Erbil_IcePack
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد


فهرست سفارشات

Orders List
نظرات

Comments0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir

وافل و کریپ

menudigital.ir

کیک

menudigital.ir

فراپی

menudigital.ir

قاوه خانه

menudigital.ir

تامه کانی ئایس پاک

menudigital.ir

ئایس پاک تابیه ت

menudigital.ir

شه ربه ت

menudigital.ir

فیتامین بار

menudigital.ir

سموزی

menudigital.ir

میلک شیک

وافل و کریپ

فوتشی کریپ

35,000 دیــنار

وافل

33,000 دیــنار

تراینگل کریپ

35,000 دیــنار

سوشی کریپ

35,000 دیــنار

براونیز

35,000 دیــنار

کیک

سوفله

32,500 دیــنار

کیکی دل

33,500 دیــنار

کروکان

33,500 دیــنار

ئوریو کیک

33,500 دیــنار

چیزکیک به شوکولاته

33,500 دیــنار

چیزکیک به تووت

33,500 دیــنار

پروفیلتوی ره ش

33,500 دیــنار

نوتیلا فوج

33,500 دیــنار

ترامیسو

33,500 دیــنار

ریلا

33,500 دیــنار

خه ونی فستق

33,500 دیــنار

کیک به توتی سارد

33,500 دیــنار

کارامیل به فولی سودانی

33,500 دیــنار

بوندق

33,500 دیــنار

فیلمدی سور

33,500 دیــنار

چوکلیت

33,500 دیــنار

فراپی

فراپیی کوفی

36,000 دیــنار

ئایس کوفی

34,000 دیــنار

فراپیی بوندوق

36,000 دیــنار

فراپیی کارامیل

36,000 دیــنار

قاوه خانه

ده بل ئیسپریسو

34,000 دیــنار

ئیسپریسو

33,000 دیــنار

که په چینو

34,000 دیــنار

ئه مریکانو (قاوه)

33,000 دیــنار

لاتی ماتیاتو

34,000 دیــنار

موکاچینو

35,000 دیــنار

چوکولاته ی گه رم

34,000 دیــنار

نیسکافی

34,000 دیــنار

چای کوردی - قه زوان

33,000 دیــنار

کوفی موکا

35,000 دیــنار

چا و چای به ره نگ

31,000 دیــنار

قاوه ی تورکی

33,000 دیــنار

تامه کانی ئایس پاک

موز

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

خوخ

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

تووت

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

لیمو

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

ئه ناناس

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

پرته قال

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

گندوره

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

فراوله

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

فستق

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

ده بل فستق

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

گویزهندی

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

فانیلا

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

که کاو

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

کارامیل

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

ره ژوو

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

کیت کات

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

موز که کاو

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

موز فراوله

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

شوکولاته

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

نیسکافه

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار


+ ناوه ند

4,000 دیــنار


+ گه وره

5,000 دیــنار

کیک فانیلا

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

کوکتیل 3

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

موز کارامیل

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

که کاو کارامیل

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

کیک که کاو

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

کیک فستق

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

کیک موز

شروع قیمت از : 3,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ بچووک

3,000 دیــنار

ئایس پاک تابیه ت

به نانا سپلیت

36,000 دیــنار

میکس نه تس

36,000 دیــنار

مولتی فروت

شروع قیمت از : 4,500 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ گه وره

5,500 دیــنار


+ بچووک

4,500 دیــنار

مولتی میکس

شروع قیمت از : 5,000 دیــنار

قابلیت انتخاب « »
+ گه وره

6,000 دیــنار


+ بچووک

5,000 دیــنار

زه عفه ران

35,000 دیــنار

شیر فراوله

35,000 دیــنار

دایت فانیلا

35,000 دیــنار

دایت پینا کولادا

35,000 دیــنار

هوت گلاس

34,000 دیــنار

دایت چوکلیت

35,000 دیــنار

هوت کریم

33,000 دیــنار

شه ربه ت

گویز هندی

35,000 دیــنار

کوکتیل

35,000 دیــنار

موهیتو

35,000 دیــنار

پرته قال

35,000 دیــنار

هه نار

35,000 دیــنار

فیتامین بار

گیزه ور

35,000 دیــنار

سیو

35,000 دیــنار

لیمو ، سیو ، پرته قال

36,000 دیــنار

ئه ناناس ، سیو ، هه رمی

36,000 دیــنار

گیزه ور ، کیوی

36,000 دیــنار

خوخ ، سیو ، تووت ، فراوله

36,000 دیــنار

تری ، فراوله

36,000 دیــنار

گیزه ور ، پرته قال

36,000 دیــنار

هه رمی ، قه یسی

36,000 دیــنار

سیو ، قه یسی

36,000 دیــنار

گندوره ، قه یسی ، ئه ناناس

36,000 دیــنار

گندوره ، کیوی

36,000 دیــنار

سموزی

خوخ

34,000 دیــنار

فراوله

34,000 دیــنار

تووت

34,000 دیــنار

مانگو

34,000 دیــنار

ئه ناناس

34,000 دیــنار

گیلاس

34,000 دیــنار

میلک شیک

ئوریو

35,000 دیــنار

فستق

35,000 دیــنار

کارامیل

35,000 دیــنار

نوتیلا

35,000 دیــنار

گویزهندی

35,000 دیــنار

سنیکه رز

35,000 دیــنارslide

...

SA
SU
MO
TU
WE
TH
FR
08:00
23:30
08:00
23:30
08:00
23:30
08:00
23:30
08:00
23:30
08:00
23:30
08:00
23:30
  تماس تلفنی با 021-00000000
  اینستاگرامپرداخت مستقیم به مجموعه

  • ورود مبلغ به تومان می باشد
  • حداقل مبلغ ۵.۰۰۰ تومان و حداکثر پرداختی ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد
  • ورود شماره موبایل جهت دریافت رسید پرداخت تراکنش ضروری می باشد
  • پرداخت مبلغ در این درگاه به منزله پرداخت در کارتخوان این مجموعه می باشد
  • قبل از ورود به درگاه پرداخت پیشنهاد می شود فیلتر شکن خودرا خاموش نمایید