آیتم ها

از نگاه مشتریان () 0.00

1
بدون نظر
1
ناراضی
1
راضی

menudigital.ir
Pizza

پیتزا ایتالیایی سه نفره

menudigital.ir
Pizza

پیتزا سه نفره نیم حجم

menudigital.ir
Pizza

پیتزا یک نفره (کامل)

menudigital.ir
Pizza

پیتزا یک نفره (متوسط)

menudigital.ir
Mini Pizza

مینی پیتزا

menudigital.ir
Burgers

همبرگرها

menudigital.ir
Sandwich

ساندویچ ها

menudigital.ir
Appetizer

پیش غذا

menudigital.ir
Drinks

نوشیدنی ها

پیتزا ایتالیایی سه نفره

Pizza

زبان

زبان گوساله، قارچ، فلفل دلمه، ادویه، سس مخصوص، زیتون، پنیرپیتزا

ناموجود

167,000 تـومـان

رست بیف

راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

160,000 تـومـان

بوقلمون

سینه بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا، جعفری

120,000 تـومـان

مخلوط

مرغ ریش شده، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

125,000 تـومـان

مرغ

سینه مرغ، 5 درصد ماکارونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

115,000 تـومـان

سبزیجات

گل کلم، جعفری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، ادویه، پنیر پیتزا

97,000 تـومـان

پاستا

ماکارونی، پوره مرغ، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

97,000 تـومـان

قارچ و پنیر

قارچ، ذرت، ادویه، پنیر پیتزا

97,000 تـومـان

پیتزا سه نفره نیم حجم

Pizza

گوشت

خمیر پیتزا نیم حجم.گوشت چرخ کرده سردست گوساله.قارچ.فلفل دلمه ای سبز.زیتون سبز.فلفل دلمه ای رنگی.سس مخصوص قرمز.پنیرپیتزا

85,000 تـومـان

مرغ

خمیر نیم حجم.شینسل مرغ.قارج.زیتون سبز.فلفل دلمه ای سبز.سیر.سس مخصوص قرمز.فلفل دلمه ای رنگی.پنیر پیتزا

85,000 تـومـان

مخلوط

خمیر نیم حجم.گوشت گوساله سردست چرخ کرده.شینسل مرغ.قارچ.زیتون سبز.فلفل دلمه ای سبز.سیر.سس مخصوص قرمز.پنیر پیتزا

85,000 تـومـان

پیتزا یک نفره (کامل)

Pizza

گوشت

سر دست گوشت(چرخ شده)، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

72,000 تـومـان

مخلوط

مرغ ریش شده، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

77,000 تـومـان

زبان

زبان گوساله، قارچ، فلفل دلمه، ادویه، پنیر پیتزا

ناموجود

125,000 تـومـان

رست بیف

راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

97,000 تـومـان

بوقلمون

سینه بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا، جعفری

83,000 تـومـان

مرغ

سینه مرغ، 5 درصد ماکارونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

68,000 تـومـان

سبزیجات

گل کلم، جعفری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، ادویه، پنیر پیتزا

65,000 تـومـان

پاستا

ماکارونی، پوره مرغ، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

67,000 تـومـان

قارچ و پنیر

قارچ، ذرت، ادویه، پنیر پیتزا

67,000 تـومـان

پیتزا یک نفره (متوسط)

Pizza

رست بیف

راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

93,000 تـومـان

زبان

زبان گوساله، قارچ، فلفل دلمه، ادویه، پنیر پیتزا

ناموجود

120,000 تـومـان

بوقلمون

سینه بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا، جعفری

77,000 تـومـان

گوشت

سر دست گوشت(چرخ شده)، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

67,000 تـومـان

مخلوط

مرغ ریش شده، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

70,000 تـومـان

مرغ

سینه مرغ، 5 درصد ماکارونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

63,000 تـومـان

سبزیجات

گل کلم، جعفری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، ادویه، پنیر پیتزا

60,000 تـومـان

پاستا

ماکارونی، پوره مرغ، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

63,000 تـومـان

قارچ و پنیر

قارچ، ذرت، ادویه، پنیر پیتزا

63,000 تـومـان

مینی پیتزا

Mini Pizza

زبان

زبان گوساله، قارچ، فلفل دلمه، ادویه، پنیر پیتزا

ناموجود

115,000 تـومـان

رست بیف

راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

87,000 تـومـان

بوقلمون

سینه بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا، جعفری

83,000 تـومـان

گوشت

سر دست گوشت(چرخ شده)، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

63,000 تـومـان

مخلوط

مرغ ریش شده، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

60,000 تـومـان

مرغ

سینه مرغ، 5 درصد ماکارونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

68,000 تـومـان

سبزیجات

گل کلم، جعفری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، ادویه، پنیر پیتزا

65,000 تـومـان

پاستا

ماکارونی، پوره مرغ، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ادویه، پنیر پیتزا

57,000 تـومـان

قارچ و پنیر

قارچ، ذرت، ادویه، پنیر پیتزا

57,000 تـومـان

همبرگرها

Burgers

همبرگر ویژه(مخصوص)

گوشت گوساله150گرم، پنیرپیتزا، پنیرگودا، قارچ، مرغ، خیارشور، سس سفید وقرمز، سیب زمینی سرخ شده، کاهو

65,000 تـومـان

همبرگر مخصوص

گوشت گوساله 150گرم، خیارشور، کاهو، سس سفید مخصوص کلم، سس مخصوص قرمز

50,000 تـومـان

همبرگر مخصوص

گوشت گوساله 100گرم، خیارشور، کاهو، سس سفید کلم، سس مخصوص قرمز

35,000 تـومـان

ساندویچ ها

Sandwich

ساندویچ گوشت

گوشت چرخ کرده گوساله.قارچ. پنیر پیتزا.خیارشور.سس مخصوص قرمز.سس مایونز.کاهو

38,000 تـومـان

ساندویچ مرغ

شینسل مرغ.قارچ.پنیرپیتزا.خیارشور.سس مخصوص قرمز.سس مایونز.کاهو

37,000 تـومـان

پیش غذا

Appetizer

سیب زمینی سرخ شده

30,000 تـومـان

سیب زمینی سرخ شده کوچک

15,000 تـومـان

سیب زمینی سرخ شده بزرگ با پنیر

43,000 تـومـان

سیب زمینی سرخ شده کوچک با پنیر

22,000 تـومـان

قارچ سوخاری بزرگ

42,000 تـومـان

قارچ سوخاری کوچک

21,000 تـومـان

قارچ سوخاری بزرگ با پنیر

53,000 تـومـان

قرچ سوخار کوچک باپنیر

27,000 تـومـان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری بزرگ

38,000 تـومـان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری کوچک

19,000 تـومـان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری بزرگ باپنیر

49,000 تـومـان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری کوچک با پنیر

25,000 تـومـان

نوشیدنی ها

Drinks

نوشابه خانواده مشگی(کوکا)

14,500 تـومـان

نوشابه خانواده سبز(اسپریت)

14,500 تـومـان

نوشابه خانواده زرد(فانتا)

14,500 تـومـان

نوشابه 30 سی سی زرد(فانتا)

5,000 تـومـان

نوشابه 300 سی سی مشگی(کوکا)

5,000 تـومـان

نوشابه 300 سی سی(اسپرایت)

5,000 تـومـان

نوشابه قوطی مشکی(کوکا)

8,000 تـومـان

نوشابه قوطی زرد(فانتا)

8,000 تـومـان

نوشابه قوطی سبز(اسپرایت)

8,000 تـومـان

دوغ خانواده(خوشگوار)

16,000 تـومـان

دوغ کوچک 250 سی سی(خوشگوار)

4,000 تـومـان

دوغ قوطی(خوشگوار)

8,000 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ هلو(هی دی)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ لیمو(هی دی)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ استوایی(هی دی)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ هلو(ایستک)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ لیمو(ایستک)

14,500 تـومـان

ماءالشعیربزرگ استوایی(ایستک)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ آناناس(ایستک)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر قوطی هلو(هی دی)

10,000 تـومـان

ماءالشعیر قوطی لیمو(هی دی)

10,000 تـومـان

ماءالشعیر قوطی استوایی(هی دی)

10,000 تـومـان

سیب زمینی سرخ شده

30,000 تـومـان

سیب زمینی سرخ شده کوچک

15,000 تـومـان

سیب زمینی سرخ شده بزرگ با پنیر

43,000 تـومـان

سیب زمینی سرخ شده کوچک با پنیر

22,000 تـومـان

قارچ سوخاری بزرگ

42,000 تـومـان

قارچ سوخاری کوچک

21,000 تـومـان

قارچ سوخاری بزرگ با پنیر

53,000 تـومـان

قرچ سوخار کوچک باپنیر

27,000 تـومـان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری بزرگ

38,000 تـومـان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری کوچک

19,000 تـومـان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری بزرگ باپنیر

49,000 تـومـان

میکس سیب زمینی سرخ شده باقارچ سوخاری کوچک با پنیر

25,000 تـومـان

نوشابه خانواده مشگی(کوکا)

14,500 تـومـان

نوشابه خانواده سبز(اسپریت)

14,500 تـومـان

نوشابه خانواده زرد(فانتا)

14,500 تـومـان

نوشابه 30 سی سی زرد(فانتا)

5,000 تـومـان

نوشابه 300 سی سی مشگی(کوکا)

5,000 تـومـان

نوشابه 300 سی سی(اسپرایت)

5,000 تـومـان

نوشابه قوطی مشکی(کوکا)

8,000 تـومـان

نوشابه قوطی زرد(فانتا)

8,000 تـومـان

نوشابه قوطی سبز(اسپرایت)

8,000 تـومـان

دوغ خانواده(خوشگوار)

16,000 تـومـان

دوغ کوچک 250 سی سی(خوشگوار)

4,000 تـومـان

دوغ قوطی(خوشگوار)

8,000 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ هلو(هی دی)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ لیمو(هی دی)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ استوایی(هی دی)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ هلو(ایستک)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ لیمو(ایستک)

14,500 تـومـان

ماءالشعیربزرگ استوایی(ایستک)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر بزرگ آناناس(ایستک)

14,500 تـومـان

ماءالشعیر قوطی هلو(هی دی)

10,000 تـومـان

ماءالشعیر قوطی لیمو(هی دی)

10,000 تـومـان

ماءالشعیر قوطی استوایی(هی دی)

10,000 تـومـان