سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

hafezrestaurant

غذای ایرانی | غذای ایرانی

قیمه سیب زمینی مخصوص

135,000 تـومـان

قیمه سیب زمینی اقتصادی

برنج ایرانی گوشت گوساله

95,000 تـومـان

قیمه بادمجان مخصوص

برنج ایرانی درجه یک هاشمی-روغن حیوانی-گوشت گوسفندی

140,000 تـومـان

قیمه بادمجان اقتصادی

برنج ایرانی گوشت گوساله

100,000 تـومـان

قورمه سبزی مخصوص

برنج ایرانی هاشمی درجه یک-روغن حیوانی-گوشت گوسفندی

135,000 تـومـان

قورمه سبزی اقتصادی

برنج ایرانی- گوشت گوساله

95,000 تـومـان

زرشک پلو با مرغ مخصوص

برنج ازیرانی هاشمی درجه یک-روغن حیوانی-ران مرغ

125,000 تـومـان

زرشک پلو با مرغ اقتصادی

برنج ایرانی-مرغ تازه

105,000 تـومـان

باقالی پلو با مرغ مخصوص

برنج ایرانی هاشمی درجه یک- ران مرغ

130,000 تـومـان

باقالی پلو با مرغ اقتصادی

برنج ایرانی-مرغ تازه

110,000 تـومـان

چلوکباب کوبیده مخصوص

برنج ایرانی هاشمی-گوشت مخلوط گوسفندو گوساله150 گرم

140,000 تـومـان

چلو کباب کوبیده اقتصادی

برنج ایرانی-گوشت مخلوط گوسفند و گوساله 130 گرم

110,000 تـومـان

چلو کباب کوبیده دو سیخ مخصوص

برنج هاشمی-گوشت مخلوط گوسفند و گوساله 220 گرم

180,000 تـومـان

چلو کباب کوبیده دو سیخ اقتصادی

برنج ایرانی-گوشت مخلوط گوسفند و گوساله 200 گرم

140,000 تـومـان

چلو جوجه کباب مخصوص

برنج هاشمی-روغن حیوانی-سینه مرغ زعفرانی 160 گرم

135,000 تـومـان

جوجه کباب اقتصادی

برنج ایرانی-سینه مرغ زعفرانی 140 گرم

110,000 تـومـان

عدس پلو مخصوص

برنج هاشمی-روغن حیوانی-مخلوط گوشت گوسفند و گوساله

110,000 تـومـان

عدس پلو اقتصادی

برنج ایرانی-گوشت گوساله

750,000 تـومـان

لوبیا پلو مخصوص

برنج هاشمی-روغن حیوانی-مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی

120,000 تـومـان

لوبیا پلو اقتصادی

برنج ایرانی-گوشت گوساله

850,000 تـومـان

فسنجان گوشت قلقلی مخصوص

برنج هاشمی-روغن حیوانی- گوشت گوسفندوگوساله-گردو

145,000 تـومـان

فسنجان گوشت قلقلی اقتصادی

برنج ایرانی-گوشت گوساله-گردو و ...

115,000 تـومـان

فسنجان مخصوص با سینه مرغ

برنج هاشمی-روغن حیوانی-سینه مرغ-گردو

125,000 تـومـان

فسنجان اقتصادی با سینه مرغ

برنج ایرانی-سینه مرغ-گردو و...

100,000 تـومـان

چلو گوشت مخصوص

برنج ایرانی هاشمی-روغن حیوانی- گوشت گوسفندی

290,000 تـومـان

چلو گوشت اقتصادی

برنج ایرانی-گوشت گوساله

180,000 تـومـان

قیمه نثار قزوینی مخصوص

برنج هشمی-روغن حیوانی-گوشت گوسفندی-خلال پسته بادام

370,000 تـومـان

قیمه نثار اقتصادی

برنج ایرانی-گوشت گوساله-خلال پسته و بادام

260,000 تـومـان

فست فود | فست فود

پیتزا گوشت مخصوص

گوشت گوسفند و گوساله چرخ کرده -پنیر پیتزا درجه یک

130,000 تـومـان

پیتزا گوشت اقتصادی

گوشت گوساله-پنیر پیتزا

95,000 تـومـان

پیتزا مرغ مخصوص

سینه مرغ ریش ریش شده-پنیر پیتزا درجه یک

130,000 تـومـان

فیله استریپس مخصوص

فیله مرغ 3تکه-سیب زمینی سرخ شده-نان مک-سس کچاپ

145,000 تـومـان

فیله سوخاری مخصوص

فیله مرغ 3 تکه-سیب زمینی سرخ شده-نان مک- سس کچاپ

145,000 تـومـان

فیله استریپس اقتصادی

فیله مرغ 2 تکه-سیب زمینی سرخ شده-سس کچاپ-نان لواش

110,000 تـومـان

فیله سوخاری اقتصادی

110,000 تـومـان

نوشیدنی | نوشیدنی

نوشابه قوطی

برند پپسی

24,000 تـومـان

نوشابه بطری

برند پپسی

14,000 تـومـان

دسر | دسر

سالاد فصل

35,000 تـومـان

ماست ساده

8,000 تـومـان

ماست موسیر

15,000 تـومـان

غذای ایرانی با برنج | غذای ایرانی با برنج

چلو کباب کوبیده

140,000 تـومـان

چلو جوجه کباب

130,000 تـومـان

خورشت قیمه

130,000 تـومـان

خورشت قیمه بادمجان

135,000 تـومـان

خورشت قورمه سبزی

130,000 تـومـان

خورشت کرفس

0 تـومـان

عدس پلو

110,000 تـومـان

لوبیا پلو

110,000 تـومـان

زرشک پلو با مرغ

130,000 تـومـان

باقالی پلو با مرغ

130,000 تـومـان

اکبر جوجه

130,000 تـومـان

استامبولی

110,000 تـومـان

غذای ایرانی خوراک | غذای ایرانی خوراک

کشک بادمجان

90,000 تـومـان

میرزا قاسمی

90,000 تـومـان

کوکو سبزی

80,000 تـومـان

کوکو سیب زمینی

80,000 تـومـان

شامی

100,000 تـومـان

واویشکا

110,000 تـومـان

ساندویچ مرغ

120,000 تـومـان

الویه

80,000 تـومـان

ساندویچ فلافل

80,000 تـومـان

فست فود و غذای فرنگی | فست فود و غذای فرنگی

پیتزا گوشت

130,000 تـومـان

پیتزا مرغ

130,000 تـومـان

همبرگر

130,000 تـومـان

فیله استریپس

140,000 تـومـان

مرغ سوخاری

150,000 تـومـان

فیله سوخاری

140,000 تـومـان

سالاد سزار

140,000 تـومـان

جوجه چینی

140,000 تـومـان

پاستا آلفردو

140,000 تـومـان

ساندویچ ناگت مرغ

100,000 تـومـان

پیش غذا | پیش غذا

سالاد فصل

35,000 تـومـان

ماست ساده

8,000 تـومـان

ماست موسیر

15,000 تـومـان

سالاد شیرازی

20,000 تـومـان

سالاد کلم

15,000 تـومـان

غذای اصلی |

کباب لقمه نگینی

کباب 250گرمی برنج هاشمی ظرف مایکروفری

قیمت از : 165,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

215,000 تـومـان


خوراک

165,000 تـومـان

کباب لقمه مخصوص

کباب 250گرمی برنج هاشمی ظرف مایکروفری

قیمت از : 145,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

195,000 تـومـان


خوراک

145,000 تـومـان

کباب سبز

کباب 250گرمی برنج هاشمی ظرف مایکروفری

قیمت از : 170,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

220,000 تـومـان


خوراک

170,000 تـومـان

جوجه کباب مخصوص

سینه مرغ 250 گرمی برنج هاشمی ظرف مایکروفری

قیمت از : 135,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

185,000 تـومـان


خوراک

135,000 تـومـان

کباب میکس

قیمت از : 190,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

240,000 تـومـان


خوراک

190,000 تـومـان

کباب بختیاری

قیمت از : 230,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

280,000 تـومـان


خوراک

230,000 تـومـان

کباب سلطانی

قیمت از : 360,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

410,000 تـومـان


خوراک

360,000 تـومـان

چلو ماهی قزل آلا

قیمت از : 190,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

240,000 تـومـان


خوراک

190,000 تـومـان

جوجه کباب با استخوان

قیمت از : 165,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

215,000 تـومـان


خوراک

165,000 تـومـان

کباب برگ مخصوص گوسفندی

قیمت از : 330,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

380,000 تـومـان


خوراک

330,000 تـومـان

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

قیمت از : 300,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

350,000 تـومـان


خوراک

300,000 تـومـان

لوبیا پلو با گوشت تکه ای

قیمت از : 160,000 تـومـان

زرشک پلو با مرغ

قیمت از : 145,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

195,000 تـومـان


خوراک

145,000 تـومـان

شوید باقالی پلو با مرغ

قیمت از : 155,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

205,000 تـومـان


خوراک

155,000 تـومـان

چلو خورش قیمه سیب زمینی

قیمت از : 90,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

140,000 تـومـان


خوراک

90,000 تـومـان

چلو خورشت قیمه بادمجان

قیمت از : 90,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

140,000 تـومـان


خوراک

90,000 تـومـان

چلو خورشت قورمه سبزی

قیمت از : 90,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

140,000 تـومـان


خوراک

90,000 تـومـان

عدس پلو با گوشت چرخ کرده

قیمت از : 120,000 تـومـان

اکبر جوجه

قیمت از : 170,000 تـومـان

انتخاب انتخاب چلو / خوراک  
چلو

220,000 تـومـان


خوراک

170,000 تـومـان

چلو کره

50,000 تـومـان

دسر |

سالاد فصل

35,000 تـومـان

سالاد شیرازی

30,000 تـومـان

ماست خیار

30,000 تـومـان

ماست موسیر

27,000 تـومـان

ماست ساده

25,000 تـومـاندرباره

بازگشت به سایت

slide

...

  تماس با 02135074227
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه