آیتم ها

از نگاه مشتریان () 0.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir
IceCream

بستنی

menudigital.ir
Field

فالوده

menudigital.ir
Family

خانواده

menudigital.ir
Mixed

مخلوط ها

menudigital.ir
Ice

آیس

menudigital.ir
Milkshake

شیک

menudigital.ir
Glace

گلاسه

menudigital.ir
Cold

نوشیدنی های سرد لیوانی

menudigital.ir
Cold

نوشیدنی سرد لیتری

menudigital.ir
Juice

آبمیوه طبیعی

menudigital.ir
Juice

آبمیوه طبیعی لیتری

menudigital.ir
Other

متفرقه

بستنی

IceCream

بستنی 3 اسکوپ با خامه

20,000 تـومـان

بستنی 3 اسکوپ

15,000 تـومـان

بستنی 4 اسکوپ

20,000 تـومـان

بستنی 5 اسکوپ

25,000 تـومـان

بستنی 6 اسکوپ

24,000 تـومـان

بستنی دستگاهی

8,000 تـومـان

بستنی قیفی

100 تـومـان

بستنی 4 اسکوپ با خامه

18,000 تـومـان

بستنی 5 اسکوپ با خامه

22,000 تـومـان

بستنی 6 اسکوپ با خامه

26,000 تـومـان

بستنی لیوانی مخصوص سلطان

38,000 تـومـان

کیک بستنی سلطان

58,000 تـومـان

ویتامینه سلطان

58,000 تـومـان

سوپر ویتامینه سلطان

78,000 تـومـان

اسپلیت موزی مخصوص سلطان

79,000 تـومـان

فالوده

Field

فالوده شیرازی لیوانی

10,000 تـومـان

فالوده زعفرانی لیوانی

ناموجود

12,000 تـومـان

فالوده آلبالویی لیوانی

ناموجود

12,000 تـومـان

فالوده آناناسی لیوانی

ناموجود

12,000 تـومـان

خانواده

Family

بستنی سفید یک کیلویی

30,000 تـومـان

بستنی سفید نیم کیلویی

👍 1

15,000 تـومـان

مخلوط ها

Mixed

آب هویج بستنی وانیلی

18,000 تـومـان

آب هویج بستنی سنتی

24,000 تـومـان

آیس

Ice

آیس شکلات

18,000 تـومـان

آیس شکلات با مغز

20,000 تـومـان

آیس شکلات با خامه

20,000 تـومـان

آیس شکلات با مغز و خامه

22,000 تـومـان

آیس طالبی

18,000 تـومـان

آیس طالبی با مغز

20,000 تـومـان

آیس طالبی با خامه

20,000 تـومـان

آیس طالبی با مغز و خامه

22,000 تـومـان

آیس توت فرنگی

18,000 تـومـان

آیس توت فرنگی با مغز

20,000 تـومـان

آیس توت فرنگی با خامه

20,000 تـومـان

آیس توت فرنگی با مغز و خامه

22,000 تـومـان

آیس موز

18,000 تـومـان

آیس موز با مغز

20,000 تـومـان

آیس موز با خامه

20,000 تـومـان

آیس موز با مغز و خامه

22,000 تـومـان

آیس نسکافه

18,000 تـومـان

آیس نسکافه با مغز

20,000 تـومـان

آیس نسکافه با خامه

20,000 تـومـان

آیس نسکافه با مغز و خامه

22,000 تـومـان

آیس شکلات تلخ

20,000 تـومـان

آیس شکلات تلخ با مغز

22,000 تـومـان

آیس شکلات تلخ با خامه

22,000 تـومـان

آیس شکلات تلخ با مغز و خامه

24,000 تـومـان

شیک

Milkshake

شیک بادام زمینی مخصوص

62,000 تـومـان

شیک کره پسته مخصوص

68,000 تـومـان

شیک نوتلا مخصوص

56,000 تـومـان

شیک نوتلا ساده

37,000 تـومـان

شیک شکلات مخصوص

40,000 تـومـان

شیک شکلات ساده

20,000 تـومـان

شیک شکلاتی ساده

20,000 تـومـان

شیک شکلاتی مخصوص

40,000 تـومـان

شیک دراگون

1 تـومـان

شیک نوتلا مخصوص

54,000 تـومـان

گلاسه

Glace

شکلات گلاسه

27,000 تـومـان

کافه گلاسه

27,000 تـومـان

توت فرنگی گلاسه

27,000 تـومـان

نوشیدنی های سرد لیوانی

Cold

شیر موز لیوانی

20,000 تـومـان

شیر پسته لیوانی

20,000 تـومـان

شیر موز لیوانی مخصوص

40,000 تـومـان

شیر پسته لیوانی مخصوص

40,000 تـومـان

شیر موز پسته لیوانی ساده

23,000 تـومـان

شیر موز پسته لیوانی مخصوص

45,000 تـومـان

معجون مخصوص لیوانی

56,000 تـومـان

آب معدنی کوچک

4,000 تـومـان

نوشیدنی سرد لیتری

Cold

شیر موز یک و نیم لیتری

45,000 تـومـان

شیر موز یک لیتری

30,000 تـومـان

شیر پسته یک لیتری

35,000 تـومـان

شیر پسته یک و نیم لیتری

50,000 تـومـان

شیر موز پسته یک لیتری

45,000 تـومـان

شیر موز پسته یک و نیم لیتری

65,000 تـومـان

آبمیوه طبیعی

Juice

آب پرتقال لیوانی

29,000 تـومـان

آبمیوه طبیعی لیتری

Juice

آب پرتقال یک لیتری

63,000 تـومـان

آب پرتقال یک و نیم لیتری

89,000 تـومـان

متفرقه

Other

لیوان کاغذی سایز 120

1,000 تـومـان

شیک شکلاتی ساده

20,000 تـومـان

شیک شکلاتی مخصوص

40,000 تـومـان

شیک دراگون

1 تـومـان

شیک نوتلا مخصوص

54,000 تـومـان