سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

persianpalace
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

غذای اصلی | Plats

Koukou sabzi €11

30,000 تـومـان

€14 Fesenjoon

قیمت از : 0 تـومـان

انتخاب  

0 تـومـان

€11 Mirza Chase mi

قیمت از : 0 تـومـان

انتخاب  

0 تـومـان

Âsh-e reshteh €7

30,000 تـومـان

Gheymeh €16

30,000 تـومـان

Sabzi polo ba mahi €15

30,000 تـومـان

Baghali polo ba mahiche €16

30,000 تـومـان

Zereshk polo ba Morgh €16

30,000 تـومـان

Ghormeh sabzi €14

30,000 تـومـان

Kabab koobideh €16

30,000 تـومـان

Joujeh Kabab €15

30,000 تـومـان

Adas polo €12

30,000 تـومـان

Baghali ghatogh €7,00

30,000 تـومـان

€13 Lubia polo

30,000 تـومـان

€16 Abgoosht

30,000 تـومـان

€12 Kasha-e bademjan

30,000 تـومـان

16€ Kabab tabei

30,000 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

Salad shirazi

30,000 تـومـان

yaourt

30,000 تـومـان

Yaourt et ail

30,000 تـومـان

Zeytoon parvardeh

30,000 تـومـان

Sabzi khordan

30,000 تـومـان

نوشیدنی | boisson

Chaei

30,000 تـومـان

Dogh

30,000 تـومـان

Coca

30,000 تـومـان

آبمیوه | Juice

Lait et bananes

30,000 تـومـان

jus de cantaloup

30,000 تـومـان

Carottes et glace

30,000 تـومـان

Lait et dattes

30,000 تـومـان

Falodeh et glacée

30,000 تـومـان

Jus de saison

30,000 تـومـان

صبحانه | Déjeuner

Chaei

30,000 تـومـان

Café

30,000 تـومـان

Pain, fromage et légumes

30,000 تـومـان

Halim

30,000 تـومـان

Omelette

30,000 تـومـاندرباره

بازگشت به سایت

slide

Persian Palace

  تماس با 021-00000000
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه