سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

اکبرجوجه مخصوص ملل

عالی بووود

1401/2/7

دیس کباب مخصوص ملل

عالی بود

1401/1/29

melall

غذاهای ایرانی | Iranian Food

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو و یک ران مرغ 300 گرمی

افزودن +
377 تـومـان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو و یک ران مرغ 300 گرمی

افزودن +
377 تـومـان

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو و راسته گوسفندی 300 گرمی

افزودن +
397 تـومـان

کباب لقمه مخصوص ملل

250 گرم گوشت گوسفندی ، گوجه کبابی ، لیمو یا نارنج ، پیاز جعفری ، دورچین بادمجان مخصوص سرآشپز

افزودن +
323 تـومـان

کباب لقمه نگین دار مخصوص ملل

250 گرم گوشت گوسفندی ، 50 گرم سینه مرغ ، گوجه کبابی ، لیمو یا نارنج ، پیاز جعفری ، دورچین بادمجان مخصوص سرآشپز

افزودن +
343 تـومـان

فیله مخصوص

300 گرم فیله گوساله،، گوجه کبابی،نارنج یا لیمو،پیاز جعفری و دورچین بادمجون مخصوص سرآشپز

افزودن +
645 تـومـان

چلو کوبیده

180 گرم برنج طارم هاشمی - 2 سیخ کوبیده120 گرمی

افزودن +
397 تـومـان

جوجه کباب مخصوص ملل

۳۰۰ ، گرم سینه مرغ،گوجه کبابی،نارنج یا لیمو،پیاز جعفری و دورچین بادمجون مخصوص سرآشپز 

افزودن +
213 تـومـان

کباب برگ

300 گرم فیله گوساله ، ،گوجه کبابی،نارنج یا لیمو،پیاز جعفری و دورچین بادمجون مخصوص سرآشپز

افزودن +
612 تـومـان

جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ ، گرم جوجه با استخوان  ،گوجه کبابی،نارنج یا لیمو،پیاز جعفری و دورچین بادمجون مخصوص سرآشپز

افزودن +
265 تـومـان

کباب بختیاری

150 گرم فیله گوساله،150 گرم سینه مرغ ، ،گوجه کبابی ،نارنج یا لیمو،پیاز جعفری و دورچین بادمجون مخصوص سرآشپز

افزودن +
415 تـومـان

کباب وزیری

180 گرم گوشت گوسفندی ، 180 گرم سینه مرغ ، گوجه کبابی ، لیمو یا نارنج ، پیاز جعفری ، دورچین بادمجان مخصوص سرآشپز

افزودن +
413 تـومـان
👍 1

اکبرجوجه مخصوص ملل

800 گرم اکبرجوجه کامل ، گوجه اکبرجوجه مخصوص ملل اسلایسی ، لیمو یا نارنج ، پیاز جعغری ، سس انار ، دورچین بادمجان مخصوص سرآشپز

افزودن +
297 تـومـان

مرغ ناردونی

800 گرم اکبرجوجه کامل ، گوجه اکبرجوجه مخصوص ملل اسلایسی ، لیمو یا نارنج ، پیاز جعغری ، سس آلو و اناردون، دورچین بادمجان مخصوص سرآشپز

افزودن +
345 تـومـان

جوجه کباب ترش مخصوص ملل

300 گرم سینه مرغ ، گوجه کبابی ، لیمو یا نارنج ، پیاز جعغری ، دورچین بادمجان مخصوص سرآشپز

افزودن +
245 تـومـان

فیله ترش مخصوص ملل

300 گرم فیله گوساله ، گوجه کبابی ، پیاز جعفری ، نارنج و لیمو ، دورچین بادمجون

افزودن +
661 تـومـان

ماهی قزل آلا کبابی

500 گرم ماهی قزل آلای سردآبی ، نارنج یا لیمو ، پیاز جعفری ، دورچین بادمجان مخصوص سرآشپز

افزودن +
293 تـومـان

ماهیچه گوسفندی مخصوص ملل

550 گرم ماهیچه ران گوسفندی ، گوجه اسلایسی ، لیمو و نارنج ، پیاز جعفری ، سیرو پیاز عسلی ، دورچین بادمجان مخصوص سر آشپز

افزودن +
732 تـومـان

گردن مخصوص ملل

550 گرم گردن گوسفندی ، گوجه اسلایسی ، سیر و پیاز عسلی ، لیمو یا نارنج ، جعفری ، دورچین بادمجان مخصوص سرآشپز

افزودن +
651 تـومـان

برنج ته چین

150 گرم برنج طارم هاشمی اعلی ، یک عدد کره حیوانی

افزودن +
69 تـومـان

باقالی پلو ته چین

150 گرم باقالی پلو با برنج طارم هاشمی اعلی ، یک عدد کره حیوانی

افزودن +
75 تـومـان

شیشلیک شاندیزی مخصوص ملل

600 گرم شیشلیک گوسفندی ،گوجه کبابی،نارنج یا لیمو،پیاز جعفری و دورچین بادمجون مخصوص سرآشپز

افزودن +
770 تـومـان
👍 1

دیس کباب مخصوص ملل

250 گرم فیله گوساله ، 250 گرم گوشت گوسفندی ، 450 گرم جوجه با استخوان ، گوجه کبابی ، لیمو یا نارنج ، پیاز جعفری ، دورچین بادمجان مخصوص سرآشپز

افزودن +
987 تـومـان

ته چین دماوندی مخصوص ملل

۲۵۰گرم گردن گوسفندی ، 150 گرم سبزی پلو ، آلو ، گرد غوره ، ته دیگ سیب زمینی 

افزودن +
596 تـومـان

غذاهای فرنگی | FastFood

چیکن استراگانف

سینه مرغ - قارچ - خامه - سیب زمینی سرخ شده

افزودن +
363 تـومـان

استیک گوشت با سس قارچ مخصوص

260 گرم فیله گوساله ، سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات پخته ( شامل کدو - فلفل دلمه ای - ذرت - کرفس ) ، قارچ ، گوجه گیلاسی ، بیبی کورن ، لیمو یا نارنج ، جعفری ، سس قارچ

افزودن +
765 تـومـان

استیک مرغ با سس قارچ مخصوص

300 گرم سینه مرغ ، سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات پخته ( شامل کدو - فلفل دلمه ای - ذرت - کرفس -هویج ) ، لیمو یا نارنج ، گوجه گیلاسی ، بیبی کورن ، سس قارچ

افزودن +
383 تـومـان

بشقاب دریایی با دورچین ویژه

500 گرم ماهی قزل آلا ، 250 گرم ماهی شیر سوخاری ، 130 گرم شاه میگو سوخاری ، سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات پخته ( شامل کدو - فلفل دلمه ای - ذرت - کرفس -هویج ) ، لیمو یا نارنج ، گوجه گیلاسی ، بیبی کورن ، سس تارتار مخصوص سرآشپز

افزودن +
1,270 تـومـان

ماهی قزل آلا سوخاری با دورچین ویژه

500 گرم ماهی قزل آلا ، سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات پخته ( شامل کدو - فلفل دلمه ای - ذرت - کرفس -هویج ) ، لیمو یا نارنج ، گوجه گیلاسی ، بیبی کورن ، سس تارتار مخصوص سرآشپز

افزودن +
343 تـومـان

میگو پفکی با دورچین ویژه

130 گرم میگو ، سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات پخته ( شامل کدو - فلفل دلمه ای - ذرت - کرفس -هویج ) ، لیمو یا نارنج ، گوجه گیلاسی ، بیبی کورن ، سس تارتار مخصوص سرآشپز

افزودن +
597 تـومـان

میگو گریل با دورچین ویژه

130 گرم میگو ، سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات پخته ( شامل کدو - فلفل دلمه ای - ذرت - کرفس -هویج ) ، لیمو یا نارنج ، گوجه گیلاسی ، بیبی کورن ، سس تارتار مخصوص سرآشپز

افزودن +
527 تـومـان

میگو کریسپی با دورچین ویژه

130 گرم میگو ، سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات پخته ( شامل کدو - فلفل دلمه ای - ذرت - کرفس -هویج ) ، لیمو یا نارنج ، گوجه گیلاسی ، بیبی کورن ، سس تارتار مخصوص سرآشپز

افزودن +
557 تـومـان

ماهی شیر سوخاری با دورچین ویژه

250 گرم ماهی شیر ، سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات پخته ( شامل کدو - فلفل دلمه ای - ذرت - کرفس -هویج ) ، لیمو یا نارنج ، گوجه گیلاسی ، بیبی کورن ، سس تارتار مخصوص سرآشپز

افزودن +
457 تـومـان

جوجه چینی با دورچین ویژه

200 گرم سینه مرغ ، سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات پخته ( شامل کدو - فلفل دلمه ای - ذرت - کرفس -هویج ) ، لیمو یا نارنج ، گوجه گیلاسی ، بیبی کورن ، سس تارتار

افزودن +
237 تـومـان

پاستا پنه آلفردو با مرغ

پاستا،مرغ،قارچ،سس مخصوص

افزودن +
263 تـومـان

شنیسل مرغ با دورچین ویژه

300 گرم سینه مرغ ، سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات پخته ( شامل کدو - فلفل دلمه ای - ذرت - کرفس -هویج ) ، لیمو یا نارنج ، گوجه گیلاسی ، بیبی کورن ، سس تارتار مخصوص سرآشپز

افزودن +
297 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

🌿

کشک بادمجان

افزودن +
69 تـومـان

سالاد سزار سوخاری

افزودن +
253 تـومـان
🌿

میرزا قاسمی

افزودن +
69 تـومـان

سیب زمینی سرخ کرده با سس کچاپ

افزودن +
98 تـومـان

قارچ سوخاری با سیب

افزودن +
130 تـومـان

سوپ شیر

افزودن +
40 تـومـان

سالاد سزار گریل

افزودن +
243 تـومـان

کافی شاپ | Café

کارامل ماکیاتو

افزودن +
70,000 تـومـان

موکاچینو

افزودن +
75,000 تـومـان

پودینگ

افزودن +
48,000 تـومـان

ژله بزرگ

افزودن +
35,000 تـومـان

ژله کوچک

افزودن +
25,000 تـومـان

کافه بن بن

افزودن +
52,000 تـومـان

هات چاکلت مغزدار

افزودن +
80,000 تـومـان

دمنوش سنبل الطیب

افزودن +
32,000 تـومـان

میکس دمنوش

افزودن +
38,000 تـومـان

دمنوش لیمو نعناع

افزودن +
35,000 تـومـان

دمنوش به لیمو

افزودن +
34,000 تـومـان

دمنوش بابونه

افزودن +
33,000 تـومـان

اسپرسو دبل

افزودن +
39,000 تـومـان

قهوه ترک

افزودن +
39,000 تـومـان

کاپوچینو

افزودن +
68,000 تـومـان

کافه لاته

افزودن +
75,000 تـومـان

چای ماسالا

افزودن +
73,000 تـومـان

چای

افزودن +
32,000 تـومـان

وایت چاکلت

افزودن +
68,000 تـومـان

چای دارچین و زنجبیل

افزودن +
35,000 تـومـان

چای زعفران

افزودن +
38,000 تـومـان

اسپرسو

افزودن +
35,000 تـومـان

ویژه افطاری | EFTARI

پک افطاری

چای - نبات - پنیر - گردو - گوجه - خیار - سبزی - خرما - بامیه -، آش رشته با کشک

افزودن +
198 تـومـان

آش رشته ویژه ماه رمضون

آش رشته + کشک جداگانه

افزودن +
75 تـومـان

شله زرد

شله زرد

افزودن +
57 تـومـان

حلیم گوشت

افزودن +
89 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0 دفترچه سفارش
دسته بندی ها
خانه