آیتم ها
نظرات

از نگاه مشتریان () 0.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir

سوپ

menudigital.ir

سوپ نودل

menudigital.ir

پیش غذاها


مرغ ها


نودل ها


ماهی


منوی اقتصادی


بیف(گوشت گوساله)

سوپ

سوپ جوجه با قارچ

20,000 تـومـان

سوپ ذرت

23,000 تـومـان

سوپ وانتان

23,000 تـومـان

سوپ تخم مرغ

20,000 تـومـان

سوپ تند با گوشت و سبزیجات

23,000 تـومـان

سوپ نودل

سوپ نودل با سبزیجات

58,000 تـومـان

سوپ نودل با مرغ و سبزیجات

75,000 تـومـان

سوپ نودل بیف و سبزیجات

75,000 تـومـان

سوپ نودل با میگو و سبزیجات

85,000 تـومـان

سوپ نودل با بیف و مرغ و سبزیجات

75,000 تـومـان

پیش غذاها

بال مرغ سرخ شده با کنجد

28,000 تـومـان

اگرول

4,000 تـومـان

مرغ ها

مرغ خرد کرده مرغ سرخ کرده

79,000 تـومـان

مرغ خرد کرده جوانه گندم

75,000 تـومـان

مرغ خرد کرده سس تند و سبزیجات

75,000 تـومـان

سبزیجات گوموکو

31,000 تـومـان

مرغ خرد کرده با فلفل سبز و سبزیجات

75,000 تـومـان

مرغ خرد کرده مرغ پفکی

75,000 تـومـان

مرغ خرد کرده بادام هندی و سبزیجات

79,000 تـومـان

مرغ خرد کرده با قارچ چینی

78,000 تـومـان

اردک سرخ شده

89,000 تـومـان

مرغ خرد کرده بامبو (مغز نی) و سبزیجات

79,000 تـومـان

مرغ خرد کرده سس ترش و شیرین و آناناس

75,000 تـومـان

چاپسوئی

79,000 تـومـان

مرغ خرد کرده با گردو و سبزیجات

79,000 تـومـان

مرغ خرد کرده با قارچ و سبزیجات

75,000 تـومـان

نودل ها

نودل سرخ کرده بیف و مرغ و سبزیجات

78,000 تـومـان

نودل سرخ کرده با میگو و سبزیجات

85,000 تـومـان

نودل سرخ کرده با مرغ و سبزیجات

75,000 تـومـان

نودل سرخ کرده بیف و سبزیجات

75,000 تـومـان

نودل سرخ کرده سبزیجات

58,000 تـومـان

ماهی

ماهی سرخ کرده پفکی

89,000 تـومـان

میگو با سس ترش و شیرین و آناناس

105,000 تـومـان

میگو اویستر سس و سبزیجات

105,000 تـومـان

ماهی اویستر سس و سبزیجات

89,000 تـومـان

میگو قارچ و سبزیجات

105,000 تـومـان

میگو سرخ کرده پفکی

105,000 تـومـان

میگو با فلفل سبز

105,000 تـومـان

ماهی سس ترش و شیرین

89,000 تـومـان

ماهی با سس تند و سیر

89,000 تـومـان

منوی اقتصادی

برنج سرخ کرده با تخم مرغ و سبزیجات

17,000 تـومـان

برنج ساده

9,000 تـومـان

برنج سرخ کرده با مرغ و سبزیجات

29,000 تـومـان

برنج سرخ کرده بیف و مرغ و سبزیجات

35,000 تـومـان

برنج سرخ کرده با بیف و سبزیجات

30,000 تـومـان

برنج سرخ کرده با میگو و سبزیجات

55,000 تـومـان

بیف(گوشت گوساله)

بیف با جوانه گندم

75,000 تـومـان

بیف بامبو (مغز نی) و سبزیجات

79,000 تـومـان

بیف با قارچ و سبزیجات

75,000 تـومـان

بیف با سس تند و سبزیجات

75,000 تـومـان

بیف با بادام و سبزیجات

79,000 تـومـان

بیف با سس ترش وشیرین و آناناس

75,000 تـومـان

بیف با اسفناج و زنجبیل

75,000 تـومـان

بیف با فلفل سبز سبزیجات

75,000 تـومـان

بیف با پیاز

75,000 تـومـان