سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

tabakhikakh
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

منو اصلی | Main Course

زبان

85,000 تـومـان

مغز

75,000 تـومـان

نصف مغز

50,000 تـومـان

صورت بناگوش

گوشت یک طرف صورت

85,000 تـومـان

پاچه

یک عدد

55,000 تـومـان

چشم

یک عدد

45,000 تـومـان

دست کامل کله پاچه

شامل:زبان مغز گوشت دوطرف صورت گوشت لخم ۴عدد پاچه ۲عددچشم

310,000 تـومـان

آبمغز

60,000 تـومـان

آبگوست ساده

38,000 تـومـان

پرس سیراب شیردان

نصف دست سیراب با نصف شیردان

75,000 تـومـان

دست سیراب شیردان

یک دست کامل

120,000 تـومـان

معجون مخصوص کاخ

مخلوط میکس شده ای از بناگوش پاچه مغز و چشم

115,000 تـومـان

نان/ نارنج یا لیمو

33,000 تـومـان

سینی ها | Dishes

سینی تک نفره

شامل: یک زبان یک صورت بناگوش یک پاچه یک نصف مغز

-30,000 -  
145,000 175,000 تومان

سینی دونفره

یک زبان یک مغز یک صورت بناگوش یک گوشت لخم دوپاچه

-30,000 -  
240,000 270,000 تومان

سینی مخصوص خانواده

شامل: دو زبان دوصورت بناگوش دوگوشت لخم چهارپاچه یک مغز

510,000 تـومـان

سینی رژیمی

دوگوشت لخم یک پاچه

180,000 تـومـان

نوشیدنی | Drinks

نوشابه کوکا

38,000 تـومـان

نوشابه فانتا

38,000 تـومـان

نوشابه اسپرایت

38,000 تـومـان

نوشابه زیرو

40,000 تـومـان

هی دی لیمویی

38,000 تـومـان

هی دی استوایی

38,000 تـومـان

هی دی هلو

38,000 تـومـان

آب معدنی کوچک

34,000 تـومـان

چای نبات

33,000 تـومـان

ترشی | Pickle

ترشی سیر

45,000 تـومـان

ترشی بندری

45,000 تـومـان

ترشی کلم مخلوط

45,000 تـومـان

ترشی فلفل

45,000 تـومـاندرباره

بازگشت به سایت

slide

24ساعت تمام ایام هفته به صورت بیرون برتایم کار سالن 3بامداد تا ساعت 24 شب

  تماس با 021-00000000
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه