سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

salt

پیتزا | Pizza

مرغ و قارچ

سس گوجه، مرغ مزه دار، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ، زیتون

265,000 تـومـان

پیتزا مرغ قارچ خانواده

مرغ مزه دار / سس گوجه / قارچ / ذرت / فلفل دلمه/ زیتون / پنیر پیتزای مخصوص

375,000 تـومـان

پیتزا چیکن تندوری خانواده

مرغ با ادویه تندوری / سس گوجه / هالو پینو / زیتون /پنیر پیتزای مخصوص

398,000 تـومـان

نوستالژی

سس گوجه، قارچ، فلفل دلمه، ذرت ، زیتون، کوکتل، ژامبون

240,000 تـومـان

چیکن تندوری

سس گوجه، مرغ تندوری، هالوپینو ، زیتون

295,000 تـومـان

پیتزا هات اسپایسی

رست بیف ، سس گوجه ، پپرونی، هالوپینو

325,000 تـومـان

چیکن کریسپی

سس گوجه، پنیر گودا، فیله مرغ سخاری شده

310,000 تـومـان

پیتزای چیکن کریسپی خانواده

سینه مرغ سوخاری شده/ ژامبن / پنیر چدار / سس گوجه /پنیر پیتزای مخصوص

420,000 تـومـان

پیتزا پپرونی خانواده

سس گوجه / پپرونی / هالوپینو / پنیر پیتزای مخصوص

398,000 تـومـان

پیتزا رست بیف خانواده

رست بیف / سس گوجه / قارچ / زیتون/ پنیر پیتزای مخصوص

415,000 تـومـان

پیتزا سالت خانواده

گوشت گوساله و گوسفندی / سس گوجه / بیکن / هالولو پینو / پنیر چدار / پنیر پیتزای مخصوص

440,000 تـومـان

پیتزا هات اسپایسی خانواده

رست بیف / سس گوجه / پپرونی / هالو پینو / پنیر پیتزای مخصوص

445,000 تـومـان

پیتزای نان سیر خانواده

سس مخصوص سیر / پنیر مخصوص پیتزا / استاف کراس

290,000 تـومـان

رست بیف

سس گوجه، رست بیف، قارچ، پیاز ، فلفل دلمه

295,000 تـومـان

پپرونی

سس گوجه، پپرونی ، هالوپینو

288,000 تـومـان

پیتزای مرغ و اسفناج

288,000 تـومـان

پیتزای مرغ و اسفناج خانواده

395,000 تـومـان

پیتزای رست بیف چیکن

315,000 تـومـان

چیتزای رست بیف چیکن خانواده

425,000 تـومـان

پیتزای سیر و استیک

295,000 تـومـان

نان سیر

180,000 تـومـان

پیتزا سالت

گوشت گوساله و گسفندی، بیکن ، هالوپینو، سس گوجه

330,000 تـومـان

پیتزای سبزیجات

سبزیجات تازه، پنیر پیتزا ، سس گوجه

185,000 تـومـان

پیتزا نوستالژی خانواده

سوسیس / ژامبون / سس گوجه / فلفل دلمه / ذرت / زیتون / پنیر پیتزای مخصوص

348,000 تـومـان

پنینی | panini

پنینی مرغ و بادمجان

185,000 تـومـان

پنینی رست بیف

گوشت ریش ریش شده / پیاز کاراملی / پنیر چدار

225,000 تـومـان

پنینی پپرونی رست بیف

پپرونی گریل شده سس مخصوص پنیر چدار

275,000 تـومـان

پنینی بندری

سوسیس بندری با پیاز کاراملی و پنیر چدار

140,000 تـومـان

برگر بزرگ | Burger

چیز برگر

برگر گوشت تازه گوساله و گوسفندی / پنیر ورقه ای / سس مخصوص / گوجه / کاهو / خیار شور

298,000 تـومـان

انیون برگر

برگر گوشت تازه گوساله و گوسفندی / پیاز کاراملی / گوجه / کاهو / خیار شور

288,000 تـومـان

ساندو برگر

سینه مرغ سوخاری شده / کاهو / سس مخصوص تند

230,000 تـومـان

کلاسیک برگر

200 گرم گوشت، سس مخصوص، گوجه ، کاهو، خیارشور

275,000 تـومـان

چیکن برگر

سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، 150گرم مرغ سخاری

215,000 تـومـان

رویال چیکن

سینه مرغ سوخاری شده / بیکن / پنیر ورقه ای / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور

245,000 تـومـان

اضافات

قیمت از : 7,000 تـومـان

انتخاب اضافه شود  
هالوپینو

7,000 تـومـان


پنیر ورقه ای

8,000 تـومـان


بیکن

10,000 تـومـان

سالت برگر

320,000 تـومـان

بیگ سالت

150گرم سینه مرغ سخاری شده ، 200گرم گوشت تازه گوساله و گوسفند، پنیر ورقه ای چدار ، سوس دیپ چدار ، هالوپینو ، بیکن ، خیارشور ، گورجه، کاهو

398,000 تـومـان

برگر سایز مدیم | medium burger

ساندو برگر مدیوم

سینه مرغ سوخاری شده / سس مخصوص تند / کاهو

168,000 تـومـان

چیز برگر مدیوم

گوشت تازه گوساله و گوسفندی / پنیر ورقه ای / سس مخصوص / کاهو / خیار شور

183,000 تـومـان

انیون برگر مدیوم

برگر گوشت تازه گوساله و گوسفندی / پیاز کارملی / گوجه / کاهو خیار شور

186,000 تـومـان

کلاسیک برگر مدیوم

100 گرم گوشت ، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور

170,000 تـومـان

چیکن برگر مدیوم

100 گرم سینه مرغ سوخاری ، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور

148,000 تـومـان

رویال چیکن مدیوم

سینه مرغ سوخاری شده / بیکن / پنیر ورقه ای / سس مخصوص / گوجه / کاهو / خیار شور

175,000 تـومـان

اضافات

قیمت از : 7,000 تـومـان

انتخاب اضافه شود  
هالوپینو

7,000 تـومـان


پنیر ورقه ای

8,000 تـومـان


بیکن

10,000 تـومـان

سالت برگر مدیوم

100گرم گوشت تازه گوساله و گوسفندی ، بیکن ، هالوپینو ، پنیر ورقه ای چدار

195,000 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

سیب زمینی سالت

250گرم سیب زمینی سرخ شده ، پنیر دیپ چدار ، بیکن

135,000 تـومـان

سلاد سزار

مرغ گریل شده یا سوخاری شده / کاهو / گوجه / زیتون / پنیر پارمسان / نان تست شده

210,000 تـومـان

سیب زمینی

سیب زمینی ، بیکن، دیپ چدار

105,000 تـومـان

چیکن وینگز

5 عدد بال کریسپی تند

145,000 تـومـان

فینگر چیکن 10 تیکه

285,000 تـومـان

فینگر چیکن 5 تیکه

سینه مرغ انگشتی سوخاری / سیب زمینی / سس مخصوص

215,000 تـومـاندرباره

بازگشت به سایت

slide

...

  تماس با 07635222233
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه