سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

grandfood

برگر | Burger

گرند برگر

برگر گوشت دست ساز، فیله مرغ، قارچ، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3 نوع پنیر، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
297,000 تـومـان

ماشروم برگر دبل

دو عدد برگر گوشت دست‌ساز، قارچ، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر، بهمراه سیب‌زمینی

افزودن +
345,000 تـومـان

برگر چوریتسو

برگر گوشت دست ساز، سوسیس شکاری چوریتسو ، نان همبرگر فرنچ ، سس مخصوص ، 3 ، نوع پنیر ، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
325,000 تـومـان

برگر فرانکفورتر

برگر گوشت دست ساز، سوسیس پنیری فرانکفورتر، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر، بهمراه سیب‌زمینی

افزودن +
329,000 تـومـان

برگر بیکن

برگر گوشت دست ساز، بیکن گوساله، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3 نوع پنیر، به همراه سیب زمینی

افزودن +
295,000 تـومـان

برگر بیکن دبل

دو عدد برگر گوشت دست‌ساز، بیکن گوساله ، نان همبرگر فرنچ ، سس مخصوص ، 3نوع پنیر، بهمراه سیب‌زمینی

افزودن +
355,000 تـومـان

ماشروم برگر

برگر گوشت دست ساز، قارچ، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3 نوع پنیر، به همراه سیب زمینی

افزودن +
285,000 تـومـان

چیزبرگر

برگر گوشت دست ساز، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3 نوع پنیر، به همراه سیب زمینی

افزودن +
275,000 تـومـان

چیزبرگر دبل

دو عدد برگر گوشت دست‌ساز ، نان همبرگر فرنچ ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر ، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
335,000 تـومـان

همبرگر

برگر گوشت دست‌ساز، کاهو گوجه خیارشور، نان همبرگر، سس مخوص، یک نوع پنیر، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
265,000 تـومـان

همبرگر دبل

دو عدد برگر گوشت دست‌ساز ، کاهو گوجه خیارشور، نان همبرگر، سس مخصوص، یک نوع پنیر ، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
325,000 تـومـان

فیله مرغ | Chicken fillet

چیکن چوریستو

دو عدد فیله مرغ طعم‌دار شده، سوسیس شکاری چوریتسو، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
295,000 تـومـان

چیکن فرانکفورتر

دو عدد فیله مرغ طعم‌دار شده، سوسیس پنیری فرانکفورتر، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
299,000 تـومـان

چیکن بیکن

دو عدد فیله مرغ طعم‌دار شده، بیکن گوساله، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
275,000 تـومـان

چیکن بیکن دبل

سه عدد فیله مرغ طعم‌دار شده، بیکن گوساله، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص ، 3، نوع پنیر ، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
295,000 تـومـان

چیکن ماشروم

دو عدد فیله مرغ طعم‌دار شده، قارچ، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
265,000 تـومـان

چیکن ماشروم دبل

سه عدد فیله مرغ طعم‌دار شده ، نان همبرگر فرنچ ، قارچ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
285,000 تـومـان

چیز چیکن

دو عدد فیله مرغ طعم‌دار شده، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
255,000 تـومـان

چیزچیکن دبل

سه عدد فیله مرغ طعم‌دار شده ، نان همبرگر فرنچ ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
275,000 تـومـان

فلیمر

دو عدد فیله مرغ طعم‌دار شده، نان همبرگر ، کاهو ، گوجه ، خیارشور، یک نوع پنیر، سس مخصوص، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
245,000 تـومـان

فلیمر دبل

سه عدد فیله مرغ طعم‌دار شده ، نان همبرگر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، بهمراه سیب‌زمینی

افزودن +
265,000 تـومـان

سوسیس | Sausage

چوریتسو

سوسیس شکاری چوریتسو، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص ، 3، نوع پنیر، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
285,000 تـومـان

چوریتسو دبل

دو عدد سوسیس شکاری چوریتسو، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3، نوع پنیر ، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
327,000 تـومـان

فرانکفورتر

سوسیس پنیری فرانکفورتر، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص، 3 نوع پنیر، به همراه سیب زمینی

افزودن +
289,000 تـومـان

فرانکفورتر دبل

دو عدد سوسیس پنیری فرانکفورتر، نان همبرگر فرنچ، سس مخصوص ، 3 ، نوع پنیر ، بهمراه سیب زمینی

افزودن +
289,000 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

سیب زمینی

افزودن +
80,000 تـومـان

سیب زمینی با پنیر

افزودن +
160,000 تـومـان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

افزودن +
170,000 تـومـان

سس | sauce

سس سیر

افزودن +
5,000 تـومـان

سس تند

افزودن +
5,000 تـومـان

نوشیدنی | Drink

کوکاکولا

افزودن +
18,000 تـومـان

فانتا پرتقالی

افزودن +
18,000 تـومـان

اسپرایت

افزودن +
18,000 تـومـان

کوکا زیرو

افزودن +
18,000 تـومـان

هی‌دی لیمو

افزودن +
25,000 تـومـان

هی‌دی استوایی

افزودن +
25,000 تـومـان

هی‌دی هلو

افزودن +
25,000 تـومـان

هی‌دی کلاسیک

افزودن +
25,000 تـومـان

آب معدنی

افزودن +
5,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0 دفترچه سفارش
دسته بندی ها
خانه