مشاهده منو
نظرات
   
   


از نگاه مشتریان (0) 5.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir
بستنی
IceCream
menudigital.ir
فالوده
Field
menudigital.ir
خانواده
Family
menudigital.ir
مخلوط ها
Mixed
menudigital.ir
آیس
Ice
menudigital.ir
شیک
Milkshake
menudigital.ir
گلاسه
Glace
menudigital.ir
نوشیدنی های سرد لیوانی
Cold
menudigital.ir
نوشیدنی سرد لیتری
Cold
menudigital.ir
آبمیوه طبیعی
Juice
menudigital.ir
آبمیوه طبیعی لیتری
Juice
menudigital.ir
متفرقه
Other

بستنی 3 اسکوپ با خامه

افزودن +    

14,000 تومان

بستنی 3 اسکوپ

افزودن +    

12,000 تومان

بستنی 4 اسکوپ

افزودن +    

16,000 تومان

بستنی 5 اسکوپ

افزودن +    

20,000 تومان

بستنی 6 اسکوپ

افزودن +    

24,000 تومان

بستنی دستگاهی

افزودن +    

8,000 تومان

بستنی قیفی

افزودن +    

100 تومان

بستنی 4 اسکوپ با خامه

افزودن +    

18,000 تومان

بستنی 5 اسکوپ با خامه

افزودن +    

22,000 تومان

بستنی 6 اسکوپ با خامه

افزودن +    

26,000 تومان

بستنی لیوانی مخصوص سلطان

افزودن +    

38,000 تومان

کیک بستنی سلطان

افزودن +    

58,000 تومان

ویتامینه سلطان

افزودن +    

58,000 تومان

سوپر ویتامینه سلطان

افزودن +    

78,000 تومان

اسپلیت موزی مخصوص سلطان

افزودن +    

79,000 تومان

فالوده شیرازی لیوانی

افزودن +    

10,000 تومان

فالوده زعفرانی لیوانی

ناموجود    

12,000 تومان

فالوده آلبالویی لیوانی

ناموجود    

12,000 تومان

فالوده آناناسی لیوانی

ناموجود    

12,000 تومان

بستنی سفید یک کیلویی

افزودن +    

30,000 تومان

بستنی سفید نیم کیلویی

افزودن +    

15,000 تومان

آب هویج بستنی وانیلی

افزودن +    

18,000 تومان

آب هویج بستنی سنتی

افزودن +    

24,000 تومان

آیس شکلات

افزودن +    

18,000 تومان

آیس شکلات با مغز

افزودن +    

20,000 تومان

آیس شکلات با خامه

افزودن +    

20,000 تومان

آیس شکلات با مغز و خامه

افزودن +    

22,000 تومان

آیس طالبی

افزودن +    

18,000 تومان

آیس طالبی با مغز

افزودن +    

20,000 تومان

آیس طالبی با خامه

افزودن +    

20,000 تومان

آیس طالبی با مغز و خامه

افزودن +    

22,000 تومان

آیس توت فرنگی

افزودن +    

18,000 تومان

آیس توت فرنگی با مغز

افزودن +    

20,000 تومان

آیس توت فرنگی با خامه

افزودن +    

20,000 تومان

آیس توت فرنگی با مغز و خامه

افزودن +    

22,000 تومان

آیس موز

افزودن +    

18,000 تومان

آیس موز با مغز

افزودن +    

20,000 تومان

آیس موز با خامه

افزودن +    

20,000 تومان

آیس موز با مغز و خامه

افزودن +    

22,000 تومان

آیس نسکافه

افزودن +    

18,000 تومان

آیس نسکافه با مغز

افزودن +    

20,000 تومان

آیس نسکافه با خامه

افزودن +    

20,000 تومان

آیس نسکافه با مغز و خامه

افزودن +    

22,000 تومان

آیس شکلات تلخ

افزودن +    

20,000 تومان

آیس شکلات تلخ با مغز

افزودن +    

22,000 تومان

آیس شکلات تلخ با خامه

افزودن +    

22,000 تومان

آیس شکلات تلخ با مغز و خامه

افزودن +    

24,000 تومان

شیک بادام زمینی مخصوص

افزودن +    

62,000 تومان

شیک کره پسته مخصوص

افزودن +    

68,000 تومان

شیک نوتلا مخصوص

افزودن +    

56,000 تومان

شیک نوتلا ساده

افزودن +    

37,000 تومان

شیک شکلات مخصوص

افزودن +    

40,000 تومان

شیک شکلات ساده

افزودن +    

20,000 تومان

شیک شکلاتی ساده

افزودن +    

20,000 تومان

شیک شکلاتی مخصوص

افزودن +    

40,000 تومان

شیک دراگون

افزودن +    

1 تومان

شیک نوتلا مخصوص

افزودن +    

54,000 تومان

شکلات گلاسه

افزودن +    

27,000 تومان

کافه گلاسه

افزودن +    

27,000 تومان

توت فرنگی گلاسه

افزودن +    

27,000 تومان

شیر موز لیوانی

افزودن +    

20,000 تومان

شیر پسته لیوانی

افزودن +    

20,000 تومان

شیر موز لیوانی مخصوص

افزودن +    

40,000 تومان

شیر پسته لیوانی مخصوص

افزودن +    

40,000 تومان

شیر موز پسته لیوانی ساده

افزودن +    

23,000 تومان

شیر موز پسته لیوانی مخصوص

افزودن +    

45,000 تومان

معجون مخصوص لیوانی

افزودن +    

56,000 تومان

آب معدنی کوچک

افزودن +    

4,000 تومان

شیر موز یک و نیم لیتری

افزودن +    

45,000 تومان

شیر موز یک لیتری

افزودن +    

30,000 تومان

شیر پسته یک لیتری

افزودن +    

35,000 تومان

شیر پسته یک و نیم لیتری

افزودن +    

50,000 تومان

شیر موز پسته یک لیتری

افزودن +    

45,000 تومان

شیر موز پسته یک و نیم لیتری

افزودن +    

65,000 تومان

آب پرتقال لیوانی

افزودن +    

29,000 تومان

آب پرتقال یک لیتری

افزودن +    

63,000 تومان

آب پرتقال یک و نیم لیتری

افزودن +    

89,000 تومان

لیوان کاغذی سایز 120

افزودن +    

1,000 تومان

شیک شکلاتی ساده

20,000تومان

افزودن +    

شیک شکلاتی مخصوص

40,000تومان

افزودن +    

شیک دراگون

1تومان

افزودن +    

شیک نوتلا مخصوص

54,000تومان

افزودن +