سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

cube_food_park
شعار ما کیفیت ماست

اسموتی | اسموتی

رد لیدی

گیلاس، آلبالو، توت فرنگی، تمشک، لایم، نمک دریایی

135,000 تـومـان

پینک لیدی

تمشک، ماست میوه ای، بلوبری، آناناس

135,000 تـومـان

پیناکولادا

135,000 تـومـان

مارگاریتا

لایم، نعنافلفلی، کامکوات

135,000 تـومـان

هاوایی

135,000 تـومـان

سوخاری | سوخاری

استریپس

244,000 تـومـان

هات داگ |

هات داگ پرایم

هات داگ، سس تنوری مکعب، سیب زمینی ژولین، قارچ ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

239,000 تـومـان

هات داگ مانزو

هات داگ ، رست بیف، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

289,000 تـومـان

هات داگ پولو

هات داگ ، مرغ گریل، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ ، فلفل دلمه، میکس پنیر

289,000 تـومـان

هات داگ یامی

هات داگ ، گوشت گریل، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین، قارچ ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

289,000 تـومـان

هات داگ پپرونی

هات داگ ، پپرونی ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

275,000 تـومـان

هات داگ کیوب

هات داگ ، رست بیف ، مرغ گریل ، بیکن ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ، فلفل دلمه ، میکس پنیر ، دیپ

333,000 تـومـان

برگر |

پرایم برگر

گوشت گریل ، سس برگر مکعب ، گوجه ، کاهو

230,000 تـومـان

کومبو برگر

گوشت گریل ، سس برگر مکعب ، قارچ ، پنیر چدار ، گوجه

260,000 تـومـان

یامی برگر

2 عدد گوشت گریل، سس برگر مکعب ، قارچ، پنیر چدار ، گوجه

317,000 تـومـان

چیپولا برگر

گوشت گریل ، پیاز سوخاری ، سس برگر مکعب ، قارچ، پنیر چدار ، گوجه

289,000 تـومـان

مانزو برگر

گوشت گریل ، گوشت رست بیف ، سس برگر مکعب ، قارچ، پنیر چدار ، گوجه

346,000 تـومـان

پولو برگر

گوشت گریل ، مرغ گریل، سس برگر مکعب ، قارچ ، پنیر چدار، گوجه

332,000 تـومـان

هالو برگر

گوشت گریل ، هالوپینو ، سس برگر مکعب ، قارچ ، پنیر چدار، گوجه

269,000 تـومـان

چوریتسو برگر

گوشت گریل ، چوریتسو ، سس برگر مکعب ، قارچ ، پنیر چدار ، گوجه

317,000 تـومـان

کیوب برگر

3 عدد گوشت گریل ، بیکن ، سس برگر مکعب ، قارچ ، 3 نوع پنیر ، گوجه ، دیپ

490,000 تـومـان

گلد برگر

گوشت گریل ، ورق طلا ، بیکن ، سس برگر مکعب ، قارچ، پنیر چدار ، گوجه

444,000 تـومـان

پولو استیک

مرغ گریل ، سس برگر مکعب ، گوجه ، کاهو

186,000 تـومـان

زینگر

سینه مرغ سوخاری ، سس تارتار ، پنیر چدار ، کاهو

240,000 تـومـان

فرنگی | F

پاستا پولو

سینه مرغ، سس آلفردو ، پاستا پنه

269,000 تـومـان

پاستا مانزو

فیله گوشت، پاستا پنه، سس مخصوص مکعب

333,000 تـومـان

بیف استراگانف

فیله گوساله ، سس مخصوص ، قارچ، سیب زمینی

349,000 تـومـان

چیکن استروگانف

فیله مرغ، سس مخصوص ، قارچ ، سیب زمینی

295,000 تـومـان

پولو پاتاتا

سیب زمینی سرخ کرده، مرغ گریل ، میکس پنیر ، سبزیجات

349,000 تـومـان

پیتزا |

پولو

مرغ گریل ، سس پیتزا مکعب ,قارچ ,فلفل دلمه ,ذرت ,میکس پنیر

قیمت از : 289,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
آمریکایی

299,000 تـومـان


استاف

289,000 تـومـان


ایتالیایی

349,000 تـومـان

پرایم

سوسیس ، ژامبون، سس پیتزا مکعب ، قارچ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

قیمت از : 269,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
آمریکایی

279,000 تـومـان


استاف

269,000 تـومـان


ایتالیایی

311,000 تـومـان

مانزو

گوشت رست بیف ، سس پیتزا مکعب ,قارچ ,فلفل دلمه ,میکس پنیر

قیمت از : 311,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
آمریکایی

321,000 تـومـان


استاف

311,000 تـومـان


ایتالیایی

389,000 تـومـان

کارنه

گوشت چرخ کرده ، سس پیتزا مکعب ,قارچ ,فلفل دلمه ,میکس پنیر

قیمت از : 293,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
آمریکایی

305,000 تـومـان


استاف

293,000 تـومـان


ایتالیایی

333,000 تـومـان

پپرونی

پپرونی ، سس پیتزا مکعب ، قارچ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

قیمت از : 280,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
آمریکایی

290,000 تـومـان


استاف

280,000 تـومـان


ایتالیایی

320,000 تـومـان

وردورا (وجی)

بادمجان ، پیاز نخود فرنگی ، ذرت ، هویج، سس پیتزا مکعب ، قارچ ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

قیمت از : 212,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
آمریکایی

222,000 تـومـان


استاف

212,000 تـومـان


ایتالیایی

254,000 تـومـان

سوخاری

قیمت از : 335,000 تـومـان

انتخاب  
امریکایی

345,000 تـومـان


استاف

335,000 تـومـان


ایالیایی

389,000 تـومـان

کیوب

قیمت از : 359,000 تـومـان

انتخاب  
امریکایی

369,000 تـومـان


استاف

359,000 تـومـان


ایتالیایی

399,000 تـومـان

توئیست |

توئیست کومبو برگر

نان توئیست مکعب ، گوشت گریل ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ، میکس پنیر ، فلفل دلمه

226,000 تـومـان

توئیست هالو برگر

نان توئیست مکعب ، گوشت گریل ، هالوپینو ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ، میکس پنیر ، فلفل دلمه

239,000 تـومـان

توئیست پولو برگر

نان توئیست مکعب ، گوشت گریل ، مرغ گریل ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ ، میکس پنیر ، فلفل دلمه

306,000 تـومـان

توئیست مانزو برگر

نان توئیست مکعب ، گوشت گریل ، رست بیف ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین، قارچ، میکس پنیر ، فلفل دلمه

306,000 تـومـان

توئیست هات داگ پرایم

نان توئیست مکعب ، هات داگ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ ، میکس پنیر ، فلفل دلمه

226,000 تـومـان

توئیست هات داگ پولو

نان توئیست مکعب ، هات داگ، مرغ گریل ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ ، میکس پنیر ، فلفل دلمه

254,000 تـومـان

توئیست هات داگ مانزو

نان توئیست مکعب ، هات داگ، رست بیف ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ، میکس پنیر ، فلفل دلمه

267,000 تـومـان

توئیست هات داگ یامی

نان توئیست مکعب ، هات داگ، گوشت گریل ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ ، میکس پنیر ، فلفل دلمه

239,000 تـومـان

توئیست هات داگ کیوب

نان توئیست مکعب ، هات داگ، مرغ گریل ، رست بیف ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ ، میکس پنیر ، فلفل دلمه ، دیپ

299,000 تـومـان

ساندویچ |

گریلا برگر

گوشت گریل ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

289,000 تـومـان

مانزو

رست بیف ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

330,000 تـومـان

پولو

مرغ گریل ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

289,000 تـومـان

کیوب

مرغ گریل ، رست بیف ، سس تنوری مکعب ، سیب زمینی ژولین ، قارچ ، فلفل دلمه ، میکس پنیر ، دیپ

389,000 تـومـان

غذای اصلی |

خوراک جوجه لاری

239,000 تـومـان

خوراک جوجه زعفرانی

239,000 تـومـان

خوراک جوجه اسپایسی

249,000 تـومـان

خوراک کباب کوبیده

255,000 تـومـان

خوراک کباب بختیاری

349,000 تـومـان

خوراک کباب درباری

330,000 تـومـان

خوراک کباب برگ

399,000 تـومـان

خوراک کباب سلطانی

499,000 تـومـان

خوراک چنجه شاندیزی

399,000 تـومـان

خوراک کتف و بال زعفرانی

177,000 تـومـان

خوراک کتف و بال اسپایسی

188,000 تـومـان

خوراک گردن

555,000 تـومـان

خوراک ماهیچه

555,000 تـومـان

کته

66,000 تـومـان

شویدلوبیا

77,000 تـومـان

شوید باقاله

77,000 تـومـان

اکبرجوجه

نصف مرغ

199,000 تـومـان

صبحانه | Breakfast

بشقاب کیوب

تست نیمرو ،تست بیکن،سوسیس،لوبیا گرم،سیب زمینی وجز،سس مخصوص

248,000 تـومـان

کومبو مکعب

لقمه پنیر خیار گوجه،پنیر خامه ای گردو،لقمه موز نوتلا فندق

198,000 تـومـان

املت مخصوص

املت گوجه فرنگی ایرانی،سس رومانا،نانان چاپاتا،ساید،سوسیس،قارچ

160,000 تـومـان

املت ساده

املت گوجه فرنگی ایرانی،ساید

135,000 تـومـان

سوسیس تخم مرغ

تخم مرغ،سوسیس،پنیر گودا،چاپاتا

155,000 تـومـان

رولت بوقلمون

تخم مرغ اسکرامبل،بیکن بوقلمون ،پنیر گودا،قارچ،پنیر موزارلا،ساید

188,000 تـومـان

رولت بیکن گوشت

تخم مرغ اسکرامبل،بیکن گوشت،پنیر گودا،قارچ،ۀپنیر موزارلا،ساید

188,000 تـومـان

وافل عسل شکلات

138,000 تـومـان

وافل موز نوتلا

158,000 تـومـان

چاپاتا مرغ و پستو

205,000 تـومـان

سالاد | Salad

سالاد فصل

خیار ، گوجه ، کاهو ، کلم سفید ، کلم قرمز ، هویج، سس فصل مکعب

77,000 تـومـان

سالاد سزار (گریل - سوخاری)

مرغ گریل ، کاهو، نان تست ، سس سزار مکعب ، پارمزان ، گوجه گیلاسی ، زیتون سیاه

222,000 تـومـان

سالاد شیرازی

33,000 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

پاتاتا

سیب زمینی وجز سرخ کرده

95,000 تـومـان

فرماجو پاتاتا

سیب زمینی سرخ کرده ، میکس پنیر ، فلفل دلمه

159,000 تـومـان

دیپ پاتاتا

سیب زمینی وجز سرخ کرده ، دیپ

159,000 تـومـان

فونگی پاتاتا

سیب زمینی وجز سرخ کرده ، سس قارچ و خامه مکعب

169,000 تـومـان

چیپولا

پیاز سوخاری

85,000 تـومـان

نان سیر

نان پیتزا ، سس سیر مکعب ، فلفل دلمه ، میکس پنیر

177,000 تـومـان

ماست

40,000 تـومـان

ماست خیار

50,000 تـومـان

ماست موسیر

50,000 تـومـان

زیتون پرورده

77,000 تـومـان

قهوه دمی |

فرنچ پرس

72,000 تـومـان

V60

95,000 تـومـان

ترک

78,000 تـومـان

کلدبرو

78,000 تـومـان

نوشیدنی گرم |

ماسالا

79,000 تـومـان

کرک

79,000 تـومـان

هات چاکلت

78,000 تـومـان

وایت چاکلت

78,000 تـومـان

چاکلت لیدی

88,000 تـومـان

چای دمی نبات خرما

45,000 تـومـان

مراکشی

85,000 تـومـان

شیر لوتوس

87,000 تـومـان

شیر نسکافه

78,000 تـومـان

سرد کافئین | Cold Cafein

آیس آمریکانو

88,000 تـومـان

آیس موکا

99,000 تـومـان

آیس کاپوچینو

92,000 تـومـان

آیس لاته

92,000 تـومـان

آبمیوه طبیعی |

پرتقال توت فرنگی

88,000 تـومـان

هندوانه توت فرنگی

88,000 تـومـان

پرتقال

80,000 تـومـان

سیب

78,000 تـومـان

طالبی

74,000 تـومـان

هویج

70,000 تـومـان

آب هویج بستنی

79,000 تـومـان

انار

85,000 تـومـان

ماکتیل |

دزیره

گراتادین، بادیان، پاستیل، آووکادو

125,000 تـومـان

بلو اوشن

بلوبری،بلوكاراسائو،افرا،كاكتوس

125,000 تـومـان

پیناکولادا

آنانس، نارگیل، لایم

125,000 تـومـان

موهیتو

نعنافلفلی ، لایم، سودا

95,000 تـومـان

موهیتو پشن فروت

نعنافلفلی، لایم، پشن فروت

104,000 تـومـان

لیموناد

لایم، سودا، عسل

78,000 تـومـان

کاوالی

توت فرنگی، رزبری، هلو، خیار

125,000 تـومـان

انتخاب بارتندر

180,000 تـومـان

چاکرا

عصاره زردآلو،آلوئه ورا،پشن فروت،ليمو

125,000 تـومـان

رد موهیتو

نعنافلفلی ، لایم، سودا، توت فرنگی

104,000 تـومـان

کیک و دسر |

وافل

158,000 تـومـان

کیک بستنی

158,000 تـومـان

چیزکیک لوتوس

108,000 تـومـان

کیک شکلاتی خیس

92,000 تـومـان

کوکی

63,000 تـومـان

بشقاب میوه

179,000 تـومـان

شیک |

شیک نوتلا

138,000 تـومـان

شیک لیمو فلفلی

115,000 تـومـان

شیک لوتوس

125,000 تـومـان

فروت شیک

110,000 تـومـان

شیک اورئو

115,000 تـومـان

شیک بادام زمینی

118,000 تـومـان

شیک اسپرسو

115,000 تـومـان

شیک معجون

125,000 تـومـان

شیک شکلات کوکی

110,000 تـومـان

شیک موزشکلات

120,000 تـومـان

شیک شکلات

115,000 تـومـان

شیک کیت کت

120,000 تـومـان

بستنی |

بستنی سه اسکوپ

70,000 تـومـان

بستنی چهار اسکوپ

85,000 تـومـان

دمنوش بار | دمنوش بار

کهربا

لمون گرس. زنجبیل، بابونه،آویشن

60,000 تـومـان

شکم پهلو

گل گاو زبان، میخک، به لیمو، گل سرخ

60,000 تـومـان

مرهم

عسل، لیمو، فلفل، بهار نارنج

60,000 تـومـان

بر پایه قهوه |

اسپرسو 50-50

55,000 تـومـان

اسپرسو 30-70

60,000 تـومـان

اسپرسو 100 عربیکا

68,000 تـومـان

آمریکانو

78,000 تـومـان

لاته

82,000 تـومـان

کاپوچینو

82,000 تـومـان

موکا

92,000 تـومـان

آفوگاتو

92,000 تـومـان

ماکیاتو

89,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0 سبد خرید
دسته بندی ها
خانه