آیتم ها
نظرات

از نگاه مشتریان () 0.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir

صبحانه


غذای اصلی

صبحانه

بوفه صبحانه برای هر نفر

0 تـومـان

غذای اصلی

بوم گیلانی

0 تـومـان

مزه خرفه

0 تـومـان

شوربای روز

0 تـومـان

ماهان کرمانی

0 تـومـان

سالاد کرفس وکتان

0 تـومـان

سالاد مرز نجوش

0 تـومـان

چلو وزیری

0 تـومـان

ته تغاری خان جان قزوینی

0 تـومـان

بشقاب نرگسی

0 تـومـان

سالاد شاهی

0 تـومـان

مقامی کرمانشاهی

0 تـومـان

احساسی گیلانی

0 تـومـان

سه پیاله

0 تـومـان

کال کباب

0 تـومـان

چلو بره مخلوط سمنانی

0 تـومـان

چشم سیاه بندری

0 تـومـان

بشقاب پیچ پیچی

0 تـومـان

قیرمیزی آذربایجانی

0 تـومـان

شوربای عناب

0 تـومـان

ته تغاری میرزاگیلانی

0 تـومـان

سرخوش خراسانی

0 تـومـان

مشهدی زعفرانی

0 تـومـان

کارگشای تهرانی

0 تـومـان

سرمست مازندارانی

0 تـومـان

ته تغاری جاسم بوشهری

0 تـومـان

استخوانی لاری

0 تـومـان

شیره ای شیرازی

0 تـومـان

آبگوشت رسمی ظهرها

0 تـومـان

سیروان رودباری

0 تـومـان