سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

tehranettekal
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

مواد قالبگیری | Impression Material

مخلوط کن های زرد

تعداد:50عدد

602,250 تـومـان

نوک مخلوط کن سبز

کیت:50عددی

535,000 تـومـان

نوک داخل دهانی زرد

بسته:10عددی

97,500 تـومـان

نوک داخل دهانی سفید

بسته:10عددی

97,500 تـومـان

نوک داخل دهانی ثبت بایت

بسته:10عددی

97,500 تـومـان

قالبگیری و ثبت بایت کریستال مولر(شفاف)

حجم:2*50میل ، مخلوط کن:12عدد

1,530,000 تـومـان

مونوفاز ایمپلنت بتاسیل مولر

حجم:2*50میل، مخلوط کن:6عدد

1,220,000 تـومـان

پوتی فست(Hard) پاناسیل

حجم:2*450میل

2,620,000 تـومـان

پوتی سافت (Soft) پاناسیل

حجم:2*450 میل

2,620,000 تـومـان

واش لایت پاناسیل

حجم:2*50میل، مخیوط کن:8عدد

1,430,000 تـومـان

واش اکسترا لایت پاناسیل

حجم:2*50میل ، مخلوط کن:8عدد

1,430,000 تـومـان

پوتی سافت بتاسیل مولر

حجم:2*300میل

1,409,000 تـومـان

پوتی هارد بتاسیل مولر

حجم:300 میل

1,409,000 تـومـان

واش لایت مولر

حجم:2*50میل ، مخلوط کن:12عدد

1,130,000 تـومـان

واش لایت فست مولر

حجم:2*50میل ، مخلوط کن :12عدد

1,130,000 تـومـان

چسپ تری قالبگیری

حجم:10میل

989,000 تـومـان

آلژینات کروماتیک مولر

حجم:453گرم

30,000 تـومـان

گان تزریق واش مولر

3,027,500 تـومـان

ثبت بایت گرانیت مولر

حجم:2*50میل ، مخلوط کن:12عدد

1,220,000 تـومـان

دستورالعمل محصولات |

دستورالعمل فایل بسی

30,000 تـومـان

دستورالعمل (OTR) بخش اول

30,000 تـومـان

دستور العمل (OTR) بخش دوم

30,000 تـومـان

دستورالعمل TRIAuto ZX2 (بخش اول)

30,000 تـومـان

دستورالعمل TRIAuto ZX2(بخش دوم)

30,000 تـومـان

دستورالعمل لایت کیور

30,000 تـومـان

دستورالعمل اپکس دنتا پورت

30,000 تـومـان

دستورالعمل اپکس مینی

30,000 تـومـان

دستورالعمل روتاری TRIAuto Mini

30,000 تـومـان

پالیشینگ | Polishing

دیسکهای الماسه پالیش کامپوزیت ، پرسلن EvE 9009

کیت:200عددی ، نوار استریپ:50عددی

30,000 تـومـان

نوار استریپ کاغذی EvE 9011

کیت:50عددی

30,000 تـومـان

نوار استریپ فلزی EvE 9012

کیت:9عددی

30,000 تـومـان

خمیر پالیش کامپوزیت EvE 9705

حجم:2گرمی

30,000 تـومـان

خمیر پالیش پرسلن EvE 9702

حجم:2گرمی

401,000 تـومـان

برسهای سیلیکونی EvE 9491،9492،9493

کیت:3عددی

30,000 تـومـان

دیسک زبر و نرم سنگ زدن پرسلن ، لیتیوم دیسیلیکات 80

کیت:2عددی

3,020,000 تـومـان

دیسک سنگ زدن پرسلن و فلز EvE 8300

کیت:1عددی

1,030,000 تـومـان

نمد پالیش آکریل و تری بلیچینگ EvE 9801،9802

کیت:4عددی

30,000 تـومـان

دیسک خورشیدی نرم EvE 6284

یک عدد

30,000 تـومـان

دیسک خورشیدی مدیوم کامپوزیت EvE 6184

342,000 تـومـان

مولت شعله شمعی پرداخت آمالگام و طلا EvE 4677/1

کیت:10عددی

30,000 تـومـان

سنگ HEATLESS EvE 8410

کیت:10عددی

316,000 تـومـان

دیسک خیلی نرم کامپوزیت ، آمالگام وطلا EvE 9144

کیت:100عددی

30,000 تـومـان

دیسک نرم کاپوزیت و پرسلن EvE 9149

1,499,000 تـومـان

دیسک مدیوم کامپوزیت وپرسلن EvE 9148

30,000 تـومـان

دیسک زبر کامپوزیت وپرسلن EvE 9147

1,668,000 تـومـان

دیسک خیلی زبر کامپوزیت وپرسلن EvE 9146

کیت:100عددی

1,668,000 تـومـان

سنگ آرکانزاس EvE 8696

کیت:5عددی

30,000 تـومـان

مولت یونیورسال شعله ای کوچک EvE 1081

کیت:10عددی

30,000 تـومـان

ريفيل ماندرال لابراتواري EvE 9553

1عدد

30,000 تـومـان

ماندریل لابراتواری EvE 9555

1عدد

30,000 تـومـان

حذف کننده باقیمانده باندینگ ارتودنسی EvE 5377،5376

کیت:6عددی

248,400 تـومـان

دیسک خورشیدی کامپوزیت EVE 9086

کیت:6عددی

1,820,000 تـومـان

دیسک خورشیدی پرسلن EvE 9088

کیت:6عددی

30,000 تـومـان

دیسک خورشیدی آمالگام EvE 9090/2

کیت:6عددی

693,000 تـومـان

دیسک خورشیدی زیرکونیا EvE 9091

کیت:6عددی

30,000 تـومـان

دسیک خورشیدی دیسیلیکیت EvE 9092

کیت:6 عددی

2,104,000 تـومـان

کیت اکلوفلکس کامپوزیت EvE 9095

کیت:10عددی

2,188,000 تـومـان

کیت خورشیدی آمالگام EvE 9090/1

کیت:3عددی

361,500 تـومـان

دیسک اکلوفلکس کامپوزیت EvE 9095/1

کیت:2عددی

462,000 تـومـان

کیت پالیش کامپوزیت EvE 9073

کیت:8عددی

1,499,000 تـومـان

کیت پالیش پرسلن EvE 9077

کیت:9عددی

1,817,500 تـومـان

کیت پولیش زیرکونیا و آلومینا EvE 9041

کیت:9عددی

30,000 تـومـان

کیت پالیش دی سیلیکات لیتیوم EvE 9042

کیت:9عددی

4,138,000 تـومـان

کیت پالیش کامپوزیت EvE 9089

کیت:9عددی

387,500 تـومـان

کیت پرداخت یونیورسال EvE 9070

کیت:8عددی

725,000 تـومـان

دیسکهای کاغذی پالیش کامپوزیت ، آمالگام وطلا EvE 90

کیت:100عددی، ماندریل:1عدد

1,258,000 تـومـان

دیسکهای کاغذی پالیش کامپوزیت ، آمالگام وطلا EvE 90

کیت:200عددی ، نواراستریپ:50عددی

30,000 تـومـان

دیسکهای الماسه پالیش کامپوزیت ، پرسلن EvE 9006

کیت:100عددی، ماندریل:1عدد

1,804,000 تـومـان

فایل | File

فایل Logic Asorte

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل Logic Retreatment

کیت:3عددی

16,000 -  
505,000 489,000 تومان

فایل 25mm 35.05 Logic Reciproc

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 25.06 Logic Reciproc

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 15.03 Logic Glidepath

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 25.01 Logic Glidepath

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 30.01 Logic Glidepath

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 40.05 Logic Shaping

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 30.05 Logic Shaping

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 25.04 Logic Shaping

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 40.03 Logic Shaping

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 35.03 Logic Shaping

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 30.03 Logic Shaping

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 35.05 Logic Shaping

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 25.06 Logic Shaping

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

فایل 25mm 25.03 Logic Shaping

کیت:4عددی

30,000 -  
658,000 628,000 تومان

Easy clean

کیت:6عددی

30,000 تـومـان

اپکس و روتاری | َAPEX&ROTARY

روتاری OTR

106,196,000 تـومـان

اپکس لوکیتور RootZX Mini

سیم اصلی:1عدد، فایل هولدر:3عدد ، تستر:1عدد، لیپ کلیپ:5عدد

30,000 تـومـان

اپکس لوکیتور Denta Port

لیپ کلیپ:5عدد ، فایل هولدر:3دد ، سیم اصلی:1عدد

39,706,000 تـومـان

روتاری TRIAuto Mini

30,000 تـومـان

روتاری TRIAuto ZX2

30,000 تـومـان

نخ زیرلثه | EasyCord

نخ سایز 0

مقدار:3 متر و 30 سانتی متر

625,000 تـومـان

نخ سایز 00

مقدار:3 متر و 30 سانتی متر

625,000 تـومـان

نخ 000

مقدار:3مترو 30سانتی متر

625,000 تـومـان

نخ سایز 1

مقدار:3مترو 30 سانتری متر

625,000 تـومـان

کامپوزیت | COMPOSITE

کامپوزیت MH Nano Ceramic A2

تیوپ 4 گرمی

30,000 تـومـان

کامپوزیت MH Nano Ceramic A1

تیوپ 4 گرمی

668,000 -  
698,000 30,000 تومان

کامپوزیت MH Nano Ceramic A3

تیوپ 4 گرمی

668,000 -  
698,000 30,000 تومان

کامپوزیت MH Nano Ceramic Ex-bleach

30,000 تـومـان

باندینگ و سمان | BONDING

تکو باند تی وان(نسل 5)

حجم: 5 میل

728,000 تـومـان

باند یونیورسال(نسل 8)

حجم: 5 میل

180,000 -  
1,100,000 920,000 تومان

لاینر باند کوراری

حجم: پرامیر 6 میل، باند 5 میل

30,000 تـومـان

سمان پاناویا اف2 کوراری

کیت متوسط:2عدد پرایمر و 2 عدد خمیر

30,000 تـومـان

پاناویا اس ای لوتینگ کوراری یونورسال A2

حجم:9گرمی

30,000 تـومـان

قلم کامپوزیت | COMPOSITE STICK

قلم کامپوزیت لیبینگر

1 عدد

426,760 تـومـان

قلم کامپوزیت ارگونومیک لیبینگر

1 عدد

496,520 تـومـان

قلم پارویی کامپوزیت

1 عدد

1,546,190 تـومـان

قلم نخ گذاری | CORDPACK STICK

قلم نخ گذاری لیبینگر

1 عدد

1,135,260 تـومـان

لایت کیور | LIGHTCURE

لایت کیور کرومالوکس

30,005,000 تـومـان

روکش موقت | Temporary crown

روکش موقت بیس آکریل تکو

حجم:50میل ، مخلوط کن:10عدد

2,620,000 تـومـان

گان تزریق روکش موقت(10:1)

2,330,000 تـومـان

سندبلاست | Sand Blast

سندبلاست داخل دهانی رانویگ

15,626,000 تـومـان

ابزار اندو | EndoTool

ابزار پلاگر 3-1

1عدد

731,415 تـومـان

ابزار پلاگر 7-5

1عدد

731,415 تـومـان

ابزار پلاگر 11-9

1عدد

731,415 تـومـان

اسپریدر 118 /S20

1عدد

680,730 تـومـان

اسپریدر 101/16B

1عدد

897,640 تـومـان

اسپریدر 108 / D11T

1عدد

30,000 تـومـان

اسپریدر 118 /S30

1عدد

680,730 تـومـان

اسپریدر ابزار 118 /S40

1عدد

680,730 تـومـان

اسپریدر 118 /S50

1عدد

680,730 تـومـان

دسته آینه اندومتر دار

1عدد

894,370 تـومـان

آينه مقعر قطر 20mm( شماره 3)

بسته:12عددی

1,039,776 تـومـان

ماتریکس | Matrix

ريفيل ماتريكس يزرگ رانویگ

بسته:100عددی

610,000 تـومـان

ريفيل ماتريكس كوچك رانویگ

بسته:100عددی

610,000 تـومـان

فرز سرامیکی | tissue trimmer

فرز سرامیکی رانویگ

بسته:1عددی

1,700,000 تـومـان

کاتالوگ | catalog

کاتالوگ بسی

30,000 تـومـان

کاتالوگ موریتا

30,000 تـومـان

کاتالوگ رانویگ

30,000 تـومـان

کاتالوگ لیبینگر

30,000 تـومـان

کاتالوگ مگافیزیک

30,000 تـومـان

کاتالوگ کوراری

30,000 تـومـان

کاتالوگ کتنباخ

30,000 تـومـان

کاتالوگ مولر

30,000 تـومـان

کاتالوگ تکو

30,000 تـومـان

کاتالوگ اوو

30,000 تـومـان

کاتالوگ Root ZX Mini

30,000 تـومـاندرباره

بازگشت به سایت

slide

وارد کننده مواد و تجهیزات دندانپزشکی روز دنیا

  تماس با 021-00000000
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه