Erbil_IcePack


فهرست سفارشات

Orders List
نظرات

Comments0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir

وافل و کریپ

menudigital.ir

کیک

menudigital.ir

فراپی

menudigital.ir

قاوه خانه

menudigital.ir

تامه کانی ئایس پاک

menudigital.ir

ئایس پاک تابیه ت

menudigital.ir

شه ربه ت

menudigital.ir

فیتامین بار

menudigital.ir

سموزی

menudigital.ir

میلک شیک

بە چاوێک سەیری پۆلەکان بکە

وافل و کریپ

فوتشی کریپ

5,000 دیــنار

وافل

3,000 دیــنار

تراینگل کریپ

5,000 دیــنار

سوشی کریپ

5,000 دیــنار

براونیز

5,000 دیــنار

کیک

سوفله

2,500 دیــنار

کیکی دل

3,500 دیــنار

کروکان

3,500 دیــنار

ئوریو کیک

3,500 دیــنار

چیزکیک به شوکولاته

3,500 دیــنار

چیزکیک به تووت

3,500 دیــنار

پروفیلتوی ره ش

3,500 دیــنار

نوتیلا فوج

3,500 دیــنار

ترامیسو

3,500 دیــنار

ریلا

3,500 دیــنار

خه ونی فستق

3,500 دیــنار

کیک به توتی سارد

3,500 دیــنار

کارامیل به فولی سودانی

3,500 دیــنار

بوندق

3,500 دیــنار

فیلمدی سور

3,500 دیــنار

چوکلیت

3,500 دیــنار

فراپی

فراپیی کوفی

6,000 دیــنار

ئایس کوفی

4,000 دیــنار

فراپیی بوندوق

6,000 دیــنار

فراپیی کارامیل

6,000 دیــنار

قاوه خانه

ده بل ئیسپریسو

4,000 دیــنار

ئیسپریسو

3,000 دیــنار

که په چینو

4,000 دیــنار

ئه مریکانو (قاوه)

3,000 دیــنار

لاتی ماتیاتو

4,000 دیــنار

موکاچینو

5,000 دیــنار

چوکولاته ی گه رم

4,000 دیــنار

نیسکافی

4,000 دیــنار

چای کوردی - قه زوان

3,000 دیــنار

کوفی موکا

5,000 دیــنار

چا و چای به ره نگ

1,000 دیــنار

قاوه ی تورکی

3,000 دیــنار

تامه کانی ئایس پاک

موز

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

خوخ

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

تووت

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

لیمو

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

ئه ناناس

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

پرته قال

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

گندوره

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

فراوله

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

فستق

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

ده بل فستق

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

گویزهندی

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

فانیلا

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

که کاو

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

کارامیل

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

ره ژوو

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

کیت کات

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

موز که کاو

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

موز فراوله

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

شوکولاته

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

نیسکافه

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

کیک فانیلا

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

کوکتیل 3

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

موز کارامیل

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

که کاو کارامیل

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

کیک که کاو

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

کیک فستق

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

کیک موز

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

ئایس پاک تابیه ت

به نانا سپلیت

6,000 دیــنار

میکس نه تس

6,000 دیــنار

مولتی فروت

شروع قیمت از : 4,500 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ گه وره

5,500 دیــنار


+ بچووک

4,500 دیــنار

مولتی میکس

شروع قیمت از : 5,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ گه وره

6,000 دیــنار


+ بچووک

5,000 دیــنار

زه عفه ران

5,000 دیــنار

شیر فراوله

5,000 دیــنار

دایت فانیلا

5,000 دیــنار

دایت پینا کولادا

5,000 دیــنار

هوت گلاس

4,000 دیــنار

دایت چوکلیت

5,000 دیــنار

هوت کریم

3,000 دیــنار

شه ربه ت

گویز هندی

5,000 دیــنار

کوکتیل

5,000 دیــنار

موهیتو

5,000 دیــنار

پرته قال

5,000 دیــنار

هه نار

5,000 دیــنار

فیتامین بار

گیزه ور

5,000 دیــنار

سیو

5,000 دیــنار

لیمو ، سیو ، پرته قال

6,000 دیــنار

ئه ناناس ، سیو ، هه رمی

6,000 دیــنار

گیزه ور ، کیوی

6,000 دیــنار

خوخ ، سیو ، تووت ، فراوله

6,000 دیــنار

تری ، فراوله

6,000 دیــنار

گیزه ور ، پرته قال

6,000 دیــنار

هه رمی ، قه یسی

6,000 دیــنار

سیو ، قه یسی

6,000 دیــنار

گندوره ، قه یسی ، ئه ناناس

6,000 دیــنار

گندوره ، کیوی

6,000 دیــنار

سموزی

خوخ

4,000 دیــنار

فراوله

4,000 دیــنار

تووت

4,000 دیــنار

مانگو

4,000 دیــنار

ئه ناناس

4,000 دیــنار

گیلاس

4,000 دیــنار

میلک شیک

ئوریو

5,000 دیــنار

فستق

5,000 دیــنار

کارامیل

5,000 دیــنار

نوتیلا

5,000 دیــنار

گویزهندی

5,000 دیــنار

سنیکه رز

5,000 دیــنار