سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

doner_center

پرسی ها | Porsi

دونر پرسی بره

قیمت از : 0 تـومـان

انتخاب سایز  
یک نفره

0 تـومـان


دو نفره

0 تـومـان

دونر پرسی گوساله

قیمت از : 220,000 تـومـان

انتخاب سایز  
یک نفره

220,000 تـومـان


دو نفره

300,000 تـومـان

دونر پرسی مرغ

قیمت از : 180,000 تـومـان

انتخاب سایز  
یک نفره

180,000 تـومـان


دو نفره

260,000 تـومـان

دونر پرسی میکس مرغ و گوشت

قیمت از : 220,000 تـومـان

انتخاب سایز  
یک نفره

220,000 تـومـان


دو نفره

300,000 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

سالاد فصل

20,000 تـومـان

سالاد انرونزی

30,000 تـومـان

سیب زمینی کوچک

40,000 تـومـان

سیب زمینی بزرگ

70,000 تـومـان

سیب پنیر

90,000 تـومـان

سیب قارچ و پنیر

110,000 تـومـان

سیب ویژه

150,000 تـومـان

سیب VIP

200,000 تـومـان

قارچ سوخاری

0 تـومـان

سالاد کلم

20,000 تـومـان

ساندویچ ها | Sandwich

ساندویچ دونر بره

0 تـومـان

ساندویچ دونر بره ویژه

0 تـومـان

ساندویچ دونر گوساله

160,000 تـومـان

ساندویچ دونر گوساله ویژه

180,000 تـومـان

ساندویچ دونر مرغ

140,000 تـومـان

ساندویچ دونر مرغ ویژه

160,000 تـومـان

ساندویچ دونر میکس مرغ و گوشت

160,000 تـومـان

ساندویچ دونر میکس مرغ و گوشت ویژه

180,000 تـومـان

برگرها | Burger

برگر دستی

120,000 تـومـان

رویال برگر

180,000 تـومـان

چیز برگر

140,000 تـومـان

دبل چیز برگر

210,000 تـومـان

ماشروم برگر

140,000 تـومـان

کینگ برگر

260,000 تـومـان

پیتزا ها | Pizza

پیتزا دونر گوساله

قیمت از : 180,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
یک نفره

180,000 تـومـان


دو نفره

280,000 تـومـان

پیتزا دونر مرغ

قیمت از : 160,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
یک نفره

160,000 تـومـان


دو نفره

260,000 تـومـان

پیتزا میکس مرغ و گوشت

قیمت از : 180,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
یک نفره

180,000 تـومـان


دو نفره

280,000 تـومـان

پیتزا پپرونی

قیمت از : 140,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
یک نفره

140,000 تـومـان


دو نفره

240,000 تـومـان

پیتزا مخصوص

قیمت از : 140,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
یک نفره

140,000 تـومـان


دو نفره

240,000 تـومـان

پیتزا دونر بره

قیمت از : 0 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
یک نفره

0 تـومـان


دو نفره

0 تـومـان
درباره

بازگشت به سایت

slide

...

  تماس با 02634471548
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه