آیتم ها
نظرات

فهرست سفارشات

Orders List
نظرات

Comments0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

مشاهده تمامی دسته بندی ها

الکتروتراپی و گرما درمانی

Electrotherapy

الکترود رابر بدون سیم

   

0 تـومـان

الکترود رابر سیم دار مستطیلی

   

0 تـومـان

الکترود رابر سیم دار مستطیلی سری ادونس

   

0 تـومـان

الکترود خود چسبان سایز 50×50

   

0 تـومـان

الکترود خودچسبان سایز ۵۰×۱۰۰

   

0 تـومـان

کابل استیمولاتور دو سر سری L

   

0 تـومـان

کابل استیمولاتور چهار سر سری L

   

0 تـومـان

کابل استیمولاتور دو سر سری W

   

0 تـومـان

کابل استیمولاتور چهار سر سری W

   

0 تـومـان

الکترود قلمی

   

0 تـومـان

گیره سوسماری

   

0 تـومـان

کابل رابط استیمولاتور به وکیوم

   

0 تـومـان

کابل واسط الکترود

   

0 تـومـان

الکترود ۲ سر فلز

   

0 تـومـان

الکترود ۴ سر فلز

   

0 تـومـان

الکترود چسبی دایره قطر ۵۰

   

0 تـومـان

الکترود چسبی دایره قطر ۳۰

   

0 تـومـان

الکترود خودچسبان ۶۰×۴۰

   

0 تـومـان

الکترود خودچسبان سایز ۶۰×۸۰

   

0 تـومـان

پک کوچک هات پک

   

0 تـومـان

پک استاندارد هات پک

   

0 تـومـان

هات پک گردنی

   

0 تـومـان

هات پک زانویی کوچک

   

0 تـومـان

هات پک زانویی بزرگ

   

0 تـومـان

هات پک کمری

   

0 تـومـان

سری کامل هات پک

   

0 تـومـان

المنت هات پک

   

0 تـومـان

پنس هات پک

   

0 تـومـان

حوله هات پک کوچک

   

0 تـومـان

حوله هات پک استاندارد

   

0 تـومـان

حوله هات پک گردنی

   

0 تـومـان

حوله زانویی کوچک

   

0 تـومـان

حوله هات پک زانویی بزرگ

   

0 تـومـان

حوله اور سایز

   

0 تـومـان

پک کامل حوله فیزیوتراپی

   

0 تـومـان

اسپری گرم کننده موضعی

   

0 تـومـان

لامپ IR نور

   

0 تـومـان

لامپ IR جنرال

   

0 تـومـان

لامپ IR فیلیپس

   

0 تـومـان

چراغ IR دیواری تک شعله

   

0 تـومـان

آیس پک

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ سایز کوچک

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز متوسط

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز بزرگ

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

اسپری سرد Cramer

   

0 تـومـان

Ice پک ویژه Cramer

   

0 تـومـان

دستگاه الکترواکوپانکچر SDZ II-B

   

0 تـومـان

دستگاه الکترواکوپانکچر SDZ II-Red

   

0 تـومـان

دستگاه الکترواکوپانکچر SDZ II-Green

   

0 تـومـان

دستگاه الکترواکوپانکچر SDZ III

   

0 تـومـان

پروب واژینال قلمی

   

0 تـومـان

پروب رکتال

   

0 تـومـان

پروب رکتال خردسال

   

0 تـومـان

ژل اولتراسوند ۲۶۰ سی‌سی

   

0 تـومـان

ژل اولتراسوند ۱ لیتری

   

0 تـومـان

ژل اولتراسوند ۵ لیتری

   

0 تـومـان

کرم تکار

   

0 تـومـان

یونیت هات پک برقی

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ سایز کوچک

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز متوسط

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز بزرگ

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

حمام پارافین

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ سایز کوچک

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز متوسط

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز بزرگ

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

IR پرتابل

   

0 تـومـان

پایه IR دو شعله 3 شکن

   

0 تـومـان

پایه IR تک شعله 3 شکن

   

0 تـومـان

پروب واژینال اشکی

   

0 تـومـان

وازوترین کامتراپ (Comtherap)

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ سایز 80*220

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز 120*220

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

الکترود رابر بدون سیم

   

0 تـومـان

الکترود رابر سیم دار مستطیلی

   

0 تـومـان

الکترود رابر سیم دار مستطیلی سری ادونس

   

0 تـومـان

الکترود خود چسبان سایز 50×50

   

0 تـومـان

الکترود خودچسبان سایز ۵۰×۱۰۰

   

0 تـومـان

کابل استیمولاتور دو سر سری L

   

0 تـومـان

کابل استیمولاتور چهار سر سری L

   

0 تـومـان

کابل استیمولاتور دو سر سری W

   

0 تـومـان

کابل استیمولاتور چهار سر سری W

   

0 تـومـان

الکترود قلمی

   

0 تـومـان

گیره سوسماری

   

0 تـومـان

کابل رابط استیمولاتور به وکیوم

   

0 تـومـان

کابل واسط الکترود

   

0 تـومـان

الکترود ۲ سر فلز

   

0 تـومـان

الکترود ۴ سر فلز

   

0 تـومـان

الکترود چسبی دایره قطر ۵۰

   

0 تـومـان

الکترود چسبی دایره قطر ۳۰

   

0 تـومـان

الکترود خودچسبان ۶۰×۴۰

   

0 تـومـان

الکترود خودچسبان سایز ۶۰×۸۰

   

0 تـومـان

پک کوچک هات پک

   

0 تـومـان

پک استاندارد هات پک

   

0 تـومـان

هات پک گردنی

   

0 تـومـان

هات پک زانویی کوچک

   

0 تـومـان

هات پک زانویی بزرگ

   

0 تـومـان

هات پک کمری

   

0 تـومـان

سری کامل هات پک

   

0 تـومـان

المنت هات پک

   

0 تـومـان

پنس هات پک

   

0 تـومـان

حوله هات پک کوچک

   

0 تـومـان

حوله هات پک استاندارد

   

0 تـومـان

حوله هات پک گردنی

   

0 تـومـان

حوله زانویی کوچک

   

0 تـومـان

حوله هات پک زانویی بزرگ

   

0 تـومـان

حوله اور سایز

   

0 تـومـان

پک کامل حوله فیزیوتراپی

   

0 تـومـان

اسپری گرم کننده موضعی

   

0 تـومـان

یونیت هات پک برقی

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ سایز کوچک

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز متوسط

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز بزرگ

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

حمام پارافین

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ سایز کوچک

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز متوسط

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز بزرگ

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

لامپ IR نور

   

0 تـومـان

لامپ IR جنرال

   

0 تـومـان

لامپ IR فیلیپس

   

0 تـومـان

چراغ IR دیواری تک شعله

   

0 تـومـان

IR پرتابل

   

0 تـومـان

پایه IR دو شعله 3 شکن

   

0 تـومـان

پایه IR تک شعله 3 شکن

   

0 تـومـان

آیس پک

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ سایز کوچک

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز متوسط

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز بزرگ

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

اسپری سرد Cramer

   

0 تـومـان

Ice پک ویژه Cramer

   

0 تـومـان

وازوترین کامتراپ (Comtherap)

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ سایز 80*220

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایز 120*220

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

دستگاه الکترواکوپانکچر SDZ II-B

   

0 تـومـان

دستگاه الکترواکوپانکچر SDZ II-Red

   

0 تـومـان

دستگاه الکترواکوپانکچر SDZ II-Green

   

0 تـومـان

دستگاه الکترواکوپانکچر SDZ III

   

0 تـومـان

پروب واژینال قلمی

   

0 تـومـان

پروب رکتال

   

0 تـومـان

پروب رکتال خردسال

   

0 تـومـان

پروب واژینال اشکی

   

0 تـومـان

ژل اولتراسوند ۲۶۰ سی‌سی

   

0 تـومـان

ژل اولتراسوند ۱ لیتری

   

0 تـومـان

ژل اولتراسوند ۵ لیتری

   

0 تـومـان

کرم تکار

   

0 تـومـان

لوازم مصرفی

Consumables

پد اسپانیایی دو رو پد سایز ۶×۸

   

0 تـومـان

پد اسپانیای یک رو چرم

   

0 تـومـان

پد آلمانی دو رو پد

   

0 تـومـان

پد آلمانی یکرو چرم

   

0 تـومـان

پد چینی دو رو پد

   

0 تـومـان

پد چینی یکرو چرم

   

0 تـومـان

پد وکیوم

   

0 تـومـان

پد فرانسوی دو رو پد

   

0 تـومـان

پد فرانسوی یکرو چرم

   

0 تـومـان

استرپ ۳۵ سانتی ساده

   

0 تـومـان

استرپ ۵۰ سانتی متری ساده

   

0 تـومـان

استرپ ۶۵ سانتی متری ساده

   

0 تـومـان

کیف زیپدار دسته پانچی

   

0 تـومـان

کیف زیپدار دسته مچی

   

0 تـومـان

کیف بدون زیپ دسته دار

   

0 تـومـان

کیف بدون زیپ دسته پانچی

   

0 تـومـان

ملحفه رولی 17 گرمی 30 متری

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ عرض 80 سفید

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ عرض 80 کاربنی

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

روبالشتی سایز ۵۰×۷۰

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ 30 گرمی

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ 40 گرمی

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ 50 گرمی

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ 60 گرمی

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

حوله بیمار(ضخیم) سایز ۳۵×۷۰

   

0 تـومـان

حوله بیمار پنبه سایز ۴۰×۸۰

   

0 تـومـان

حوله بیمار اسپان باند سایز ۴۰×۸۰

   

0 تـومـان

ملحفه ساده سایز ۸۰×۲۰۰

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ 30 گرمی سفید

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ 40 گرمی سفید

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ 50 گرمی سفید

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ 60 گرمی سفید

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ 30 گرمی آبی کاربنی

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ 40 گرمی آبی کاربنی

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ 50 گرمی آبی کاربنی

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ 60 گرمی آبی کاربنی

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سایر رنگ ها و گرماژ ها

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

ملحفه کشدار ۵۰ گرم

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ سفید سایز ۸۰×۲۲۰

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سفید سایز 120×۲۲۰

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ آبی کاربنی سایز 80*220

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ آبی کاربنی سایز 120*220

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

استرپ 110 سانتی متری ساده

   

0 تـومـان

استرپ 35 سانتی طرح دار

   

0 تـومـان

استرپ 50 سانتی متری طرح دار

   

0 تـومـان

استرپ 65 سانتی متری طرح دار

   

0 تـومـان

استرپ 110 سانتی متری طرح دار

   

0 تـومـان

اسلینگ تخت ترکشن

   

0 تـومـان

اسلینگ کشش گردن یک تکه

   

0 تـومـان

اسلینگ کشش گردن 2 تکه

   

0 تـومـان

پد فرانسوی یک رو نمد

   

0 تـومـان

پکیج اسپشیال My Clinic

دو جفت پد اسپانتکس فرانسوی یک رو نمد(چرم) + کیف بدون زیپ + ملحفه 40 گرمی

   

0 تـومـان

پکیج بیمار شماره 1

دو جفت پد اسپانتکس فرانسوی دو روپد + کیف بدون زیپ + ملحفه 40 گرمی

   

0 تـومـان

پکیج بیمار شماره 2

دو جفت پد اسپانتکس اسپانیایی دو روپد + کیف بدون زیپ + ملحفه 40 گرمی

   

0 تـومـان

پکیج بیمار شماره 3

دو جفت پد اسپانتکس اسپانیایی یک روچرم + کیف بدون زیپ + ملحفه 40 گرمی

   

0 تـومـان

پکیج بیمار شماره 4

دو جفت پد اسپانتکس آلمانی دو روپد + کیف بدون زیپ + ملحفه 40 گرمی

   

0 تـومـان

پکیج بیمار شماره 5

دو جفت پد اسپانتکس آلمانی یک رو چرم + کیف بدون زیپ + ملحفه 40 گرمی

   

0 تـومـان

پکیج بیمار شماره 6

دو جفت پد چینی دو رو پد + کیف بدون زیپ + ملحفه 40 گرمی

   

0 تـومـان

پکیج بیمار شماره 7

دو جفت پد چینی یک رو چرم + کیف بدون زیپ + ملحفه 40 گرمی

   

0 تـومـان

ژل اولتراسوند ۲۶۰ سی‌سی

   

0 تـومـان

ژل اولتراسوند ۱ لیتری

   

0 تـومـان

ژل اولتراسوند ۵ لیتری

   

0 تـومـان

ملحفه کشدار 40 گرمی

شروع قیمت از : 0 تـومـان

قابلیت انتخاب « »
+ آبی کاربنی سایز 80*220

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ سفید سایز 120*220

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ آبی کاربنی سایز 120*220

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

+ آبی کاربنی سایز 80*220

0 تـومـان

افزودن به دفترچه
   

پد اسپانیایی دو رو پد سایز ۶×۸

   

0 تـومـان

پد اسپانیای یک رو چرم

   

0 تـومـان

پد آلمانی دو رو پد

   

0 تـومـان

پد آلمانی یکرو چرم

   

0 تـومـان

پد چینی دو رو پد

   

0 تـومـان

پد چینی یکرو چرم

   

0 تـومـان

پد وکیوم

   

0 تـومـان

پد فرانسوی دو رو پد

   

0 تـومـان

پد فرانسوی یکرو چرم

   

0 تـومـان

استرپ ۳۵ سانتی ساده

   

0 تـومـان

استرپ ۵۰ سانتی متری ساده

   

0 تـومـان

استرپ ۶۵ سانتی متری ساده

   

0 تـومـان

استرپ 110 سانتی متری ساده

   

0 تـومـان

استرپ 35 سانتی طرح دار

   

0 تـومـان

استرپ 50 سانتی متری طرح دار

   

0 تـومـان

استرپ 65 سانتی متری طرح دار

   

0 تـومـان

استرپ 110 سانتی متری طرح دار