مشاهده منو
نظرات
   
   


از نگاه مشتریان (2) 3.00

1
بدون نظر
1
ناراضی
1
راضی

menudigital.ir
پیتزا ایتالیایی سه نفره
Pizza
menudigital.ir
پیتزا سه نفره نیم حجم
Pizza
menudigital.ir
پیتزا یک نفره (کامل)
Pizza
menudigital.ir
پیتزا یک نفره (متوسط)
Pizza
menudigital.ir
مینی پیتزا
Mini Pizza
menudigital.ir
همبرگرها
Burgers
menudigital.ir
ساندویچ ها
Sandwich
menudigital.ir
پیش غذا
Appetizer
menudigital.ir
نوشیدنی ها
Drinks

زبان

زبان گوساله , قارچ , فلفل دلمه , ادویه , سس مخصوص , زیتون , پنیرپیتزا

ناموجود

167,000 تومان

رست بیف

راسته گوساله , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

160,000 تومان

بوقلمون

سینه بوقلمون , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا , جعفری

120,000 تومان

مخلوط

مرغ ریش شده , گوشت چرخ شده , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

125,000 تومان

مرغ

سینه مرغ , 5 درصد ماکارونی , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

115,000 تومان

سبزیجات

گل کلم , جعفری , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ذرت , ادویه , پنیر پیتزا

97,000 تومان

پاستا

ماکارونی , پوره مرغ , ذرت , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

97,000 تومان

قارچ و پنیر

قارچ , ذرت , ادویه , پنیر پیتزا

97,000 تومان

گوشت

خمیر پیتزا نیم حجم.گوشت چرخ کرده سردست گوساله.قارچ.فلفل دلمه ای سبز.زیتون سبز.فلفل دلمه ای رنگی.سس مخصوص قرمز.پنیرپیتزا

85,000 تومان

مرغ

خمیر نیم حجم.شینسل مرغ.قارج.زیتون سبز.فلفل دلمه ای سبز.سیر.سس مخصوص قرمز.فلفل دلمه ای رنگی.پنیر پیتزا

85,000 تومان

مخلوط

خمیر نیم حجم.گوشت گوساله سردست چرخ کرده.شینسل مرغ.قارچ.زیتون سبز.فلفل دلمه ای سبز.سیر.سس مخصوص قرمز.پنیر پیتزا

85,000 تومان

گوشت

سر دست گوشت(چرخ شده) , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

72,000 تومان

مخلوط

مرغ ریش شده , گوشت چرخ شده , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

77,000 تومان

زبان

زبان گوساله , قارچ , فلفل دلمه , ادویه , پنیر پیتزا

ناموجود

125,000 تومان

رست بیف

راسته گوساله , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

97,000 تومان

بوقلمون

سینه بوقلمون , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا , جعفری

83,000 تومان

مرغ

سینه مرغ , 5 درصد ماکارونی , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

68,000 تومان

سبزیجات

گل کلم , جعفری , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ذرت , ادویه , پنیر پیتزا

65,000 تومان

پاستا

ماکارونی , پوره مرغ , ذرت , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

67,000 تومان

قارچ و پنیر

قارچ , ذرت , ادویه , پنیر پیتزا

67,000 تومان

رست بیف

راسته گوساله , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

93,000 تومان

زبان

زبان گوساله , قارچ , فلفل دلمه , ادویه , پنیر پیتزا

ناموجود

120,000 تومان

بوقلمون

سینه بوقلمون , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا , جعفری

77,000 تومان

گوشت

سر دست گوشت(چرخ شده) , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

67,000 تومان

مخلوط

مرغ ریش شده , گوشت چرخ شده , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

70,000 تومان

مرغ

سینه مرغ , 5 درصد ماکارونی , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

63,000 تومان

سبزیجات

گل کلم , جعفری , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ذرت , ادویه , پنیر پیتزا

60,000 تومان

پاستا

ماکارونی , پوره مرغ , ذرت , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

63,000 تومان

قارچ و پنیر

قارچ , ذرت , ادویه , پنیر پیتزا

63,000 تومان

زبان

زبان گوساله , قارچ , فلفل دلمه , ادویه , پنیر پیتزا

ناموجود

115,000 تومان

رست بیف

راسته گوساله , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

87,000 تومان

بوقلمون

سینه بوقلمون , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا , جعفری

83,000 تومان

گوشت

سر دست گوشت(چرخ شده) , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

63,000 تومان

مخلوط

مرغ ریش شده , گوشت چرخ شده , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

60,000 تومان

مرغ

سینه مرغ , 5 درصد ماکارونی , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

68,000 تومان

سبزیجات

گل کلم , جعفری , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ذرت , ادویه , پنیر پیتزا

65,000 تومان

پاستا

ماکارونی , پوره مرغ , ذرت , قارچ , فلفل دلمه , زیتون , ادویه , پنیر پیتزا

57,000 تومان

قارچ و پنیر

قارچ , ذرت , ادویه , پنیر پیتزا

57,000 تومان

همبرگر ویژه(مخصوص)

گوشت گوساله150گرم , پنیرپیتزا , پنیرگودا , قارچ , مرغ , خیارشور , سس سفید وقرمز , سیب زمینی سرخ شده , کاهو

65,000 تومان

همبرگر مخصوص

گوشت گوساله 150گرم , خیارشور , کاهو , سس سفید مخصوص کلم , سس مخصوص قرمز

50,000 تومان

همبرگر مخصوص

گوشت گوساله 100گرم , خیارشور , کاهو , سس سفید کلم , سس مخصوص قرمز

35,000 تومان

ساندویچ گوشت

گوشت چرخ کرده گوساله.قارچ. پنیر پیتزا.خیارشور.سس مخصوص قرمز.سس مایونز.کاهو

38,000 تومان

ساندویچ مرغ

شینسل مرغ.قارچ.پنیرپیتزا.خیارشور.سس مخصوص قرمز.سس مایونز.کاهو

37,000 تومان

سیب زمینی سرخ شده

30,000 تومان

سیب زمینی سرخ شده کوچک

15,000 تومان

سیب زمینی سرخ شده بزرگ با پنیر

43,000 تومان

سیب زمینی سرخ شده کوچک با پنیر

22,000 تومان

قارچ سوخاری بزرگ

42,000 تومان

قارچ سوخاری کوچک

21,000 تومان

قارچ سوخاری بزرگ با پنیر

53,000 تومان

قرچ سوخار کوچک باپنیر

27,000 تومان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری بزرگ

38,000 تومان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری کوچک

19,000 تومان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری بزرگ باپنیر

49,000 تومان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری کوچک با پنیر

25,000 تومان

نوشابه خانواده مشگی(کوکا)

14,500 تومان

نوشابه خانواده سبز(اسپریت)

14,500 تومان

نوشابه خانواده زرد(فانتا)

14,500 تومان

نوشابه 30 سی سی زرد(فانتا)

5,000 تومان

نوشابه 300 سی سی مشگی(کوکا)

5,000 تومان

نوشابه 300 سی سی(اسپرایت)

5,000 تومان

نوشابه قوطی مشکی(کوکا)

8,000 تومان

نوشابه قوطی زرد(فانتا)

8,000 تومان

نوشابه قوطی سبز(اسپرایت)

8,000 تومان

دوغ خانواده(خوشگوار)

16,000 تومان

دوغ کوچک 250 سی سی(خوشگوار)

4,000 تومان

دوغ قوطی(خوشگوار)

8,000 تومان

ماءالشعیر بزرگ هلو(هی دی)

14,500 تومان

ماءالشعیر بزرگ لیمو(هی دی)

14,500 تومان

ماءالشعیر بزرگ استوایی(هی دی)

14,500 تومان

ماءالشعیر بزرگ هلو(ایستک)

14,500 تومان

ماءالشعیر بزرگ لیمو(ایستک)

14,500 تومان

ماءالشعیربزرگ استوایی(ایستک)

14,500 تومان

ماءالشعیر بزرگ آناناس(ایستک)

14,500 تومان

ماءالشعیر قوطی هلو(هی دی)

10,000 تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو(هی دی)

10,000 تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی(هی دی)

10,000 تومان

سیب زمینی سرخ شده

30,000تومان

سیب زمینی سرخ شده کوچک

15,000تومان

سیب زمینی سرخ شده بزرگ با پنیر

43,000تومان

سیب زمینی سرخ شده کوچک با پنیر

22,000تومان

قارچ سوخاری بزرگ

42,000تومان

قارچ سوخاری کوچک

21,000تومان

قارچ سوخاری بزرگ با پنیر

53,000تومان

قرچ سوخار کوچک باپنیر

27,000تومان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری بزرگ

38,000تومان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری کوچک

19,000تومان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری بزرگ باپنیر

49,000تومان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری کوچک با پنیر

25,000تومان

نوشابه خانواده مشگی(کوکا)

14,500تومان

نوشابه خانواده سبز(اسپریت)

14,500تومان

نوشابه خانواده زرد(فانتا)

14,500تومان

نوشابه 30 سی سی زرد(فانتا)

5,000تومان

نوشابه 300 سی سی مشگی(کوکا)

5,000تومان

نوشابه 300 سی سی(اسپرایت)

5,000تومان

نوشابه قوطی مشکی(کوکا)

8,000تومان

نوشابه قوطی زرد(فانتا)

8,000تومان

نوشابه قوطی سبز(اسپرایت)

8,000تومان

دوغ خانواده(خوشگوار)

16,000تومان

دوغ کوچک 250 سی سی(خوشگوار)

4,000تومان

دوغ قوطی(خوشگوار)

8,000تومان

ماءالشعیر بزرگ هلو(هی دی)

14,500تومان

ماءالشعیر بزرگ لیمو(هی دی)

14,500تومان

ماءالشعیر بزرگ استوایی(هی دی)

14,500تومان

ماءالشعیر بزرگ هلو(ایستک)

14,500تومان

ماءالشعیر بزرگ لیمو(ایستک)

14,500تومان

ماءالشعیربزرگ استوایی(ایستک)

14,500تومان

ماءالشعیر بزرگ آناناس(ایستک)

14,500تومان

ماءالشعیر قوطی هلو(هی دی)

10,000تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو(هی دی)

10,000تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی(هی دی)

10,000تومان