سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

naneagha_shahrara
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

بطری | Bottle

هویج

65,000 تـومـان

سیب

90,000 تـومـان

تخم شربت

90,000 تـومـان

کرفس

85,000 تـومـان

طالبی

90,000 تـومـان

هندوانه

90,000 تـومـان

آناناس

90,000 تـومـان

پرتقال

130,000 تـومـان

پیناکولادا

شیر، نارگیل,آناناس

180,000 تـومـان

انبه

210,000 تـومـان

شیر + موز

110,000 تـومـان

شیر + موز + خرما

110,000 تـومـان

شیر+ موز+ خرما+ انبه

180,000 تـومـان

شیر+ موز+ نارگیل+ خرما

180,000 تـومـان

برگ هلو

110,000 تـومـان

آلو بخارا

110,000 تـومـان

آلو جنگلی

110,000 تـومـان

زرد آلو

110,000 تـومـان

زغال اخته

110,000 تـومـان

زرشک

110,000 تـومـان

شاتوت

120,000 تـومـان

تمشک

110,000 تـومـان

تمر هندی

110,000 تـومـان

آلبالو

110,000 تـومـان

انار

130,000 تـومـان

کدو حلوایی

90,000 تـومـان

لیمو ترش

100,000 تـومـان

توت فرنگی

120,000 تـومـان

کیوی

110,000 تـومـان

گریپ فروت

120,000 تـومـان

میکس

پرتقال، لیمو ترش

120,000 تـومـان

آب نارنج

100,000 تـومـان

کبد چرب

چغندر، سیب,کرفس

90,000 تـومـان

رژیمی

کرفس، سیب,کیوی,لیمو

90,000 تـومـان

سیب + هویج

80,000 تـومـان

سیب + موز

90,000 تـومـان

میکس ترش

آلبالو گیلاس، آلو جنگلی,زغال اخته

110,000 تـومـان

میکس ملس

آلو بخارا، زرد آلو

110,000 تـومـان

انبه + توت فرنگی

210,000 تـومـان

موز + انبه + آناناس

210,000 تـومـان

شربت + آبلیمو

80,000 تـومـان

انبه + شیر + پسته

210,000 تـومـان

لیوان | Glass

لیمو ترش

55,000 تـومـان

توت فرنگی

55,000 تـومـان

کیوی

55,000 تـومـان

گریپ فروت

55,000 تـومـان

میکس

پرتقال، لیمو ترش

55,000 تـومـان

کبد چرب

چغندر، سیب,کرفس

50,000 تـومـان

رژیمی

کرفس، سیب,کیوی,لیمو

50,000 تـومـان

سیب + هویج

50,000 تـومـان

سیب + موز

55,000 تـومـان

میکس ترش

آلبالو گیلاس، آلو جنگلی,زغال اخته

55,000 تـومـان

میکس ملس

آلو بخارا، زرد آلو

55,000 تـومـان

انبه + توت فرنگی

75,000 تـومـان

موز + انبه + آناناس

75,000 تـومـان

شربت + آبلیمو

50,000 تـومـان

انبه + شیر + پسته

75,000 تـومـان

هویج

40,000 تـومـان

سیب

50,000 تـومـان

تخم شربت

50,000 تـومـان

کرفس

48,000 تـومـان

طالبی

50,000 تـومـان

هندوانه

50,000 تـومـان

آناناس

75,000 تـومـان

پرتقال

60,000 تـومـان

پیناکولادا

شیر، نارگیل,آناناس

75,000 تـومـان

انبه

75,000 تـومـان

شیر + موز

60,000 تـومـان

شیر + موز + خرما

60,000 تـومـان

شیر+ موز+ خرما+ انبه

70,000 تـومـان

شیر+ موز+ نارگیل+ خرما

70,000 تـومـان

برگ هلو

55,000 تـومـان

آلو بخارا

55,000 تـومـان

آلو جنگلی

55,000 تـومـان

زرد آلو

55,000 تـومـان

زغال اخته

55,000 تـومـان

زرشک

55,000 تـومـان

شاتوت

60,000 تـومـان

تمشک

55,000 تـومـان

تمر هندی

55,000 تـومـان

آلبالو

55,000 تـومـان

انار

55,000 تـومـان

کدو حلوایی

50,000 تـومـان

با بستنی | with ice cream

کدو حلوایی

50,000 تـومـان

لیمو ترش

55,000 تـومـان

توت فرنگی

55,000 تـومـان

کیوی

55,000 تـومـان

گریپ فروت

55,000 تـومـان

میکس

پرتقال، لیمو ترش

55,000 تـومـان

کبد چرب

چغندر، سیب,کرفس

50,000 تـومـان

رژیمی

کرفس، سیب,کیوی,لیمو

50,000 تـومـان

سیب + هویج

50,000 تـومـان

سیب + موز

55,000 تـومـان

میکس ترش

آلبالو گیلاس، آلو جنگلی,زغال اخته

55,000 تـومـان

میکس ملس

آلو بخارا، زردآلو

55,000 تـومـان

انبه + توت فرنگی

75,000 تـومـان

موز + انبه + آناناس

75,000 تـومـان

شربت + ابلیمو

50,000 تـومـان

انبه + شیر + پسته

75,000 تـومـان

هویج

45,000 تـومـان

سیب

50,000 تـومـان

تخم شربت

50,000 تـومـان

کرفس

48,000 تـومـان

طالبی

55,000 تـومـان

هندوانه

55,000 تـومـان

آناناس

75,000 تـومـان

پرتقال

60,000 تـومـان

پیناکولادا

شیر، نارگیل,آناناس

75,000 تـومـان

انبه

75,000 تـومـان

شیر + موز

60,000 تـومـان

شیر + موز + خرما

60,000 تـومـان

شیر+ موز+ خرما+ انبه

70,000 تـومـان

شیر+ موز+ نارگیل+ خرما

70,000 تـومـان

برگ هلو

55,000 تـومـان

آلو بخارا

55,000 تـومـان

آلو جنگلی

55,000 تـومـان

زرد آلو

55,000 تـومـان

زغال اخته

55,000 تـومـان

زرشک

55,000 تـومـان

شاتوت

60,000 تـومـان

تمشک

55,000 تـومـان

تمر هندی

55,000 تـومـان

آلبالو

55,000 تـومـان

انار

55,000 تـومـان

مخصوص ننه آقا | Special

معجون مخصوص ننه آقا

گردو، فندوق,پسته,خرما,موز,شیر

100,000 تـومـان

شیر پسته ننه آقا

100,000 تـومـان

بستنی سنتی

قیمت از : 20,000 تـومـان

انتخاب  
کیلویی

90,000 تـومـان


کاسه

20,000 تـومـان

فالوده

قیمت از : 25,000 تـومـان

انتخاب  
کیلویی

80,000 تـومـان


کاسه

25,000 تـومـان

فالوده بستنی

55,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه