سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

rhino
CAFE & RESTAURANT

پیتزا ایتالیایی | Italian pizza

پیتزا نوستالژی(مخلوط)

259,000 تـومـان
🌿

مارگاریتا

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فلفل دلمه-گوجه-ریحان-پنیر پارمسان

208,000 تـومـان
🌿

وجترین(سبزیجات)

سس مخصوص-قارچ-پنیر پیتزا-گوجه-فلفل دلمه-کدو-ذرت

218,000 تـومـان

پپرونی

سس مخصوص-قارچ-پنیر پیتزا-پپرونی

279,000 تـومـان

ژامبون

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فلفل دلمه-ذرت-ژامبون گوشت 90%

279,000 تـومـان

چیکن

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فلفل دلمه-فیله مرغ گریل شده-ذرت

298,000 تـومـان

اسموکی چیکن

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فلفل دلمه-فیله مرغ گریل شده-ذرت، سس باربیکیو

308,000 تـومـان

فرید چیکن

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فیله استریپس-ذرت-فلفل دلمه-زیتون

329,000 تـومـان

دوشف

سس مخصوص-قارچ-پنیر پیتزا-گوشت چرخ کرده-فلفل دلمه-زیتون

319,000 تـومـان

رست بیف

سس مخصوص-پنیرپیتزا-قارچ-فلفل دلمه-گوشت رست شده-زیتون

329,000 تـومـان

سیر و استیک

سس مخصوص-قارچ-پنیر پیتزا-راسته گوساله-زیتون-پنیر پارمسان

349,000 تـومـان

بیکن

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فلفل دلمه-بیکن گوشت و مرغ 98%-ذرت

289,000 تـومـان

دوشف چیکن

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فیله مرغ گریل-گوشت چرخ کرده-فلفل دلمه-زیتون-ذرت

359,000 تـومـان

چیکن استیک

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فیله مرغ گریل-راسته گوساله-زیتون-درت-فلفل دلمه

328,000 تـومـان

چهارفصل

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-پپرونی-ژامبون گوشت 90%-فیله مرغ گریل-گوشت چرخ کرده-فلفل دلمه ای

298,000 تـومـان

کالزونه ژامبون و پپرونی

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-ژامبون گوشت 90%-پپرونی

249,000 تـومـان

کالزونه گوشت و مرغ

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فیله مرغ گریل شده-گوشت چرخ کرده

269,000 تـومـان

چوریتسو

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-چوریتسو 98%-فلفل دلمه

289,000 تـومـان

بیف استیک

گوشت رست شده ، گوشت ورقه ای راسته ، فلفل دلمه ، زیتون اسلایس

389,000 تـومـان

چیکن آلفردو

سس آلفردو ، شنسل مرغ گریل اسلایس ، ذرت ، فلفل دلمه

289,000 تـومـان

استرامبولی رستبیف

289,000 تـومـان

استرامبولی مخلوط

229,000 تـومـان

استرامبولی مخصوص

279,000 تـومـان

استرامبولی بیکن

269,000 تـومـان

رست چیکن

گوشت رست شده، شنسل مرغ گریل شده، فلفل دلمه-زیتون

369,000 تـومـان

دوشف فرایز

گوشت چرخ کرده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون-فلفل دلمه ای

308,000 تـومـان

چیکن فرایز

شنسل مرغ گریل شده، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل دلمه-ذرت

293,000 تـومـان

پیتزا سیسیلی

پپرونی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، زیتون، جعفری

298,000 تـومـان

پیتزا نیویورکی

گوشت رست شده، بیکن 98% گوشت و مرغ، فلفل دلمه-زیتون-ذرت-گوجه گیلاسی-جعفری

318,000 تـومـان

چیکن بیکن ایتالیایی

شنسل مرغ گریل ، بیکن 98% مطهر ، ذرت ، فلفل دلمه

359,000 تـومـان

کالزونه بوقلمون

سس مخصوص-قارچ-بوقلمون-فلفل دلمه ای-زیتون

220,000 تـومـان

پیتزا بوقلمون

سس مخصوص-قارچ-بوقلمون-فلفل دلمه ای -زیتون

260,000 تـومـان

پیتزا امریکایی | American pizza

هالوپینو

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-ژامبون گوشت 90%-پپرونی-فلفل دلمه

350,000 تـومـان

چیکن بیکن

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فیله مرغ گریل شده-بیکن 98%-ذرت-فلفل دلمه

380,000 تـومـان

رست چیکن

سس مخصوص-پنیر پیتزا-قارچ-فیله مرغ گریل شده-گوشت رست شده-فلفل دلمه-ذرت-زیتون

380,000 تـومـان

رست بیف آمریکایی

390,000 تـومـان

چیکن بوقلمون

سس مخصوص-قارچ-پنیر پیتزا-مرغ گریل شده-بوقلمون-فلفل دلمه ای-زیتون

350,000 تـومـان

برگر | Burger

برگر کلاسیک

150 گرم گوشت خالص دست ساز-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور

249,000 تـومـان

چیز برگر

150 گرم گوشت خالص دست ساز-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور، گودا

266,000 تـومـان

ماشروم برگر

150 گرم گوشت خالص دست ساز-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور، قارچ-پنیر

284,000 تـومـان

چیکن برگر

150 گرم گوشت خالص دست ساز-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور، مرغ گریل شده-گودا

305,000 تـومـان

زینگر برگر

150 گرم گوشت خالص دست ساز-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور، فیله استریپس-گودا

306,000 تـومـان

بیکن برگر

150 گرم گوشت خالص دست ساز-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور، بیکن 98%-گودا

283,000 تـومـان

زینگر

2 عدد فیله استریپس-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور-گودا

198,000 تـومـان

بیکن فیلت

2 عدد فیله استریپس-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور-گودا، بیکن 98%

212,000 تـومـان

هالوپینو برگر

150 گرم گوشت خالص دست ساز-پپرونی-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور-گودا

279,000 تـومـان

چوریتسو برگر

150 گرم گوشت خالص دست ساز-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور-چوریتسو 98%، گودا

312,000 تـومـان

مگا برگر

300 گرم گوشت خالص دست ساز-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور، 2 ورق گودا

419,000 تـومـان

رویال برگر

150 گرم گوشت خالص دست ساز-سس مخصوص-کاهو-گوجه-خیارشور-2 عدد فیله مرغ گریل-ژامبون گوشت 90%-گودا

326,000 تـومـان

رست برگر

199,000 تـومـان

اسموکی برگر

256,000 تـومـان

ساندویچ | Sandwich

مخصوص راینو

گوشت رست شده-سس مخصوص-فیله مرغ گریل شده-بیکن 98%-قارچ-پنیر-کاهو-گوجه-خیارشور

259,000 تـومـان

هات داگ پنیری

هات داگ-سس مخصوص-قارچ-پنیر-کاهو-گوجه-خیارشور

165,000 تـومـان

هات داگ بیکن

هات داگ-سس مخصوص-قارچ-پنیر-بیکن 98%-کاهو-گوجه-خیارشور

189,000 تـومـان

هات داگ رویال

هات داگ-سس مخصوص-ژامبون گوشت 90%-قارچ-پنیر، کاهو-گوجه-خیارشور

179,000 تـومـان

ژامبون تنوری

ژامبون گوشت 90%-سس مخصوص-قارچ-پنیر

179,000 تـومـان

ژامبون پپرونی

ژامبون گوشت 90%-پپرونی-سس مخصوص-قارچ-پنیر-کاهو-گوجه-خیارشور

179,000 تـومـان

ژیگو

ژامبون گوشت 90% سرد-سس مایونز-کاهو-گوجه-خیارشور

129,000 تـومـان

چیکن

فیله مرغ گریل شده-سس مخصوص-قارچ-پنیر-کاهو-گوجه-خیارشور

229,000 تـومـان

رست بیف

گوشت رست شده-سس مخصوص-قارچ-پنیر-کاهو-گوجه-خیارشور

229,000 تـومـان

سوخاری | Fried chiken

فیله استریپس 6 تکه

6 عدد فیله استریپس شده-سیب زمینی سرخ شده-3 مدل سس

309,000 تـومـان

فیله استریپس 2 تکه

2 عدد فیله استریپس شده-سیب زمینی سرخ شده-3 مدل سس

149,000 تـومـان

مرغ سوخاری 2 تکه

یک تکه ران-یک تکه سینه، سیب زمینی سرح شده-دو عدد سس-نان بروچن

189,000 تـومـان

مرغ سوخاری 4 تکه

2 عدد ران-2 عدد سینه مرغ-سیب زمینی سرخ شده-2 مدل سس-نان بروچن

249,000 تـومـان

سبد سوخاری

2 عدد ران-2عدد سینه مرغ-2عدد فیله استریپس-قارچ سوخاری-سیب زمینی سرخ شده-4 عدد سس مخصوص-2عدد نان بروچن

439,000 تـومـان

فیله استریپس 3 تکه

3 عدد فیله استریپس شده-سیب زمینی سرخ شده-3 مدل سس

198,000 تـومـان

فیله استریپس 4 تکه

4 عدد فیله استریپس شده-سیب زمینی سرخ شده-3 مدل سس

219,000 تـومـان

فیله استریپس 5 تکه

5 عدد فیله استریپس شده-سیب زمینی سرخ شده-3 مدل سس

269,000 تـومـان

پاستا | Pasta

پاستا پنه آلفردو

پاستا پنه، فیله مرغ-، قارچ-پنیر پارمسان-سس آلفردو

198,000 تـومـان

استیک | Steak

استیک مرغ

250 گرم شنسل مرغ مرینیت شده-سیب زمینی-سس سیر مخصوص-نان بروچن-دورچین سبزیجات

229,000 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده-ادویه مخصوص

89,000 تـومـان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده-قارج-پنیر-ادویه مخصوص

179,000 تـومـان

سیب زمینی مخصوص راینو

سیب زمینی سرخ شده-قارج-پنیر-ادویه مخصوص، گوشت چرخ کرده-فیله مرغ گریل-ژامبون-پپرونی-فلفل دلمه-ذرت

189,000 تـومـان

بال و کتف سوخاری

140,000 تـومـان

نان سیر

139,000 تـومـان

سیب زمینی با سس آلفردو

179,000 تـومـان

پیتزا سیب زمینی

208,000 تـومـان

سالاد | Salad

سالاد فصل

کاهو-گوجه-خیار-زیتون-ذرت-سس مخصوص

70,000 تـومـان

سالاد سزار کلاسیک

2 تکه مرغ گریل شده-کاهو-گوجه-زیتون-ذرت-سس سزار، پنیر پارمسان

215,000 تـومـان

سالاد با فیله سوخاری

3 عدد فیله استریپس-کاهو-گوجه-ذرت-زیتون-سس سزار-پنیر پارمسان

229,000 تـومـان

سالاد با فیله رژیمی

3 عدد فیله گریل شده-کاهو-گوجه-زیتون-ذرت، سس سزار

219,000 تـومـان

نوشیدنی گرم | Hot Drink

سرویس چایی

4نفره+باقلوا+نبات+قند+شکلات

120,000 تـومـان

چای کرک

85,000 تـومـان

چای

35,000 تـومـان

اسپرسو

70% عربیکا

45,000 تـومـان

آمریکانو

49,000 تـومـان

کاپوچینو

75,000 تـومـان

لاته

79,000 تـومـان

هات چاکلت

69,000 تـومـان

چای ماسالا

69,000 تـومـان

کارامل ماکیاتو

85,000 تـومـان

موکا

85,000 تـومـان

سرویس چایی 3 نفره

110,000 تـومـان

سرویس چایی 2 نفره

70,000 تـومـان

نوشیدنی سرد | Ice Drinks

دالگونا

قابل سفارس با انواع سیروپ

73,000 تـومـان

Blue Mojito

92,000 تـومـان

آیس آمریکانو

49,000 تـومـان

آیس موکا

84,000 تـومـان

آیس لاته

82,000 تـومـان

آیس کارامل

84,000 تـومـان

آفوگاتو

89,000 تـومـان

موهیتو

89,000 تـومـان

لیموناد

84,000 تـومـان

Paradise

92,000 تـومـان

Red sky

79,000 تـومـان

Blue sky

79,000 تـومـان

blue lemonade

92,000 تـومـان

Red Mojito

92,000 تـومـان

شیک | Shake

شیک نوتلا

140,000 تـومـان

شیک اورئو

140,000 تـومـان

شیک لوتوس

145,000 تـومـان

شیک توت فرنگی

110,000 تـومـان

شیک کارامل

110,000 تـومـان

شیک کیت کت

140,000 تـومـان

کیک و وافل | Kake & Wafel

کیک سیب

70,000 تـومـان

چیز کیک نیویورک

75,000 تـومـان

کیک شکلاتی براونی

80,000 تـومـان

وافل

179,000 تـومـان

قلیان | Hookah

آدامس دارچین هوکا

150,000 تـومـان

هندوانه یخ هوکا

150,000 تـومـان

گواوا

180,000 تـومـان

تمشک بستنی

160,000 تـومـان

رژلب

180,000 تـومـان

Joker

180,000 تـومـان

آمازون

180,000 تـومـان

پرتقال

100,000 تـومـان

پرتقال نعنا

100,000 تـومـان

بلوبری

100,000 تـومـان

آدامس دارچین معمولی

100,000 تـومـان

آدامس نعنا

100,000 تـومـان

LOVE

180,000 تـومـان

دوسیب

100,000 تـومـان

دوسیب نعنا

100,000 تـومـان

آلو یخ

100,000 تـومـان

هندوانه یخ

100,000 تـومـان

موهیتو

100,000 تـومـان

انبه

100,000 تـومـان

دوسیب آلبالو

100,000 تـومـان

پرتغال خامه

130,000 تـومـان

بلوبری یخ

130,000 تـومـان

شیخ پولدار

180,000 تـومـان

سوراسیا

180,000 تـومـان

گادفادر

180,000 تـومـان

شبهای ازمیر

180,000 تـومـان

شبهای بغداد

180,000 تـومـان

شبهای مسکو

180,000 تـومـان

لیدی کیلر

180,000 تـومـان

هاوانا

180,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه