ نگینی پخته شده، قارچ بلنچ

273,000 تـومـان

گوشت و قارچ

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، قارچ بلنچ، گوشت چرخ شده پخته

324,000 تـومـان

پولد بیف

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، قارچ بلنچ، گوشت ران گوساله ریش شده

344,000 تـومـان

مونترال

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، قارچ بلنچ، ژامبون ترکیبی، مرغ پخته طعمدار، گوجه نگینی، سیب زمینی سرخ شده

347,000 تـومـان

امریکانو

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ژامبون ترکیبی، گوشت چرخ شده، پپرونی

327,000 تـومـان

مخلوط

خمیر آمریکایی، پنیر پیتزا، مرغ پخته طعمدار، قارچ بلنچ، فلفل دلمه، زیتون، گوشت چرخ شده، سس مخصوص

0 تـومـان

فورسیزن (چهار فصل)

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، ترکیب 4پیتزا(مرغ و قارچ_گوشت وقارچ_پپرونی_مخصوص)

244,000 تـومـان

چیکن آلفردو

خمیر آمریکایی، سس آلفردو، پنیر پیتزا، مرغ پخته طعمدار، فلفل دلمه، زیتون

0 تـومـان

بوقلمون

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، بیکن بوقلمون، پیاز، قارچ تازه، جعفری، سس گوجه مخصوص، پنیر پیتزا

0 تـومـان

گارلیک چیکن

خمیر آمریکایی، سس سیر سفید، پنیر پیتزا، مرغ پخته طعمدار، قارچ بلنچ، فلفل دلمه، زیتون

0 تـومـان

ماشروم

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ بلنچ

0 تـومـان

پیتزا پوتینو (سیب زمینی)

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سیب زمینی سرخ شده

0 تـومـان

پیتزا ایتالیایی | it

ویوا چیکن

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا، استیک مرغ نگینی، قارچ اسلایس، فلفل دلمه، زیتون

223,994 تـومـان

پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا، پپرونی مخصوص، قارچ، فلفل هالوپینو

232,000 تـومـان

بیکن

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، بیکن گوشت ۹۷درصد، قارچ اسلایس

277,000 تـومـان

کالزونه

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ ترکیبی، گوشت چرخ کرده

248,000 تـومـان

پولو دیابلو

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا، فیله مرغ سوخاری، ژامبون گوشت و مرغ مخلوط، قارچ اسلایس، فلفل دلمه، زیتون

299,000 تـومـان

چوریتزو

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون، چوریتزو پخته نگینی، قارچ اسلایس

275,000 تـومـان

مارگریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا، گوجه حلقه شده، گوجه گیلاسی، ریحان

150,000 تـومـان

میت بال

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا,پنیر پیتزا,گوشت چرخی توپی طعمدار,قارچ اسلایس,فلفل دلمه,زیتون

0 تـومـان

سیر و استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا,پنیر پیتزا,قارچ اسلایس,فلفل دلمه,زیتون,استیک فیله گوساله طعمدار,پیازچه

0 تـومـان

سالامی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس فلفل تند، سالامی، فلفل هالوپینو

260,000 تـومـان

وجترین (سبزیجات)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، بادمجان، کدو، سیب زمینی، گوجه گیلاسی، زیتون

225,000 تـومـان

افریکانا

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا,پنیر پیتزا,قارچ اسلایس,فلفل دلمه,زیتون,سینه مرغ اسلایس شده

0 تـومـان

فور چیز

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا,ترکیب ۴مدل پنیر موزارلا و گودا و پستو و چدار

0 تـومـان

مکزیکانا

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا,پنیر پیتزا,فلفل دلمه ای,هالوپینو,فیله گوساله چرخ شده طعم دار (تند),پیاز

0 تـومـان

سزار

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا، استیک مرغ نگینی، قارچ اسلایس، فلفل دلمه، زیتون

270,000 تـومـان

پیتزا ویژه | pizza vip

بیگ پیتزا خانواده مرغ و قارچ

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، استیک مرغ نگینی پخته شده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا

610,000 تـومـان

بیگ پیتزا خانواده مخصوص

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ مخلوط

650,000 تـومـان

بیگ پیتزا خانواده گوشت و قارچ

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا، گوشت چرخ شده پخته

665,000 تـومـان

بیگ پیتزا خانواده پپرونی

خمیر آمریکایی، سس مخصوص، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، پپرونی، قارچ تازه، فلفل هالوپینو

640,000 تـومـان

کیک پیتزا

خمیر آمریکایی، سس مخصوص,فلفل دلمه,پنیر پیتزا,هات داگ,ژامبون ترکیبی,مرغ پخته شده,قارچ بلنچ,زیتون

0 تـومـان

پیتزا دو طبقه

شامل دو پیتزای جداگانه روی هم، لایه اول مرغ و قارچ، لایه دوم پپرونی

440,000 تـومـان

برگر | burgers

کلاسیک برگر

نان همبر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، گوشت برگر

180,000 تـومـان

چیز برگر

نان همبر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، گوشت برگر، پنیر گودا ورقه

190,000 تـومـان

ماشروم برگر

نان همبر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، گوشت برگر، قارچ و پنیر مخلوط

230,000 تـومـان

چوریتزو برگر

نان همبر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، گوشت برگر، قارچ و پنیر مخلوط، چوریتزو حلزونی، پنیر گودا

245,000 تـومـان

هاوایی برگر

نان همبر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، گوشت برگر، بیکن، آناناس گریل شده

270,000 تـومـان

دیپ برگر

نان همبر مخصوص، کاهو,گوجه,خیارشور,سس مخصوص,پنیر دیپ چدار

0 تـومـان

کریسپی برگر

کلاسیک برگر کاملا سوخاری صده در آرد پانکو

250,000 تـومـان

سان برگر

نان همبر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، گوشت برگر، تخم مرغ خورشیدی عسلی

195,000 تـومـان

چیکن کریسپی برگر

نان همبر مخصوص، کاهو,گوجه,خیارشور,سس مخصوص,پنیر گودا ورقه ای,گوشت همبرگر,فیله مرغ سوخاری

0 تـومـان

دوبل برگر

نان همبر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، ۲عدد گوشت برگر، پنیر گودا ورقه ای

375,000 تـومـان

ساندویچ | sandwichs

هات داگ پنیری

نات باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، هات داگ سرخ شده

92,000 تـومـان

هات داگ تنوری

نات باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، هات داگ پخته شده در فر با پنیر

119,000 تـومـان

چیکن هات داگ

نات باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، هات داگ، میکس پنیر موزارلا، مرغ پخته و قارچ بلنچ

160,000 تـومـان

پپرونی هات داگ

نات باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پپرونی، پنیر موزارلا، جعفری

185,000 تـومـان

هات داگ سوخاری

نات باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، هات داگ پنیری سوخاری شده در آرد پانکو

125,000 تـومـان

ژامبون تنوری

نات باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ بلنچ، پنیر موزارلا

187,000 تـومـان

کراکف ویژه

نات باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، کراکف 300گرمی، قارچ و پنیر

208,000 تـومـان

کراکف

نات باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، کراکف 300گرمی

177,000 تـومـان

زینگر

نات باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، ژامبون گوشت، پنیر گودا، 2عدد فیله مرغ سوخاری شده

144,000 تـومـان

فیله مرغ پستو

نات باگت، کاهو,گوجه,خیارشور,سس پستو,فیله مرغ گریل شده,پنیر پستو

0 تـومـان

سوپریم کمبو

نات باگت، کاهو,گوجه,خیارشور,سس مخصوص,۲عدد فیله مرغ سوخاری شده تند,ژامبون گوشت,سیب زمینی سرخ شده,پنیر موزارلا,قارچ بلنچ,سس تند

0 تـومـان

چیکن تندروی

نان باگت، کاهو,گوجه,خیارشور,سس مخصوص,مرغ پخته تندوری تند,قارچ,زیتون,فلفل دلمه,پنیر گودا

0 تـومـان

ساندویچ برست

نان باگت، کاهو,گوجه,خیارشور,سس مخصوص سیر,سینه مرغ سوخاری شده

0 تـومـان

سوخاری | fried

چیکن استریپس 2تکه

2عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان سیر، نان بروچن، سالاد کلم، سس سیر، سس چیلی

135,000 تـومـان

چیکن استریپس 3تکه

3عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان سیر، نان بروچن، سالاد کلم، سس سیر، سس چیلی

170,000 تـومـان

چیکن استریپس 4تکه

4عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان سیر، نان بروچن، سالاد کلم، سس سیر، سس چیلی

200,000 تـومـان

چیکن استریپس 5تکه

5عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان سیر، نان بروچن، سالاد کلم، سس سیر، سس چیلی

235,000 تـومـان

کتف و بال سوخاری

سیب زمینی سرخ شده، نان سیر، نان بروچن، سالاد کلم، سس سیر، سس چیلی، 4عدد کتف سوخاری، 4عدد بال سوخاری

220,000 تـومـان

فیش اند چیپس

سیب زمینی سرخ شده، نان سیر,نان بروچن,سالاد کلم,سس سیر,سس چیلی,۳تکه ماهی سوخاری

0 تـومـان

چیزا

۳عدد فیله مرغ سوخاری، سس مخصوص,پنیر پیتزا,ژامبون ترکیبی,فلفل دلمه

0 تـومـان

پک سوخاری شماره۱

۲عدد فیله استریپس، قارچ سوخاری,پیاز سوخاری,کوکتل پنیری,نان سیر,سیب زمینی سرخ کرده

0 تـومـان

پک سوخاری شماره۲

۴عدد فیله استریپس، قارچ سوخاری,پیاز سوخاری,کوکتل پنیری,سیب زمینی سرخ کرده,۴عدد کتف و بال سوخاری

0 تـومـان

پاستا | pasta

چیکن آلفردو

152,000 تـومـان

چیکن تنوری

180,000 تـومـان

چیکن پستو

148,000 تـومـان

میلانو

0 تـومـان

مکزیکی

0 تـومـان

پنینی | panini

چیکن گریل

نان گرد، مرغ پخته شده نگینی، قارچ بلنچ، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده

109,000 تـومـان

پپرونی گریل

نان گرد، قارچ بلنچ، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده

129,000 تـومـان

بیف گریل

نان گرد، قارچ بلنچ، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، گوشت گوساله ریش شده

139,000 تـومـان

اسنک | snack

اسنک مخصوص

0 تـومـان

اسنک مرغ

0 تـومـان

اسنک گوشت

0 تـومـان

اسنک پپرونی

0 تـومـان

پیش غذا | starter

سیب زمینی

77,000 تـومـان

قارچ سوخاری

96,000 تـومـان

سیب و قارچ

سیب زمینی و قارچ ترکیب شده

124,000 تـومـان

نان سیر

96,000 تـومـان

پیاز سوخاری

93,000 تـومـان

فرنچ فرایز

سیب زمینی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه

114,000 تـومـان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی، ژامبون ترکیبی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون

182,000 تـومـان

چیکن فرایز

سیب زمینی، مرغ استیک نگینی، قارچ بلنچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون

177,000 تـومـان

سیب زمینی شکاری

سیب زمینی، چوریتزو، قارچ بلنچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون

242,000 تـومـان

دیپ فرایز

سیب زمینی، پنیر دیپ چدار، جعفری خرد شده

137,000 تـومـان

چیکن دیپ فرایز

سیب زمینی، جعفری خرد شده، مرغ سوخاری نگینی، پنیر دیپ

177,000 تـومـان

بیکن فرایز

سیب زمینی، پنیر دیپ چدار,کنجد,جعفری خرد شده,بیکن گریل شده,پیازچه خرد شده

0 تـومـان

هات داگ فرایز

سیب زمینی، هات داگ سرخ شده سکه ای، پنیر دیپ چدار، کنجد، جعفری خرد شده

0 تـومـان

هات چیپس

213,000 تـومـان

سالاد و دسر | salad and dessert

سزار سوخاری

کاهو، گوجه فرنگی، بیبی کورن، زیتون، کیپرز، فیله مرغ سوخاری، نان تست، سس سزار، پنیر پارمزان

174,000 تـومـان

سزار گریل

کاهو، گوجه فرنگی، بیبی کورن، زیتون، کیپرز، فیله مرغ گریل، نان تست، سس سزار، پنیر پارمزان

184,000 تـومـان

سالاد فصل

کاهو، گوجه فرنگی، خیار، هویج، زیتون، ذرت

50,000 تـومـان

سالاد انتراکو

کاهو، گوجه فرنگی,زیتون,مغز گردو,سس انتراکو

0 تـومـان

شف سالاد

کاهو، گوجه فرنگی,خیار,زیتون,ژامبون بوقلمون,سس مخصوص

0 تـومـان

دسر شکلاتی

0 تـومـان

ژله

0 تـومـاندرباره

بازگشت به سایت

slide

...

  تماس با 031-52504108
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه