سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

مخصوص پاپریکا

بی نظیر

1401/10/29

paprika
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

پیتزا | Pizza

مرغ و قارچ

سس آلفردو، سینه مرغ، قارچ، دلمه رنگی، ذرت، میکس پنیر

قیمت از : 165,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

165,000 تـومـان


بزرگ

228,000 تـومـان

مرغ اسپایسی

سس اسپایسی، سینه مرغ، قارچ، دلمه رنگی، ذرت، هالوپینو، میکس پنیر

قیمت از : 166,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

166,000 تـومـان


بزرگ

230,000 تـومـان

گوشت و قارچ

سس پستو، راسته گوساله، قارچ، دلمه رنگی، پیاز، میکس پنیر، سسبینر

قیمت از : 170,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

170,000 تـومـان


بزرگ

245,000 تـومـان

کباب ترکی

سس گوجه، گوشت کباب ترکی، قارچ، دلمه رنگی، میکس پنیر، سس بینر

قیمت از : 160,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

160,000 تـومـان


بزرگ

230,000 تـومـان

یونانی

سس گوجه، مرغ، پپرونی، قارچ، دلمه رنگی، ذرت، میکس پنیر

قیمت از : 0 تـومـان

انتخاب  
کوچک

0 تـومـان


بزرگ

190,000 تـومـان

پپرونی

سس گوجه، پپرونی، قارچ، دلمه رنگی، ذرت، فلفل هالوپینو، میکس پنیر

قیمت از : 158,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

158,000 تـومـان


بزرگ

195,000 تـومـان

استاف مکزیکانو

سس گوجه، سینه مرغ، گوشت بلونز، قارچ، دلمه رنگی، فلفل سوزنی، میکس پنیر

قیمت از : 0 تـومـان

انتخاب  
کوچک

0 تـومـان


بزرگ

240,000 تـومـان

رومینو(تند)

سس گوجه، بیکن، پپرونی، سوسیس، قارچ، سس تند، دلمه رنگی، فلفل هالوپینو، میکس پنیر

قیمت از : 0 تـومـان

انتخاب  
کوچک

0 تـومـان


برزگ

200,000 تـومـان

بلونز

سس گوجه، گوشت چرخ شده، قارچ، دلمه رنگی، زیتون، میکس پنیر

قیمت از : 170,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

170,000 تـومـان


بزرگ

235,000 تـومـان

سیر و استیک

سس سیر، راسته گوساله، قارچ، دلمه رنگی، زیتون، میکس پنیر، سس پنیر

قیمت از : 168,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

168,000 تـومـان


بزرگ

238,000 تـومـان

رست بیف

سس گوجه، گوشت رست بیف، قارچ، دلمه رنگی، زیتون ، میکس پنیر

قیمت از : 190,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

190,000 تـومـان


بزرگ

255,000 تـومـان

سبزیجات

سس گوجه، قارچ، دلمه رنگی، ذرت، گوجه گیلاسی، زیتون، میکس پنیر

قیمت از : 125,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

125,000 تـومـان


بزرگ

165,000 تـومـان

👍 1

مخصوص پاپریکا

سس گوجه، سینه مرغ، گوشت رست بیف ، قارچ، ذرت، دلمه رنگی، فلفل هالوپینو، زیتون، میکس پنیر، سس بینر

قیمت از : 180,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

180,000 تـومـان


بزرگ

250,000 تـومـان

چهارفصل

سس گوجه، رست بیف، بیکن، سینه مرغ، پپرونی، قارچ، دلمه رنگی، زیتون، ذرت، میکس پنیر

قیمت از : 160,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

160,000 تـومـان


بزرگ

215,000 تـومـان

والنتینا

سس گوجه، گوشت چرخ شده، پپرونی ، قارچ، دلمه رنگی، فلفل هالوپینو، میکس پنیر

قیمت از : 165,000 تـومـان

انتخاب  
کوچک

165,000 تـومـان


بزرگ

210,000 تـومـان

خوراک چیکن سوخاری

مرغ سوخاری، پپرونی، دنر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس پنیر، سیب زمینی، میکس پنیر

قیمت از : 0 تـومـان

انتخاب  
کوچک

200,000 تـومـان


بزرگ

0 تـومـان

هات داگ | HOTDOG

هات داگ مخصوص (تنوری)

هات داگ، خمیر مخصوص، سس رنچ، پنیرگودا، ژامبون، قارچ، پنیر میکس

199,000 تـومـان

کرابیف (تنوری)

خمیر مخصوص، پنیرگودا، قارچ، پنیر میکس، کراکف، رست بیف، هالوپینو، زیتون، سس پنیر

200,000 تـومـان

هات داگ میکس(تنوری)

هات داگ، نان بگت، رست بیف، مرغ تنوری، سس رنچ، سس قارچ، چیپس، قارچ، پنیر میکس

195,000 تـومـان

هات داگ قارچ وپنیر(تنوری)

هات داگ، نان بگت، سس رنچ، چیپس، قارچ، پنیر میکس

170,000 تـومـان

هات داگ مکزیکی(تنوری)

هات داگ، نان بگت، چیپس، قارچ، پنیر میکس، سس تند

173,000 تـومـان

هات داگ دیپ چدار(تنوری)

هات داگ، نان بگت، سس باربیکیو، پپرونی، فلفل هالوپینو، دیپ چدار

180,000 تـومـان

ژامبون تنوری

نان بگت، ژامبون گوشت و مرغ، سس مک، سس قارچ، چیپس، پنیر میکس

130,000 تـومـان

برگرها | Burger

چیزبرگر

180گرم گوشت چرخ کرده، گوجه، کاهو، سس مک، سس رنچ، پنیرگودا، نان مک، سیب زمینی سرخ شده

152,000 تـومـان

کلاسیک برگر

180گرم گوشت چرخ کرده، گوجه، سس مک، سس رنچ، پنیرگودا، نان مک، سیب زمینی سرخ شده، خیارشور، ریحان

154,000 تـومـان

برگرسوخاری

سس مک، پنیرگودا، نان مک، سیب زمینی سرخ شده، 180گرم گوشت چرخ کرده سوخاری، پیاز، جعفری، کاهو

158,000 تـومـان

ماشروم برگر

سس مک، سیب زمینی سرخ شده، کاهو، 180گرم گوشت چرخ کرده، گوجه، سس رنچ، قارچ، پنیرمیکس، نان جو

175,000 تـومـان

هالوپینو برگر

180گرم گوشت چرخ کرده، فلفل هالوپینو، قارچ، سس رنچ، سس مک، پنیر میکس، نان معمولی، سیب زمینی سرخ شده

172,000 تـومـان

کینگ برگر

سیب زمینی سرخ شده، سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، کاهو، پیاز، جعفری، نان مک

135,000 تـومـان

چیکن برگر با پپرونی

سیب زمینی سرخ شده، سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، نان مک، پپرونی، سس رنچ، سس مک

128,000 تـومـان

پستو برگر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر گودا، نان مک، کاهو، گوجه، سس پستو، سینه مرغ

130,000 تـومـان

میکس تنوری

سیب زمینی سرخ شده، پنیر میکس، چیپس، قارچ، سس مک، سس رنچ، نان باگت، مرغ تنوری، 180گرم گوشت چرخ کرده

195,000 تـومـان

فرنچ برگر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، سس مک، سس رنچ، 180گرم گوشت چرخ کرده، گوجه، کاهو، پنیرگودا دبل مک، میکس پنیردوطرفه نان

170,000 تـومـان

برگر مخصوص

سیب زمینی سرخ شده، 180گرم گوشت چرخ کرده، سس قارچ، پنیر گودا، گوشت گوساله، خمیر مخصوص

178,000 تـومـان

برگر مخصوص با گوشت رست بیف

سیب زمینی سرخ شده، 180 گرم گوشت چرخ کرده، سس قارچ، پنیر گودا، گوشت رست بیف، خمیر مخصوص

185,000 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

سیب زمینی با ادویه

100,000 تـومـان

قارچ سوخاری

103,000 تـومـان

سیب زمینی با سس قارچ

120,000 تـومـان

سیب زمینی با سس قارچ و بیکن

130,000 تـومـان

سیب زمینی چیز بیف

145,000 تـومـان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی، قارچ، ژامبون، سس قارچ، دلمه رنگی، میکس پنیر

135,000 تـومـان

نان سیر

138,000 تـومـان

سالاد | Salad

سزار سوخاری

کاهو، زیتون، گوجه گیلاسی، نان تست، 2 رول فیله مرغ سوخاری، سس سزار، پنیر پارمیسان

170,000 تـومـان

سزار سوخاری ویژه

کاهو، زیتون، گوجه گیلاسی، نان تست، 3 رول فیله مرغ سوخاری، سس سزار، پنیر پارمیسان

195,000 تـومـان

سزار گریل

کاهو، زیتون، گوجه گیلاسی، نان تست، سس سزار، پنیر پارمسان، سینه مرغ

178,000 تـومـان

میلوانز

کاهو، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، میوه فصل، گردو، سس گاردن

98,000 تـومـان

آنتراکت

کاهو، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، میوه فصل، گردو، سس آنتراکت

99,000 تـومـاندرباره

بازگشت به سایت

slide

فست فود پاپریکا با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و مرغوب‌ترین و تازه‌ترین مواد اولیه همواره آماده سرویس‌دهی مناسبی به شما عزیزان در تمامی سطح شهرستان بوشهر میباشد.

  تماس با 021-00000000
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه