مشاهده منو
نظرات
   
   


از نگاه مشتریان (0) 5.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir
غذای گیلانی
Gilani food
menudigital.ir
غذای ایرانی
Iranian Food

چلو جوجه کباب ترش

65,000 تومان

خوراک جوجه کباب ترش

55,000 تومان

چلو کباب ترش

120,000 تومان

خوراک کباب ترش

110,000 تومان

چلو میرزا قاسمی

40,000 تومان

خوراک میرزا قاسمی

40,000 تومان

چلو خورشت ترشی تره

35,000 تومان

خوراک ترشی تره

25,000 تومان

پلو کباب

110,000 تومان

چلو مرغ ترش

50,000 تومان

خوراک مرغ ترش

40,000 تومان

چلو فسنجان

75,000 تومان

خوراک فسنجان

65,000 تومان

چلو خورشت باقلاقاتوق

35,000 تومان

خوراک باقلاقاتوق

25,000 تومان

بادمجان شکم پر

45,000 تومان

شامی

45,000 تومان

سرویس گیلانه

مغز گردو , اشپل,باقلا

35,000 تومان

ماهی دودی

20,000 تومان

کباب لقمه با چلو

60,000 تومان

خوراک کباب لقمه

50,000 تومان

جوجه کباب زعفرانی

50,000 تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

40,000 تومان

قورمه سبزی با چلو

45,000 تومان

خوراک قورمه سبزی

35,000 تومان

قیمه با چلو

45,000 تومان

خوراک قیمه

35,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

50,000 تومان

خوراک مرغ

40,000 تومان

وزیری با چلو

100,000 تومان

خوراک وزیری

90,000 تومان

ماهی قزل با چلو

70,000 تومان

خوراک ماهی قزل آلا

54,000 تومان

چلو کره

20,000 تومان