سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

toranjfastfood

پیتزا | Pizza

پیتزا ترنج طلایی

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت, سینه مرغ گریل شده, قارچ,سس ویژه ترنج, سس مخصوص سر آشپز

قیمت از : 220,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

450,000 تـومـان


دو نفره

340,000 تـومـان


یک نفره

220,000 تـومـان

پیتزا چانو

فیله گوساله، سینه مرغ گریل شده, قارچ, فلفل دلمه ای, گوجه گیلاسی, سس مخصوص سرآشپز

قیمت از : 280,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

575,000 تـومـان


دو نفره

420,000 تـومـان


یک نفره

280,000 تـومـان

پیتزا چهارفصل

گوشت چرخ شده، سینه مرغ,بیکن گوشت,بیکن مرغ,قارچ,فلفل دلمه ای,زیتون, گوجه گیلاسی, سس مخصوص سرآشپز

قیمت از : 250,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

490,000 تـومـان


دو نفره

385,000 تـومـان


یک نفره

250,000 تـومـان

پیتزا اسپشیال

گوشت چرخ شده، سینه مرغ گریل شده, بیکن گوشت, قارچ,زیتون,سس مخصوص سر آشپز

قیمت از : 220,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

440,000 تـومـان


دونفره

330,000 تـومـان


تک نفره

220,000 تـومـان

پیتزا مخصوص ترنج

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ, سوسیس دودی,قارچ خام, فلفل دلمه ای,گوشت چرخ شده,سس مخصوص سر آشپز

قیمت از : 185,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

370,000 تـومـان


دو نفره

280,000 تـومـان


تک نفره

185,000 تـومـان

پیتزا رست بیف

مغز راسته گوساله رست شده، قارچ, فلفل دلمه ای,زیتون, سس مخصوص سرآشپز

قیمت از : 285,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

570,000 تـومـان


دو نفره

435,000 تـومـان


تک نفره

285,000 تـومـان

پیتزا تای چیکن

سینه مرغ گریل شده تند، قارچ,فلفل دلمه ای,سس مخصوص سرآشپز

قیمت از : 205,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

410,000 تـومـان


دو نفره

341,000 تـومـان


یک نفره

205,000 تـومـان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی تند، قارچ خام,فلفل دلمه ای,سس سوئیت چیلی,سس مخصوص سر آشپز

قیمت از : 180,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

360,000 تـومـان


دو نفره

270,000 تـومـان


یک نفره

180,000 تـومـان

پیتزا سبزیجات

سبزیجات تازه، قارچ,سس پستو

قیمت از : 155,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

310,000 تـومـان


دو نفره

260,000 تـومـان


یک نفره

155,000 تـومـان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ شده، قارچ,سس مخصوص سر آشپز

قیمت از : 250,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانوده

500,000 تـومـان


دونفره

375,000 تـومـان


یک نفره

250,000 تـومـان

پیتزا مکزیکو

فیله گوساله ای استیکی، بیکن گوشت, قارچ,فلفل دلمه ای,ذرت,سس مخصوص سرآشپز

قیمت از : 280,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

560,000 تـومـان


دو نفره

420,000 تـومـان


یک نفره

280,000 تـومـان

پیتزا پالرمو

بیکن مرغ، بیکن تند,قارچ, زیتون,سس مخصوص پالرمو

قیمت از : 200,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

410,000 تـومـان


دو نفره

305,000 تـومـان


یک نفره

200,000 تـومـان

پیتزا یونانی

بیکن گوشت، بیکن مرغ, گوشت چرخ شده, سینه مرغ گریل شده, قارچ, سس مخصوص سرآشپز

قیمت از : 230,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
دو نفره

345,000 تـومـان


یک نفره

230,000 تـومـان

پیتزا سیر و استیک

فیله گوساله ای استیکی، قارچ, فلفل دلمه ای, سس سیر,سس مخصوص سرآشپز

قیمت از : 255,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
خانواده

515,000 تـومـان


دو نفره

425,000 تـومـان


یک نفره

255,000 تـومـان

برگر | Burger

برگر مخصوص ترنج

همبرگر دستی 150 گرمی، بیکن مرغ, قارچ, پنیر گودا, پنیر موزارلا,سبزیجات, سس مخصوص سرآشپز

300,000 تـومـان

چیز برگر ترنج

همبرگر دستی 150 گرمی، بیکن مرغ, قارچ, پنیر گودا, پنیر موزارلا,سبزیجات

255,000 تـومـان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر دستی 150 گرمی، پنیر گودا,سبزیجات

280,000 تـومـان

ماشروم برگر

همبرگر دستی 150 گرمی، سس قارچ مخصوص, سبزیجات

220,000 تـومـان

چیکن برگر

سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا, سبزیجات

165,000 تـومـان

زینگر برگر

2 عدد فیله مرغ سوخاری، سبزیجات

230,000 تـومـان

بیف برگر

فیله گوساله، بیکن مرغ, قارچ,پنیر موزارلا, سبزیجات

285,000 تـومـان

همبرگر

165,000 تـومـان

سوخاری | Fried

سبد سوخاری مخصوص سوخاری

2 تیکه ران مرغ سوخاری، 2 عدد فیله مرغ سوخاری, 2 عدد بال و کتف سوخاری, قارچ سوخاری, سیب زمینی سوخاری

345,000 تـومـان

2 تیکه همراه با قارچ سوخاری و سیب زمینی

ران مرغ سوخاری به همراه قارچ سوخاری و سیب زمینی

210,000 تـومـان

3 تیکه همراه با قارچ سوخاری و سیب زمینی

ران مرغ سوخاری به همراه قارچ سوخاری و سیب زمینی

250,000 تـومـان

5 تیکه همراه با قارچ سوخاری و سیب زمینی

330,000 تـومـان

فیله استریپس

280,000 تـومـان

قارچ سوخاری

110,000 تـومـان

بال و کتف سوخاری

160,000 تـومـان

بال و کتف سوخاری مکزیکی (تند)

195,000 تـومـان

ساندویچ | Sandwich

اسپشیال ساندویچ

بیکن گوشت، بیکن مرغ, راسته گوساله رست شده, سینه مرغ گریا شده, قارچ, پنیر موزارلا,فلفل دلمه ای, سبزیجات, سس مخصوص سرآشپز

310,000 تـومـان

ساندویچ سرآشپز

بیکن مرغ، فیله مرغ گریل شده, قارچ, پنیر موزارلا, سبزیجات, سس مخصوص سرآشپز

265,000 تـومـان

بیکن گوشت تنوری

190,000 تـومـان

بیکن مرغ تنوری

175,000 تـومـان

ساندویچ رست بیف

280,000 تـومـان

ساندویچ فیله مرغ مخصوص

205,000 تـومـان

ساندویچ زبان

250,000 تـومـان

هات داگ مخصوص

185,000 تـومـان

کوکتل مخصوص

165,000 تـومـان

بندری

130,000 تـومـان

ساندویچ ژامبون + بیکن سرد

165,000 تـومـان

هات داگ تنوری

145,000 تـومـان

اسپشیال فود | Especial Food

استیک مرغ مخصوص

250,000 تـومـان

استیک مخصوص ترنج

285,000 تـومـان

شنسل مرغ

260,000 تـومـان

چیکن پارمزان

275,000 تـومـان

پاچینی مخصوص

230,000 تـومـان

پیش غذا | Appetizer

ناچو چیپس و پنیر

135,000 تـومـان

نان سیر مخصوص با پنیر

145,000 تـومـان

ناگت مرغ

160,000 تـومـان

نوشیدنی | Drinks

موهیتو

65,000 تـومـان

لیموناد

60,000 تـومـان

پاستا | Pasta

پاستا چیکن آلفردو

240,000 تـومـان

پاستا استیک آلفردو

300,000 تـومـان

پنه پستو با قارچ

190,000 تـومـان

اسپاگتی

270,000 تـومـان

گراتن پاستا

220,000 تـومـان

سیب زمینی | Potato

سیب زمینی سرخ کرده

80,000 تـومـان

سیب زمینی تنوری

135,000 تـومـان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

155,000 تـومـان

سیب زمینی آلفردو

185,000 تـومـان

سیب زمینی سوخاری با سس دیپ

175,000 تـومـان

سالاد | Salad

سالاد مخصوص ترنج

سالاد سبز

قیمت از : 160,000 تـومـان

انتخاب سایز سالاد  
بزرگ

265,000 تـومـان


متوسط

205,000 تـومـان


کوچک

160,000 تـومـان

سالاد سزار با فیله سوخاری

قیمت از : 170,000 تـومـان

انتخاب سایز سالاد  
بزرگ

320,000 تـومـان


متوسط

230,000 تـومـان


کوچک

170,000 تـومـان

سالاد سزار با فیله مرغ گریل

قیمت از : 165,000 تـومـان

انتخاب سایز سالاد  
بزرگ

295,000 تـومـان


متوسط

215,000 تـومـان


کوچک

165,000 تـومـان

سالاد اندونزی

65,000 تـومـاندرباره

بازگشت به سایت

slide

...

  تماس با 65256060
  اینستاگرام
رزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه