سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

سیب

بسیار تازه و عاااالی و با کیفیت

1403/2/1

paradise
شریعتی بالاتر از میرداماد پلاک ۱۱۶۰

آبمیوه طبیعی | Fruit juice

هویج

مصرف روزانه

قیمت از : 25,000 تـومـان

انتخاب بطری  
هویج 0.5 لیتر

25,000 تـومـان

افزودن +

هویج 1 لیتر

50,000 تـومـان

افزودن +

هویج 1.5 لیتر

65,000 تـومـان

افزودن +
👍 1

سیب

مصرف روزانه

قیمت از : 45,000 تـومـان

انتخاب بطری  
سیب 0.5 لیتر

45,000 تـومـان

افزودن +

سیب 1 لیتر

90,000 تـومـان

افزودن +

سیب 1.5 لیتر

135,000 تـومـان

افزودن +

طالبی

مصرف روزانه

قیمت از : 45,000 تـومـان

انتخاب بطری  
طالبی 0.5 لیتر

45,000 تـومـان

افزودن +

طالبی 1 لیتر

90,000 تـومـان

افزودن +

طالبی 1.5 لیتر

135,000 تـومـان

افزودن +

هندوانه

مصرف روزانه

قیمت از : 45,000 تـومـان

انتخاب بطری  
هندوانه 0.5 لیتر

45,000 تـومـان

افزودن +

هندوانه 1 لیتر

90,000 تـومـان

افزودن +

هندوانه 1.5 لیتر

135,000 تـومـان

افزودن +

پرتقال

مصرف روزانه

قیمت از : 55,000 تـومـان

انتخاب بطری  
پرتقال 0.5 لیتر

55,000 تـومـان

افزودن +

پرتقال 1 لیتر

110,000 تـومـان

افزودن +

پرتقال 1.5 لیتر

165,000 تـومـان

افزودن +

انبه

مصرف روزانه

قیمت از : 90,000 تـومـان

انتخاب بطری  
انبه 0.5 لیتر

90,000 تـومـان

افزودن +

انبه 1 لیتر

180,000 تـومـان

افزودن +

انبه 1.5 لیتر

270,000 تـومـان

افزودن +

آناناس

مصرف روزانه

قیمت از : 120,000 تـومـان

انتخاب بطری  
آناناس 0.5 لیتر

120,000 تـومـان

افزودن +

آناناس 1 لیتر

240,000 تـومـان

افزودن +

آناناس 1.5 لیتر

360,000 تـومـان

افزودن +

شاتوت

مصرف روزانه

قیمت از : 80,000 تـومـان

انتخاب بطری  
شاتوت 0.5 لیتر

80,000 تـومـان

افزودن +

شاتوت 1 لیتر

160,000 تـومـان

افزودن +

شاتوت 1.5 لیتر

240,000 تـومـان

افزودن +

توت فرنگی

مصرف روزانه

قیمت از : 75,000 تـومـان

انتخاب بطری  
توت فرنگی 0.5 لیتر

75,000 تـومـان

افزودن +

توت فرنگی 1 لیتر

150,000 تـومـان

افزودن +

توت فرنگی 1.5 لیتر

225,000 تـومـان

افزودن +

آلبالو

مصرف روزانه

قیمت از : 50,000 تـومـان

انتخاب بطری  
آلبالو 0.5 لیتر

50,000 تـومـان

افزودن +

آلبالو 1 لیتر

100,000 تـومـان

افزودن +

آلبالو 1.5 لیتر

150,000 تـومـان

افزودن +

زرشک

مصرف روزانه

قیمت از : 50,000 تـومـان

انتخاب بطری  
زرشک 0.5 لیتر

50,000 تـومـان

افزودن +

زرشک 1 لیتر

100,000 تـومـان

افزودن +

زرشک 1.5 لیتر

150,000 تـومـان

افزودن +

آلبالو زرشک

مصرف روزانه

قیمت از : 50,000 تـومـان

انتخاب بطری  
آلبالو زرشک 0.5 لیتر

50,000 تـومـان

افزودن +

آلبالو زرشک 1 لیتر

100,000 تـومـان

افزودن +

آلبالو زرشک 1.5 لیتر

150,000 تـومـان

افزودن +

انار

مصرف روزانه

قیمت از : 75,000 تـومـان

انتخاب بطری  
انار 0.5 لیتر

75,000 تـومـان

افزودن +

انار 1 لیتر

150,000 تـومـان

افزودن +

انار 1.5 لیتر

225,000 تـومـان

افزودن +

آبمیوه ترکیبی | Mixed juice

موز انبه

افزودن +
60,000 تـومـان

موز آناناس

افزودن +
85,000 تـومـان

موز توت فرنگی

افزودن +
55,000 تـومـان

موز شاتوت

افزودن +
55,000 تـومـان

موز هویج

افزودن +
35,000 تـومـان

انبه شاتوت

افزودن +
70,000 تـومـان

انبه توت فرنگی

افزودن +
70,000 تـومـان

انبه آناناس

افزودن +
100,000 تـومـان

انبه هویج

افزودن +
50,000 تـومـان

شاتوت پرتقال

افزودن +
60,000 تـومـان

هویج پرتقال

افزودن +
35,000 تـومـان

آناناس پرتقال

افزودن +
85,000 تـومـان

موز انبه شاتوت

افزودن +
65,000 تـومـان

موز انبه توت فرنگی

افزودن +
60,000 تـومـان

موز انبه آناناس

افزودن +
80,000 تـومـان

آناناس توت فرنگی

افزودن +
90,000 تـومـان

آناناس شاتوت

افزودن +
95,000 تـومـان

شاتوت زرشک

افزودن +
55,000 تـومـان

شاتوت انار

افزودن +
70,000 تـومـان

موز طالبی

افزودن +
45,000 تـومـان

انبه طالبی

افزودن +
60,000 تـومـان

آبمیوه بستنی | Ice cream juice

هویج بستنی

افزودن +
45,000 تـومـان

شاتوت بستنی

افزودن +
90,000 تـومـان

توت فرنگی بستنی

افزودن +
85,000 تـومـان

آناناس بستنی

افزودن +
145,000 تـومـان

پرتقال بستنی

افزودن +
75,000 تـومـان

انبه بستنی

افزودن +
100,000 تـومـان

شیرموز بستنی

افزودن +
70,000 تـومـان

آیس پک | Ice Pack

شکلات

افزودن +
% 10  
120,000 108,000 تومان

نسکافه

افزودن +
120,000 تـومـان

توت فرنگی

افزودن +
120,000 تـومـان

انبه

افزودن +
120,000 تـومـان

شاتوت

افزودن +
120,000 تـومـان

کارامل

افزودن +
120,000 تـومـان

کیک وانیل

افزودن +
120,000 تـومـان

کیت کت

افزودن +
120,000 تـومـان

شکلات تکه

افزودن +
120,000 تـومـان

مخلوط شکلات

افزودن +
120,000 تـومـان

مخلوط میوه

افزودن +
120,000 تـومـان

کوکی

افزودن +
120,000 تـومـان

شکلات تلخ

افزودن +
120,000 تـومـان

معجون

افزودن +
120,000 تـومـان

کره گردو

افزودن +
120,000 تـومـان

موز

افزودن +
120,000 تـومـان

طالبی

افزودن +
120,000 تـومـان

پسته

افزودن +
120,000 تـومـان

1 اسکوپ | 1 اسکوپ

نسکافه

افزودن +
20,000 تـومـان

کارامل

افزودن +
20,000 تـومـان

کوکی

افزودن +
20,000 تـومـان

کره گردو

افزودن +
20,000 تـومـان

موز شکلات

افزودن +
20,000 تـومـان

وانیل آلبالو

افزودن +
20,000 تـومـان

معجون ترش

افزودن +
20,000 تـومـان

شاتوت

افزودن +
20,000 تـومـان

موز

افزودن +
20,000 تـومـان

انبه

افزودن +
20,000 تـومـان

طالبی

افزودن +
20,000 تـومـان

توت فرنگی

افزودن +
20,000 تـومـان

معجون

افزودن +
20,000 تـومـان

پسته

افزودن +
20,000 تـومـان

کیک وانیل

افزودن +
20,000 تـومـان

کیت کت

افزودن +
20,000 تـومـان

شکلات تکه

افزودن +
20,000 تـومـان

شکلات تلخ

افزودن +
20,000 تـومـان

2 اسکوپ | 2 اسکوپ

نسکافه

افزودن +
0 تـومـان

کارامل

افزودن +
0 تـومـان

کوکی

افزودن +
0 تـومـان

کره گردو

افزودن +
0 تـومـان

موز شکلات

افزودن +
0 تـومـان

وانیل آلبالو

افزودن +
0 تـومـان

معجون ترش

افزودن +
0 تـومـان

شاتوت

افزودن +
0 تـومـان

موز

افزودن +
0 تـومـان

انبه

افزودن +
0 تـومـان

طالبی

افزودن +
0 تـومـان

توت فرنگی

افزودن +
0 تـومـان

معجون

افزودن +
0 تـومـان

پسته

افزودن +
0 تـومـان

کیک وانیل

افزودن +
0 تـومـان

کیت کت

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تکه

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تلخ

افزودن +
0 تـومـان

3 اسکوپ | 3 اسکوپ

نسکافه

افزودن +
0 تـومـان

کارامل

افزودن +
0 تـومـان

کوکی

افزودن +
0 تـومـان

کره گردو

افزودن +
0 تـومـان

موز شکلات

افزودن +
0 تـومـان

وانیل آلبالو

افزودن +
0 تـومـان

معجون ترش

افزودن +
0 تـومـان

شاتوت

افزودن +
0 تـومـان

موز

افزودن +
0 تـومـان

انبه

افزودن +
0 تـومـان

طالبی

افزودن +
0 تـومـان

توت فرنگی

افزودن +
0 تـومـان

معجون

افزودن +
0 تـومـان

پسته

افزودن +
0 تـومـان

کیک وانیل

افزودن +
0 تـومـان

کیت کت

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تکه

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تلخ

افزودن +
0 تـومـان

4 اسکوپ | 4 اسکوپ

نسکافه

افزودن +
20,000 تـومـان

کارامل

افزودن +
20,000 تـومـان

کوکی

افزودن +
20,000 تـومـان

کره گردو

افزودن +
20,000 تـومـان

موز شکلات

افزودن +
20,000 تـومـان

وانیل آلبالو

افزودن +
0 تـومـان

معجون ترش

افزودن +
0 تـومـان

شاتوت

افزودن +
0 تـومـان

موز

افزودن +
0 تـومـان

انبه

افزودن +
0 تـومـان

طالبی

افزودن +
0 تـومـان

توت فرنگی

افزودن +
0 تـومـان

معجون

افزودن +
0 تـومـان

پسته

افزودن +
0 تـومـان

کیک وانیل

افزودن +
0 تـومـان

کیت کت

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تکه

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تلخ

افزودن +
0 تـومـان

5 اسکوپ | 5 اسکوپ

نسکافه

افزودن +
0 تـومـان

کارامل

افزودن +
0 تـومـان

کوکی

افزودن +
0 تـومـان

کره گردو

افزودن +
0 تـومـان

موز شکلات

افزودن +
0 تـومـان

وانیل آلبالو

افزودن +
0 تـومـان

معجون ترش

افزودن +
0 تـومـان

شاتوت

افزودن +
0 تـومـان

موز

افزودن +
0 تـومـان

انبه

افزودن +
0 تـومـان

طالبی

افزودن +
0 تـومـان

توت فرنگی

افزودن +
0 تـومـان

معجون

افزودن +
0 تـومـان

پسته

افزودن +
0 تـومـان

کیک وانیل

افزودن +
0 تـومـان

کیت کت

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تکه

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تلخ

افزودن +
0 تـومـان

6 اسکوپ | 6 اسکوپ

نسکافه

افزودن +
0 تـومـان

کارامل

افزودن +
0 تـومـان

کوکی

افزودن +
0 تـومـان

کره گردو

افزودن +
0 تـومـان

موز شکلات

افزودن +
0 تـومـان

وانیل آلبالو

افزودن +
0 تـومـان

معجون ترش

افزودن +
0 تـومـان

شاتوت

افزودن +
0 تـومـان

موز

افزودن +
0 تـومـان

انبه

افزودن +
0 تـومـان

طالبی

افزودن +
0 تـومـان

توت فرنگی

افزودن +
0 تـومـان

معجون

افزودن +
0 تـومـان

پسته

افزودن +
0 تـومـان

کیک وانیل

افزودن +
0 تـومـان

کیت کت

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تکه

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تلخ

افزودن +
0 تـومـان

7 اسکوپ | 7 اسکوپ

نسکافه

افزودن +
0 تـومـان

کارامل

افزودن +
0 تـومـان

کوکی

افزودن +
0 تـومـان

کره گردو

افزودن +
0 تـومـان

موز شکلات

افزودن +
0 تـومـان

وانیل آلبالو

افزودن +
0 تـومـان

معجون ترش

افزودن +
0 تـومـان

شاتوت

افزودن +
0 تـومـان

موز

افزودن +
0 تـومـان

انبه

افزودن +
0 تـومـان

طالبی

افزودن +
0 تـومـان

توت فرنگی

افزودن +
0 تـومـان

معجون

افزودن +
0 تـومـان

پسته

افزودن +
0 تـومـان

کیک وانیل

افزودن +
0 تـومـان

کیت کت

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تکه

افزودن +
0 تـومـان

شکلات تلخ

افزودن +
0 تـومـان

8 اسکوپ | 8 اسکوپ

نسکافه

افزودن +
0 تـومـان

کارامل

افزودن +
0 تـومـان

کوکی

افزودن +
0 تـومـان

کره گردو

افزودن +
0 تـومـان

موز شکلات

افزودن +
0 تـومـان

وانیل آلبالو

افزودن +
0 تـومـان

معجون ترش

افزودن +
0 تـومـان

شاتوت

افزودن +
0 تـومـان

موز

افزودن +
0 تـومـان

انبه

افزودن +
0 تـومـان

طالبی

افزودن +
0 تـومـان

توت فرنگی

افزودن +
0 تـومـان

معجون

افزودن +
0 تـومـان