آیتم ها

از نگاه مشتریان () 0.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir

بستنی
IceCream

menudigital.ir

خانواده
Family

menudigital.ir

آبمیوه طبیعی
Juice

menudigital.ir

فالوده
Field

menudigital.ir

آیس
Ice

بستنی
IceCream

بستنی لیوانی

100 تـومـان

بستنی قیفی

100 تـومـان

خانواده
Family

بستنی سفید یک کیلویی

100 تـومـان

بستنی سفید نیم کیلویی

100 تـومـان

آبمیوه طبیعی
Juice

آب پرتقال لیوانی

100 تـومـان

آب پرتقال یک لیتری

100 تـومـان

آب پرتقال یک و نیم لیتری

100 تـومـان

فالوده
Field

فالوده لیوانی

100 تـومـان

فالوده لیوانی زعفرانی

100 تـومـان

آیس
Ice

آیس شکلات

100 تـومـان

آیس شکلات با مغز

100 تـومـان

آیس شکلات با خامه

100 تـومـان

آیس شکلات با مغز و خامه

100 تـومـان