آیتم ها
نظرات

از نگاه مشتریان () 0.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir

گوفو برگر


بیف لاین

گوفو برگر

دبل برگر

51,000 تـومـان

سالاد سزار

30,000 تـومـان

آب پرتقال

19,000 تـومـان

گرین وینگز

29,000 تـومـان

سیب زمینی با پنیر

19,000 تـومـان

برگر

34,000 تـومـان

چیکن فیلت برگر

29,000 تـومـان

سالاد فرانسوی

32,000 تـومـان

لیموناد

15,000 تـومـان

سیب زمینی

15,000 تـومـان

چیکن برگر

27,000 تـومـان

چیز داگ

31,000 تـومـان

رول دارچین

15,000 تـومـان

سالاد گوفو

35,000 تـومـان

وانیل کارامل

22,000 تـومـان

پن شکلات

15,000 تـومـان

انار شاه توت

19,000 تـومـان

چیلی داگ

30,000 تـومـان

بوفالو وینگز

28,000 تـومـان

ماشروم برگر

38,000 تـومـان

گوفو برگر

42,000 تـومـان

اسموکی برگر

39,000 تـومـان

بلک کافی

15,000 تـومـان

سیب زمینی با سس قارچ

22,000 تـومـان

سیب زمینی سوسیس

28,000 تـومـان

چیز برگر

37,000 تـومـان

چیلی برگر

37,000 تـومـان

هات داگ

29,000 تـومـان

BBQ وینگز

28,000 تـومـان

کراسان

15,000 تـومـان

ماشروم داگ

31,000 تـومـان

فندوق شکلات

24,000 تـومـان

بیف لاین

آمریکانا

57,000 تـومـان

مونترال پوتین

34,000 تـومـان

بیف لاین سالاد + چیکن

29,000 تـومـان

سر لوین استیک

90,000 تـومـان

ساندویچ فیلی چیزاستیک

68,000 تـومـان

ساندویچ دبل رست بیف چدار

67,000 تـومـان

گرین سالاد

28,000 تـومـان

ساندویچ گریل هات داگ

29,000 تـومـان

کیدز برگر

29,000 تـومـان

کلاسیک چیزبرگر سینگل

38,000 تـومـان

رد لیموناد

18,000 تـومـان

ماء الشعیر لیمو نعنا

9,000 تـومـان

لاین فرایز

22,000 تـومـان

ماشروم چیز فرایز

25,000 تـومـان

ماء الشعیر

9,000 تـومـان

رایس اند گریوی

58,000 تـومـان

کلاسیک ماشروم برگر دبل

59,000 تـومـان

فیله استیک

105,000 تـومـان

کلاسیک ماشروم برگر سینگل

39,000 تـومـان

لیموناد

15,000 تـومـان

ساندویچ رست بیف چدار

54,000 تـومـان

کلاسیک برگر دبل

53,000 تـومـان

بیف لاین سالاد + بیکن

31,000 تـومـان

جوسی برگر

58,000 تـومـان

سوپر فرایز

23,000 تـومـان

سیمپل فرایز

16,000 تـومـان

ساندویچ فیلی چیکن

36,000 تـومـان

ساندویچ اسموکی رست بیف چدار

56,000 تـومـان

کلاسیک چیزبرگر دبل

57,000 تـومـان

کلاسیک برگر سینگل

35,000 تـومـان

اسموکی چیز برگر

54,000 تـومـان

بیفی چیز برگر

53,000 تـومـان