سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

پیتزا میکس اسموکی ایتالیایی

طعم عالى و بي نظير

1401/8/25

پیتزا میکس اسموکی ایتالیایی

عاشقش شدم رفت.

1401/8/13

همبرگر

دقیقا مثل عکسش بود دمتون گرم. عالی عالی

1401/7/4

hotgrill

پیتزا | Pizza

پیتزا میکس اسموکی 1 نفره

239,000 تـومـان
👍 2

پیتزا میکس اسموکی 2 نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله تکه ای، فیله مرغ مرینیت شده، پنیر موزارلا ترکیبی، فلفل دلمه ای رنگی، سس اسموکی

قیمت از : تـومـان

پیتزا پپرونی 1 نفره

229,000 تـومـان

پیتزا پپرونی 2 نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس پپرونی 80%، پنیر موزارلا ترکیبی، فلفل دلمه ای رنگی، ادویه چیلی، سس پپرونی ایتالیایی

قیمت از : تـومـان

یتزا مرغ سزار 1 نفره

219,000 تـومـان

پیتزا مرغ سزار 2 نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ مرینیت شده پنیر ترکیبی موزارلا سس سزار زیتون سیاه اسلایس

279,000 تـومـان

پیتزا مخلوط 1 نفره

219,000 تـومـان

پیتزا مخلوط 2 نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ 90%، هات داگ 90%، پنیر موزارلا ترکیبی، فلفل دلمه ای رنگی، ذرت، زیتون سیاه، قارچ بلانچ شده، سس مخصوص هات گریل

قیمت از : تـومـان

پیتزا قارچ و مرغ 1 نفره

214,000 تـومـان

پیتزا مرغ و قارچ 2 نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ مرینیت شده، قارچ بلانچ شده، پنیر موزارلا ترکیبی، ادویه مخصوص هات گریل، فلفل دلمه ای رنگی، سس مخصوص هات گریل

قیمت از : تـومـان

پیتزا قارچ و کوشت 1 نفره

234,000 تـومـان

پیتزا قارچ و گوشت 2 نفر

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله تکه ای، قارچ بلانچ شده، پنیر موزارلا ترکیبی، ادویه مخصوص هات گریل، فلفل دلمه ای رنگی، سس مخصوص هات گریل

قیمت از : تـومـان

پیتزا ژامبونیته 1 نفره

224,000 تـومـان

پیتزا ژامبونیته 2 نفره

284,000 تـومـان

پیتزا مرغ پستو 1 نفره

229,000 تـومـان

پیتزا مرغ پستو 2 نفره

289,000 تـومـان

پیتزا ترافل بیف 1 نفره

249,000 تـومـان

پیتزا ترافل بیف 2 نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ بلانچ شده، پنیر موزارلا ترکیبی، ادویه مخصوص هات گریل، سس ترافل. زیتون سیاه اسلایس

قیمت از : تـومـان

رست بیف | Roast Beef

رست بیف

نان گرد گوشت بیف گوجه خیارشور کاهو سس مایونز سس خردل پنیر دیپ آب شده

219,000 تـومـان

اسموکی بیف

نان گرد گوشت بیف گوجه خیارشور پیاز کاراملایز سس دودی پنیر دیپ آب شده

223,000 تـومـان

رست بیف با قارچ

نان باگت. 100 گرم گوشت بیف ریش ریش شده. قارچ برانچ. پنیر گودا آب شده. گوجه. خیارشور. سس مخصوص چدن

228,000 تـومـان

تنوری | Oven Baked

ژامبون تنوری

نان باگت گوجه خیارشور کاهو سس مخصوص هات گریل ژامبون مرغ 90 % پنیر موزارلا قارچ برانچ شده

169,000 تـومـان

سوخاری | Crispy

سوخاری دو تکه

200,000 تـومـان

سوخاری سه تکه

225,000 تـومـان

برگرها | Burger

👍 1

همبرگر

نان گرد. 170 گرم گوشت گوساله. گوجه. کاهو. خیارشور. سس مخصوص

189,000 تـومـان

کریسپی برگر

236,000 تـومـان

همبرگر دوبل

نان گرد. 340 گرم گوشت گوساله. گوجه. کاهو. خیارشور. سس مخصوص

269,000 تـومـان

چیز برگر

نان گرد. 170 گرم گوشت گوساله. گوجه. کاهو. خیارشور. سس مخصوص.پنیر چدار زرد

195,000 تـومـان

چیز برگر دوبل

نان گرد. 340 گرم گوشت گوساله. گوجه. کاهو. خیارشور. سس مخصوص. پنیر چدار زرد

275,000 تـومـان

قارچ برگر

نان گرد. 170 گرم گوشت گوساله. گوجه. خیارشور. قارچ برانچ شده. پنیر چدار زرد. سس مخصوص

206,000 تـومـان

قارچ برگر دوبل

نان گرد. 340 گرم گوشت گوساله. گوجه. خیارشور. قارچ برانچ شده. پنیر چدار زرد. سس مخصوص

286,000 تـومـان

اسموکی برگر

نان گرد. 170 گرم گوشت گوساله. گوجه. خیارشور. سس اسموکی. پیاز کاراملایز. پنیر چدار زرد

198,000 تـومـان

اسموکی برگر دوبل

نان گرد. 340 گرم گوشت گوساله. گوجه. خیارشور. پیاز کاراملایز. سس اسموکی. پنیر چدار زرد

278,000 تـومـان

چیلی برگر

نان گرد. 170 گرم گوشت گوساله. گوجه. خیارشور. سس چیلی. پنیر چدار زرد. چیپس تردیلا

198,000 تـومـان

چیلی برگر دوبل

نان گرد. 340 گرم گوشت گوساله. گوجه. خیارشور. سس چیلی. پنیر چدار زرد. چیپس تردیلا

278,000 تـومـان

ترافل چیزبرگر

نان گرد. 170 گرم گوشت گوساله. سس ترافل. پنیر چدار سفید. کیل

209,000 تـومـان

ترافل چیزبرگر دوبل

نان گرد. 340 گرم گوشت گوساله. سس ترافل. پنیر چدار سفید. کیل

289,000 تـومـان

پپرونی برگر

نان گرد. 170 گرم گوشت گوساله. سس پپرونی. پنیر موزارلا. پپرونی

217,000 تـومـان

پپرونی برگر دوبل

نان گرد. 340 گرم گوشت گوساله. سس پپرونی. پنیر موزارلا. پپرونی

297,000 تـومـان

میکس برگر

نان گرد. 170 گرم گوشت گوساله. 80 گرم فیله مرغ. پنیر دیپ آب شده. سس مخصوص هات گریل. گوجه. کاهو. خیارشور

224,000 تـومـان

برگر ویژه

نان گرد. 170 گرم گوشت گوساله دست ساز. ژامبون سرخ شده. قارچ برانچ. پنیر موزارلا. گوجه. خیارشور. کاهو. سس مخصوص

231,000 تـومـان

ساندویچ مرغ | chicken Sandwich

مرغ با قارچ و پنیر

نان باگت 170 گرم مرغ گریل شده گوجه خیارشور کاهو قارچ برانچ شده پنیر موزارلا سس مخصوص هات گریل

190,000 تـومـان

سینه مرغ

نان باگت. 170 گرم سینه مرغ. گوجه. کاهو. خیارشور. سس مخصوص. سس خردل

169,000 تـومـان

مرغ ترافل

نان باگت. 170 گرم سینه مرغ. سس ترافل. پنیر چدار سفید. کیل

185,000 تـومـان

مرغ با قارچ

نان باگت. 170 گرم سینه مرغ. گوجه. خیارشور. قارچ برانچ شده. سس مخصوص. سس خردل، پنیر چدار زرد

183,000 تـومـان

سینه مرغ تندوری

نان باگت. 170 گرم سینه مرغ. گوجه. خیارشور. پیاز کاراملایز. سس تندوری. پنیر چدار زرد

173,000 تـومـان

سینه مرغ اسموکی

نان باگت. 170 گرم سینه مرغ. گوجه. خیارشور. پیاز کاراملایز. سس اسموکی. پنیر چدار زرد

173,000 تـومـان

هات داگ ها | Hot dog

هات داگ

نان باگت. هات داگ 90%. گوجه. کاهو. خیارشور. سس کچاپ. سس خردل

141,000 تـومـان

اسموکی داگ

نان باگت. هات داگ 90%. گوجه. خیارشور. پیاز کاراملایز. سس اسموکی. پنیر چدار زرد

150,000 تـومـان

چیلی داگ

نان باگت. هات داگ 90%. گوجه. خیارشور. سس چیلی. پنیر چدار زرد. چیپس تردیلا

150,000 تـومـان

هاتی هات

نان باگت. هات داگ 90%. گوجه. خیارشور. پنیر موزارلا. پپرونی. سس پپرونی

173,000 تـومـان

هات داگ با قارچ و پنیر

نان باگت هات داگ 90% گوجه خیارشور کاهو قارچ برانچ شده پنیر موزارلا سس مخصوص هات گریل

171,000 تـومـان

فرایز | Fries

فرنچ فرایز

سیب زمینی سرخ شده ساده

85,000 تـومـان

چیز فرایز

سیب زمینی سرخ شده ساده. پنیر دیپ آب شده. پنیر پارمسان

108,000 تـومـان

چیلی فرایز

سیب زمینی سرخ شده ساده. پنیر دیپ آب شده. پنیر پارمسان. سس چیلی. چیپس تردیلا

111,000 تـومـان

ترافل فرایز

سیب زمینی سرخ شده ساده. پنیر دیپ آب شده. پنیر پارمسان. سس ترافل

123,000 تـومـان

پپرونی فرایز

سیب زمینی سرخ شده ساده. پنیر موزارلا. پنیر پارمسان. پپرونی اسلایس. سس پپرونی

118,000 تـومـان

دیپ فرایز

سیب زمینی سرخ شده قارچ برانچ و پنیر دیپ آب شده

115,000 تـومـان

اسپیشیال فرایز

سیب زمینی سرخ شده قارچ برانچ ژامبون اسلایس و پنیر ترکیبی موزارلا

145,000 تـومـان

سالاد | salad

سالاد فصل

کاهو فرانسوی. گوجه گیلاسی. هویج. خیار. ذرت. زیتون سیاه. کلم قرمز

70,000 تـومـان

سالاد فصل با مرغ

کاهو فرانسوی. گوجه گیلاسی. هویج. خیار. ذرت. زیتون سیاه. کلم قرمز. 150 گرم مرغ گریل شده

95,000 تـومـان

سالاد بروکلی

کلم بروکلی. کلم قرمز. مویز. مغز تخمه آفتابگردان. سس مخصوص بروکلی

75,000 تـومـان

سالاد ویژه

170 گرم سینه مرغ گریل شده. کاهوی فرانسوی. گوجه گیلاسی. کاهوی کیل سبز. زیتون سیاه. جوانه گندم. گردو. سس دیژون

170,000 تـومـان

سالاد سزار بدون مرغ

142,000 تـومـان

سالاد سزار با مرغ گریل

191,000 تـومـان

سالاد سزار با مرغ کریسپی

198,000 تـومـان

نوشیدنی | Drinks

نوشابه قوطی فانتا

24,000 تـومـان

نوشابه قوطی اسپرایت

24,000 تـومـان

نوشابه قوطی زیرو

24,000 تـومـان

دلستر لیمویی

26,000 تـومـان

دلستر استوایی

26,000 تـومـان

دلستر هلو

26,000 تـومـان

دلستر لیمو نعناع

26,000 تـومـان

دلستر کلاسیک

26,000 تـومـان

دوغ قوطی

21,000 تـومـان

آب معدنی

6,500 تـومـان

کوکا خانواده

33,000 تـومـان

فانتا خانواده

33,000 تـومـان

اسپرایت خانواده

33,000 تـومـان

زیرو خانواده

33,000 تـومـان

نوشابه قوطی کوکا

24,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه