آیتم ها

از نگاه مشتریان () 0.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir
Gilani food

غذای گیلانی

menudigital.ir
Iranian Food

غذای ایرانی

غذای گیلانی

Gilani food

چلو جوجه کباب ترش

65,000 تـومـان

خوراک جوجه کباب ترش

55,000 تـومـان

چلو کباب ترش

120,000 تـومـان

خوراک کباب ترش

110,000 تـومـان

چلو میرزا قاسمی

40,000 تـومـان

خوراک میرزا قاسمی

40,000 تـومـان

چلو خورشت ترشی تره

35,000 تـومـان

خوراک ترشی تره

25,000 تـومـان

پلو کباب

110,000 تـومـان

چلو مرغ ترش

50,000 تـومـان

خوراک مرغ ترش

40,000 تـومـان

چلو فسنجان

75,000 تـومـان

خوراک فسنجان

65,000 تـومـان

چلو خورشت باقلاقاتوق

35,000 تـومـان

خوراک باقلاقاتوق

25,000 تـومـان

بادمجان شکم پر

45,000 تـومـان

شامی

45,000 تـومـان

سرویس گیلانه

مغز گردو، اشپل,باقلا

35,000 تـومـان

ماهی دودی

20,000 تـومـان

غذای ایرانی

Iranian Food

کباب لقمه با چلو

60,000 تـومـان

خوراک کباب لقمه

50,000 تـومـان

جوجه کباب زعفرانی

50,000 تـومـان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

40,000 تـومـان

قورمه سبزی با چلو

45,000 تـومـان

خوراک قورمه سبزی

35,000 تـومـان

قیمه با چلو

45,000 تـومـان

خوراک قیمه

35,000 تـومـان

زرشک پلو با مرغ

50,000 تـومـان

خوراک مرغ

40,000 تـومـان

وزیری با چلو

100,000 تـومـان

خوراک وزیری

90,000 تـومـان

ماهی قزل با چلو

70,000 تـومـان

خوراک ماهی قزل آلا

54,000 تـومـان

چلو کره

20,000 تـومـان