سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

yaghoot

های میکس/ رپ رول | High Mix

چیکانو

سینه مرغ سوخاری با پنیر ، 120 گرم گوشت مرغ و سس قارچ در نان رول شده ، خمیر پیتزا ، گوشت گوساله چرخ شده ، کالباس گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیر ، فلفل دلمه ای ، زیتون ، سس ترکیش ، سیب زمینی تنوری

افزودن +
599,000 تـومـان

فیکادو

130 گرم میکس مرغ طعم دار شده و فیله گوساله رست شده بهمراه سس قارچ در نان سنتی رول شده ، خمیر پیتزا ایتالیایی ، پپرونی ، هالوپینیو ، مرغ طعم دار شده ، قارچ ، پنیر میکس ، فلفل دلمه ای ، زیتون اسلایس شده ، سس ترکیش ، سیب زمینی تنوری

افزودن +
475,000 تـومـان

چیکن رپ رول

240 گرم گوشت مرغ رست طعم دار شده ، سس قارچ ، پنیر میکس ، نان پیتزا ، سیب زمینی تنوری

افزودن +
379,000 تـومـان

بیف رپ رول

200 گرم گوشت گوساله رست طعم دار شده ، سس قارچ ، پنیر میکس ، نان پیتزا ، سیب زمینی تنوری

افزودن +
459,000 تـومـان

افوریا رپ رول

200 گرم میکس گوشت مرغ و گوساله رست طعم دار شده ، سس قارچ ، پنیر میکس ، نان پیتزا ، سیب زمینی تنوری

افزودن +
397,000 تـومـان

پیتزا ایتالیایی | Italian pizza

پیتزا اوتو گوستی

8 برش شامل 8 طعم متفاوت ، خمیر پیتزا ایتالیایی ، ران گوساله رست شده ، پپرونی ، میکس کالباس گوشت و مرغ ، مرغ رست طعم دار شده ، استیک گوساله مزه دار شده ، گوشت گوساله چرخ شده ، استیک مرغ طعم دار شده ، سوسیس اینجوی ، قارچ ، هالوپینیو ، سس سیر، پنیر میکس ، فلفل دلمه ای ، زیتون اسلایس شده ، سس ترکیش

افزودن +
468,000 تـومـان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی ، پپرونی ، هالوپینیو ، پنیر میکس ، سس ترکیش

افزودن +
327,000 تـومـان

پیتزا آفریکانو

خمیر پیتزا ایتالیایی ، میکس کالباس گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیر میکس ، فلفل دلمه ای ، زیتون اسلایس شده ، سس ترکیش

افزودن +
348,000 تـومـان

پیتزا اسپشیال سرآشپز

خمیر پیتزا ایتالیایی ، میکس کالباس گوشت و مرغ ، گوشت گوساله چرخ شده ، مرغ طعم دار شده ، پپرونی ، قارچ ، پنیر میکس ، فلفل دلمه ای ، زیتون اسلایس شده ، سس ترکیش

افزودن +
499,000 تـومـان

پیتزا چیکن سیسیلی

خمیر پیتزا ایتالیایی ، مرغ رست طعم دار شده ، قارچ ، پنیر میکس ، فلفل دلمه ای ، زیتون اسلایس شده ، سس ترکیش

افزودن +
365,000 تـومـان

پیتزا کاپری

خمیر پیتزا ایتالیایی ، گوشت گوساله چرخ شده ، قارچ ، پنیر میکس ، فلفل دلمه ای ، زیتون اسلایس شده ، سس ترکیش

افزودن +
373,000 تـومـان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی ، ران گوساله رست شده ، قارچ ، پنیر میکس ، فلفل دلمه ای ، زیتون اسلایس شده ، سس ترکیش

افزودن +
439,000 تـومـان

پیتزا چیکن بیف استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی ، استیک گوساله و مرغ طعم دار شده ، قارچ ، سس سیر، پنیر میکس ، فلفل دلمه ای ، زیتون اسلایس شده ، سس ترکیش

افزودن +
468,000 تـومـان

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی ، استیک گوساله مزه دار شده ، قارچ ، سس سیر، پنیر میکس ، فلفل دلمه ای ، زیتون اسلایس شده ، سس ترکیش

افزودن +
489,000 تـومـان

پیتزا اینجوی

خمیر پیتزا ایتالیایی ، سوسیس اینجوی ، قارچ طعم دار شده ، پنیر میکس ، فلفل دلمه ای ، زیتون اسلایس شده ، سس ترکیش

افزودن +
486,000 تـومـان

برگر | Burger

وایلد برگر

دو عدد برگر دست ساز 200 گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، بیکن ، پنیر گودا ورقه ای ، کاهو ، گوجه ، خیارشور، نان گرد ، دورچین ، سیب زمینی تنوری

افزودن +
495,000 تـومـان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز 200 گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، پنیر گودا ورقه ای ، کاهو ، گوجه ، خیارشور، نان گرد، دورچین ، سیب زمینی تنوری

افزودن +
378,000 تـومـان

چیکن چیز برگر

200 گرم مخلوط سینه مرغ طعم دار شده ، کاهو ، گوجه ، خیارشور، نان گرد، دورچین ، سیب زمینی تنوری

افزودن +
298,000 تـومـان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز 200 گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، سس قارچ ، پنیر گودا ورقه ای ، کاهو ، گوجه ، خیارشور، نان گرد، دورچین ، سیب زمینی تنوری

افزودن +
398,000 تـومـان

برگر

یک عدد برگر دست ساز 200 گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، کاهو ، گوجه ، خیارشور، نان گرد، دورچین ، سیب زمینی تنوری

افزودن +
367,000 تـومـان

پاستا | Pasta

پاستا میگو

7 عدد میگو طعم دار شده ، پاستا ، پنیر پارمیسان ، سس دست ساز بهمراه قارچ

افزودن +
589,000 تـومـان

پاستا رول سوخاری

200 گرم فیله مرغ رول شده با پنیر گودا ، پاستا ، پنیر پارمیسان ، سس دست ساز بهمراه قارچ

افزودن +
286,000 تـومـان

پاستا چیکن آلفردو

200 گرم سینه مرغ طعم دار شده ، پاستا ، پنیر پارمیسان ، سس دست ساز بهمراه قارچ

افزودن +
295,000 تـومـان

پاستا بیف آلفردو

200 گرم فیله گوساله رست طعم دار شده ، پاستا ، پنیر پارمیسان ، سس دست ساز بهمراه قارچ

افزودن +
397,000 تـومـان

سوخاری / گریل | Fried/Grill

میگو گریل

میگو طعم دار شده 8 عدد ، سیب زمینی تنوری ، کاهو ، زیتون

افزودن +
697,000 تـومـان

چیکن استیک

400 سینه مرغ طعم دار شده ، کاهو ، زیتون و مخلفات

افزودن +
395,000 تـومـان

فیله سوخاری

300 گرم فیله ، سیب زمینی تنوری ، کاهو ، زیتون

افزودن +
289,000 تـومـان

رول فیله سوخاری

300 گرم سه عدد فیله رول شده ، پنیر گودا ، سیب زمینی تنوری ، کاهو ، زیتون

افزودن +
341,000 تـومـان

میگو سوخاری

میگو 8 عدد ، سیب زمینی تنوری ، کاهو ، زیتون

افزودن +
699,000 تـومـان

بشقاب سوخاری

3 عدد میگو ، 120 گرم فیله مرغ ، 3 عدد بال ، 2 عدد سوسیس پنیری ، 4 عدد قارچ ، سیب زمینی تنوری

497,000 تـومـان

سینی سوخاری

4 عدد میگو ، 200 گرم فیله مرغ ، 6 عدد بال ، 3 عدد سوسیس پنیری ، 6 عدد قارچ ، سیب زمینی تنوری

783,000 تـومـان

سالاد | Salad

سزار میگو سوخاری

هفت عدد میگو ، کاهو ، نان تست

افزودن +
597,000 تـومـان

سزار گریل

200 گرم سینه مرغ گریل ، کاهو، سس مخصوص، زیتون، نان تست، گوجه گیلاسی، فیله مرغ سوخاری

افزودن +
299,000 تـومـان

سزار سوخاری کوردون بلو

200 گرم رول فیله مرغ طعم دار شده ، پنیر گودا ، کاهو ، نان تست

افزودن +
359,000 تـومـان

سالاد فصل

افزودن +
89,000 تـومـان

سالاد شیرازی

افزودن +
67,000 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده ، میکس کالباس مرغ و گوشت ، سوسیس اینجوی ، پنیر میکس

افزودن +
354,000 تـومـان

نان سیر

افزودن +
99,000 تـومـان

قارچ سوخاری

ده عدد قارچ ، سیب زمینی تنوری ، زیتون ، کاهو

افزودن +
148,000 تـومـان

بال سوخاری

چهار عدد بال طعم داره شده ، سیب زمینی تنوری ، زیتون ، کاهو

افزودن +
187,000 تـومـان

سیب زمینی تنوری

افزودن +
99,000 تـومـان

سیب زمینی با سس قارچ

افزودن +
172,000 تـومـان

سیب زمینی سرخ شده

افزودن +
115,000 تـومـان

غذای اصلی | غذای اصلی

خوراک سینی اعیونی

500 گرم شاندیز بره ، ماهی قزل سفره شده ، مرغ ناردون ، 450 گرم گردن بره ، جوجه کباب زعفرانی ، جوجه ترش ، دو پرس لقمه کباب ، بال کبابی ، گوجه کبابی

افزودن +
3,859,000 تـومـان

سینی وزیری

جوجه کباب ، لقمه کباب ، دو پرس برنج طارم هاشمی قالبی

افزودن +
739,000 تـومـان

سینی شاه عباسی

جوجه کباب ، لقمه کباب ، مرغ ناردونی ، سه پرس برنج طارم هاشمی قالبی

افزودن +
1,093,000 تـومـان

سینی کریم خانی

جوجه کباب ، لقمه کباب ، مرغ ناردونی ، چنجه بره ، چهار پرس برنج طارم هاشمی قالبی

افزودن +
1,895,000 تـومـان

باقالی پلو با گوشت گردن بره

450 گرم گوشت گردن بره ، یک پرس برنج ، نان

افزودن +
887,000 تـومـان

چلو مرغ ناردونی

نصف مرغ 600 گرم ، سس ناردونی یاقوت ، یک پرس برنج

افزودن +
381,000 تـومـان

چلو مرغ فسنجان

نصف مرغ 600 گرم ، خورشت فسنجان یاقوت ، یک پرس برنج

افزودن +
399,000 تـومـان

سبزی پلو با ماهی سفید شکم پر

600 گرم ماهی سفید شکم پر ، یک پرس برنج ، نارنج یا لیمو ترش، نان

افزودن +
798,000 تـومـان

سبزی پلو با ماهی قزل

600 گرم ماهی قرل سفره شده ، یک پرس برنج ، نارنج یا لیمو ترش، نان

افزودن +
495,000 تـومـان

چلو کباب شاندیز

500 گرم گوشت شاندیز بره ، گوجه کبابی ، یک پرس برنج ، نارنج یا لیمو ترش، نان

افزودن +
899,000 تـومـان

چلو لقمه کباب

250 گرم میکس گوساله و بره ، گوجه کبابی ، یک پرس برنج ، نارنج یا لیمو ترش، نان

افزودن +
379,000 تـومـان

چلو جوجه کباب زعفرانی

270 گرم سینه مرغ ، گوجه کبابی ، یک پرس برنج ، نارنج یا لیمو ترش، نان

افزودن +
378,000 تـومـان

چلو جوجه کباب ترش

270 گرم سینه مرغ ، گردو ، رب انار محلی ، سبزی معطر محلی ، گوجه کبابی ، یک پرس برنج ، نارنج یا لیمو ترش، نان

افزودن +
399,000 تـومـان

چلو چنجه کباب بره

220 گرم مغز راسته بره ، گوجه کبابی ، یک پرس برنج ، نارنج یا لیمو ترش، نان

افزودن +
799,000 تـومـان

چلو کباب بختیاری

270 گرم میکس جوجه و جنجه ، گوجه ، برنج طارم هاشمی قالبی نارنج یا لیمو ترش، نان

افزودن +
675,000 تـومـان

چلو چنجه کباب ترش

220 گرم مغز راسته بره ، گردو ، رب انار محلی ، سبزی معطر محلی ، یک پرس برنج ، گوجه کبابی ، نارنج یا لیمو ترش، نان

افزودن +
896,000 تـومـان

پیش غذا | پیش غذا

بال کبابی

افزودن +
139,000 تـومـان

باقالا قاتق

افزودن +
149,000 تـومـان

میزاقاسمی

افزودن +
147,000 تـومـان

کشک بادمجان

افزودن +
147,000 تـومـان

چاشنی / سالاد | چاشنی / سالاد

زیتون پرورده حلوایی

بالای 90 درصد زیتون بدون هسته بهمراه گردو و سبزیجات محلی آسیاب شده و روغن زیتون طبیعی

افزودن +
127,000 تـومـان

زیتون پرورده گیلان

بالای 70 درصد زیتون بدون هسته بهمراه گردو سبزی محلی و رب انار محلی

افزودن +
96,000 تـومـان

زیتون شور رودبار

افزودن +
75,000 تـومـان

ماست دلال

افزودن +
65,000 تـومـان

ماست چکیده

افزودن +
51,000 تـومـان

ماست موسیر

افزودن +
51,000 تـومـان

ماست کوزه ای

افزودن +
38,000 تـومـان

سیر ترشی

افزودن +
58,000 تـومـان

سالاد فصل

افزودن +
89,000 تـومـان

سالاد شیرازی

افزودن +
67,000 تـومـان

برنج | برنج

برنج قالبی کته

یک پرس 350 گرمی برنج طارم هاشمی بهمراه زرشک

افزودن +
125,000 تـومـان

برنج قالبی کته

یک پرس 350 گرمی برنج طارم هاشمی بهمراه کشمش

افزودن +
125,000 تـومـان

برنج قالبی کته

یک پرس 350 گرمی برنج طارم هاشمی بهمراه باقالی تازه و شوید

افزودن +
125,000 تـومـان

برنج قالبی کته

یک پرس 350 گرمی برنج طارم هاشمی بهمراه سبزی پلویی

افزودن +
125,000 تـومـان

برنج قالبی کته

یک پرس 350 گرمی برنج طارم هاشمی

افزودن +
99,000 تـومـان

صبحانه | Breakfast

صبحانه انگلیسی

سوسیس اینجوی ، بیکن ، تخم مرغ ، لوبیا ، قارچ ، نان تست

افزودن +
389,000 تـومـان

صبحانه ایرانی

خیار ، گوجه ِ ، پنیر ، تخم مرغ ، گردو ، زیتون طعم دار شده ، نان

افزودن +
193,000 تـومـان

املت اینجوی

سوسیس اینجوی ، تخم مرغ ، نان

افزودن +
187,000 تـومـان

املت پپرونی

کالباس پپرونی ، تخم مرغ

افزودن +
173,000 تـومـان

املت کلاسیک

گوجه ، تخم مرغ ، نان

افزودن +
117,000 تـومـان

دیزی

200 گرم گوشت گوسفندی با دنبه بهمراه سیب زمینی ، گوجه ، نخود

افزودن +
198,000 تـومـان

نوشیدنی | Drink

شربت طبیعی نارنج عسلی

افزودن +
79,000 تـومـان

موهیتو

افزودن +
132,000 تـومـان

لیموناد

افزودن +
132,000 تـومـان

دوغ محلی لیوانی بزرگ

دوغ محلی طعم دار شده با رزماری ، پونه کوهی

افزودن +
49,000 تـومـان

دوغ محلی پارچی

دوغ محلی طعم دار شده با رزماری ، پونه کوهی

افزودن +
99,000 تـومـان

شربت طبیعی زعفران و خاکشیر

افزودن +
87,000 تـومـان

شربت طبیعی سکنجبین خیار

افزودن +
79,000 تـومـان

نوشابه قوطی زیرو

افزودن +
29,000 تـومـان

نوشابه قوطی اسپرایت

افزودن +
29,000 تـومـان

نوشابه قوطی کوکا کولا

افزودن +
29,000 تـومـان

نوشابه قوطی فانتا

افزودن +
29,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0 دفترچه سفارش
دسته بندی ها
خانه