سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

nutelladream

نوشیدنی های سرد |

آیس موکا

افزودن +
75,000 تـومـان

آیس کارامل ماکیاتو

افزودن +
75,000 تـومـان

آیس لته

افزودن +
65,000 تـومـان

آیس آمریکانو

افزودن +
50,000 تـومـان

آیس لند کافی

افزودن +
95,000 تـومـان

مخصوص | Special

پیتزا مخصوص نوتلا

خمیر پیتزا + نوتلا + موز + توت فرنگی + فندق + خلال بادام + اسمارتیز + بیسکوییت پودر پسته

افزودن +
180,000 تـومـان

بابل اسپشیال

وافل + بستنی نوتلا + موز + توت فرنگی + فندق + خلال بادام + بیسکویت + نوتلا

افزودن +
180,000 تـومـان

بابل نات

وافل + بستنی نوتلا + فندق + خلال بادام + بیسکوییت + نوتلا

افزودن +
170,000 تـومـان

بابل فروت

وافل + بستنی نوتلا + موز و توت فرنگی + نوتلا

افزودن +
170,000 تـومـان

وافل با بستنی نوتلا

وافل + نوتلا + موز + توت فرنگی + یه شات بستنی نوتلا

افزودن +
150,000 تـومـان

دشر اسپشیال

بستنی نوتلا موز + توت فرنگی + فندق + خلال بادام + بیسکوییت + نوتلا

افزودن +
150,000 تـومـان

دشر نوتلا با بروانی

بستنی نوتلا + کیک برانی + بیسکوییت

افزودن +
135,000 تـومـان

دشر نوتلا با فندق و بادام

بستنی نوتلا + نوتلا + فندق + خلال بادام + بیسکوییت

افزودن +
130,000 تـومـان

دشر نوتلا با موز و توت فرنگی

بستنی نوتلا + موز و توت فرنگی + نوتلا

افزودن +
130,000 تـومـان

کرپ با کره پسته

کرپ + نوتلا + کره پسته + پودر پسته

95,000 تـومـان

کرپ با لوتوس

کرپ + نوتلا + کره بیسکویت لوتوس

افزودن +
160,000 تـومـان

کرپ با موز و توت فرنگی

کرپ + نوتلا + موز و توت فرنگی

افزودن +
140,000 تـومـان

کرپ با کره بادام زمینی

کرپ + نوتلا + کره بادام زمینی

افزودن +
140,000 تـومـان

بستنی ها | Ice Cream

طالبی بستنی

افزودن +
650,000 تـومـان

بستنی جلاتو نوتلا

افزودن +
50,000 تـومـان

شیر پسته

افزودن +
100,000 تـومـان

معجون

افزودن +
140,000 تـومـان

معجون ترش

افزودن +
90,000 تـومـان

شیر موز پسته

افزودن +
80,000 تـومـان

شیر موز

افزودن +
60,000 تـومـان

شیر موز شکلات

افزودن +
70,000 تـومـان

شاتوت بستنی

افزودن +
90,000 تـومـان

هویج بستنی

افزودن +
45,000 تـومـان

انبه بستنی

90,000 تـومـان

بستنی سنتی کیلویی

افزودن +
180,000 تـومـان

بستنی اسکوپی (هر اسکوپ)

افزودن +
18,000 تـومـان

نوشیدنی های گرم | Hot and cold Drink

قهوه اسپرسو

افزودن +
45,000 تـومـان

نوتلا اسپرسو

افزودن +
65,000 تـومـان

قهوه فرانسه

افزودن +
55,000 تـومـان

آیریش کافی

افزودن +
75,000 تـومـان

هات چاکلت

افزودن +
60,000 تـومـان

آفوگاتو

بستنی ، قهوه گرم

افزودن +
75,000 تـومـان

موکا

شکلات، اسپرسو، شیر

افزودن +
70,000 تـومـان

کارامل ماکیاتو

کارامل، شیر، اسپرسو

افزودن +
70,000 تـومـان

لند کافی

نوتلا، شیر، اسپرسو

افزودن +
90,000 تـومـان

ترک

افزودن +
55,000 تـومـان

کاپوچینو

افزودن +
65,000 تـومـان

نسکافه

افزودن +
60,000 تـومـان

لته

افزودن +
65,000 تـومـان

شیرکاکائو

افزودن +
50,000 تـومـان

چای ماسالا

افزودن +
60,000 تـومـان

چای سبز

افزودن +
50,000 تـومـان

چای با نبات

افزودن +
30,000 تـومـان

آمریکانو

آب جوش + اسپرسو

افزودن +
45,000 تـومـان

شیر نوتلا

شیر + نوتل

افزودن +
100,000 تـومـان

فراپه | ferape

فراپه ساده

قهوه شیر شکر یخ

افزودن +
70,000 تـومـان

نوتلا فراپه

قهوه نوتلا شیر یخ

90,000 تـومـان

چاکلت فراپه

قهوه شیر شکلات یخ

75,000 تـومـان

کارامل فراپه

قهوه کارامل شیر یخ

75,000 تـومـان

شیک های شکلاتی | Shake Chocolate

نوتلا بادام زمینی

بستنی وانیلی + نوتلا + کره بادام زمینی

افزودن +
90,000 تـومـان

لته نوتلا

بستنی وانیلی + نوتلا + اسپرسو

افزودن +
105,000 تـومـان

نوتلا اوریو

افزودن +
95,000 تـومـان

شیک لوتوس

افزودن +
120,000 تـومـان

شیک نوتلا

بستنی وانیلی + نوتلا

افزودن +
100,000 تـومـان

شیک هوبی

80,000 تـومـان

شیک شکلاتی

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک کوکی

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک کیت کت

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک شکلات تیکه ای

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک کره گردو

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک اسنیکرز

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک نعنا شکلات

80,000 تـومـان

شیک کارامل

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک نسکافه

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک قهوه

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک کره بادام زمینی

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک دارک

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک های میوه ای | Shake Fruity

شیک موز

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک استوایی

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک انبه

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک کیک پسته

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک آناناس

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک وانیل پسته

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک دبل پسته

افزودن +
85,000 تـومـان

شیک طالبی

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک شاتوت

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک توت فرنگی

افزودن +
80,000 تـومـان

شیک نارگیل

افزودن +
80,000 تـومـان

آیس پک های شکلاتی | Chocolate ice pack

آیس پک نوتلا بادام زمینی

بستنی وانیلی نوتلا کره بادام زمینی

افزودن +
120,000 تـومـان

آیس پک لوتوس

افزودن +
125,000 تـومـان

آیس پک نوتلا

افزودن +
120,000 تـومـان

آیس پک هوبی

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک شکلاتی

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک کوکی

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک شکلات تیکه ای

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک کره گردو

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک اسنیکرز

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک نعنا شکلات

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک کارامل

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک نسکافه

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک قهوه

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک دارک

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک کیت کت

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک های میوه ای | Fruit Ice Pack

آیس پک موز

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک استوایی

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک انبه

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک کیک پسته

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک آناناس

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک وانیل پسته

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک دبل پسته

افزودن +
90,000 تـومـان

آیس پک طالبی

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک شاتوت

افزودن +
85,000 تـومـان

آیس پک توت فرنگی

افزودن +
85,000 تـومـان

ایس پک نارگیل

افزودن +
90,000 تـومـان

گلاسه ها | Glasses

نوتلا گلاسه

افزودن +
120,000 تـومـان

کافه گلاسه

افزودن +
90,000 تـومـان

شکلات گلاسه

افزودن +
90,000 تـومـان

موز گلاسه

افزودن +
70,000 تـومـان

آبمیوه ها | Fruit juice

آب آناناس

افزودن +
100,000 تـومـان

آب طالبی

افزودن +
50,000 تـومـان

آب تمشک

افزودن +
50,000 تـومـان

آب سیب

افزودن +
50,000 تـومـان

آب انار

افزودن +
70,000 تـومـان

آب هندوانه

40,000 تـومـان

آب زغال اخته

افزودن +
65,000 تـومـان

آب شاتوت

افزودن +
80,000 تـومـان

آب انبه

افزودن +
90,000 تـومـان

آب زرشک

افزودن +
50,000 تـومـان

آب آلبالو

افزودن +
50,000 تـومـان

آب پرتقال

افزودن +
75,000 تـومـان

آب هویج

افزودن +
35,000 تـومـان

آب میوه لیتری | fruit juice

شیر موز 1 لیتری

افزودن +
130,000 تـومـان

آب طالبی 1لیتری

افزودن +
100,000 تـومـان

آب طالبی نیم لیتری

افزودن +
60,000 تـومـان

آب پرتقال 1 لیتری

افزودن +
160,000 تـومـان

آب هویج 1 لیتری

افزودن +
70,000 تـومـان

آب انار 1 لیتری

120,000 تـومـان

آب سیب 1 لیتری

افزودن +
75,000 تـومـان

آب انبه 1 لیتری

افزودن +
150,000 تـومـان

آب شاهتوت 1 لیتری

افزودن +
120,000 تـومـان

آب زرشک1 لیتری

افزودن +
55,000 تـومـان

آب البالو 1 لیتری

افزودن +
55,000 تـومـان

آب پرتقال نیم لیتری

60,000 تـومـان

آب هویج نیم لیتری

افزودن +
40,000 تـومـان

آب انار نیم لیتری

55,000 تـومـان

آب سیب نیم لیتری

60,000 تـومـان

آب انبه نیم لیتری

افزودن +
80,000 تـومـان

آب شاهتوت نیم لیتری

افزودن +
65,000 تـومـان

آب زرشک نیم لیتری

افزودن +
45,000 تـومـان

آب البالو نیم لیتری

افزودن +
45,000 تـومـان

آب هندوانه 1 لیتری

70,000 تـومـان

آب هندوانه نیم لیتری

45,000 تـومـان

ذرت مکزیکی | zorat

متوسط

افزودن +
80,000 تـومـان

بزرگ

افزودن +
90,000 تـومـان

کوچک

افزودن +
70,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0 دفترچه سفارش
دسته بندی ها
خانه