سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

سیب زمینی خلالی مخصوص هافی هن

عالی

1401/10/18

فیله استریپس با سس تند و شیرین

واقعا عالى بود

1401/9/18

فیله استریپس با دیپ چدار

عالی

1401/8/19

huffyhen

(بایت ران) |

مرغ سوخاری (بایت ران) با سس بادام زمینی

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت ران) با سس باربیکیو

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت ران) با سس پارمسان سبزیجات

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت ران) با دیپ چدار

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت ران) با سس پارمسان خامه ترش

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت ران) با سس گشنیز

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت ران) نمکی

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده نمکی

افزودن +
159,000 تـومـان

مرغ سوخاری (بایت ران) با سس تند و شیرین

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت ران) با سس تند

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت ران) با سس خیلی تند

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت ران) با سس سیر سبزیجات

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت ران) با سس پستو خامه

300 گرم ران بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

(بایت سینه) |

مرغ سوخاری (بایت سینه) با سس بادام زمینی

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت سینه) با سس باربیکیو

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 125,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

125,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت سینه) با سس پارمسان سبزیجات

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت سینه) با دیپ چدار

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت سینه) با سس خامه ترش

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت سینه) با سس گشنیز

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت سینه) نمکی

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده نمکی

افزودن +
159,000 تـومـان

مرغ سوخاری (بایت سینه) با سس تند و شیرین

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت سینه) با سس تند

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت سینه) با سس خیلی تند

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت سینه) با سس سیر سبزیجات

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

مرغ سوخاری (بایت سینه) با سس پستو خامه

300 گرم سینه بدون استخوان سوخاری شده بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 159,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

159,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

159,000 تـومـان

افزودن +

سالادها | Salads

سالاد استیک و اسفناج

100 گرم فیله گوساله گریل شده، بیبی اسفناج، گوجه خشک، گردو نمکی، پنیر تبریز، پیاز حلقه ایی، زیتون گریل شده ، کروتان، سس بالزامیک

افزودن +
197,000 تـومـان

سالاد مرغ و اسفناج

150 گرم فیله مرغ (گریل یا سوخاری)، بیبی اسفناج، گوجه خشک، گردو نمکی، پنیر تبریز، پیاز حلقه ایی، زیتون گریل شده، کروتان، سس بالزامیک

قیمت از : 167,000 تـومـان

انتخاب  
فیله سوخاری

167,000 تـومـان

افزودن +

فیله گریل

167,000 تـومـان

افزودن +

سالاد نیسیواز

150 گرم مرغ مزه دار شده گریل، کاهو فرانسوی سبز و بنفش، تخم مرغ آب پز، گوجه گیلاسی، لوبیا سبز، سوئیس چارد، فلفل دلمه ایی، کرن بری، خیار، کروتان، سس نیسیواز

افزودن +
154,000 تـومـان
🌿

سالاد انبه/پرتقال

بیبی اسفناج، کاهو فرانسوی سبز و بنفش، پنیر موتزورلا، کلم ترشی، بادام زمینی نمکی، فندق نمکی، فلفل دلمه ایی ، انبه یا پرتقال، سورل، سس انبه

قیمت از : 157,000 تـومـان

انتخاب  
سالاد بهمراه انبه

188,000 تـومـان

افزودن +

سالاد بهمراه پرتقال

157,000 تـومـان

افزودن +

سالاد سیب زمینی آلمانی

سوسیس فرانکفورتر ، سیب زمینی مکعبی سرخ شده، خیارشور، شوید، سوئیس چارد، زیتون گریل شده، گوجه خشک، سس خردل

افزودن +
154,000 تـومـان

سالاد سزار

150 گرم فیله مرغ (گریل-سوخاری)، کاهو رسمی، کاهو فرانسوی سبز و بنفش، آروگولا، زیتون گریل شده، پنیر پارمسان، کروتان، سس سزار

قیمت از : 167,000 تـومـان

انتخاب  
فیله سوخاری

167,000 تـومـان

افزودن +

فیله گریل

167,000 تـومـان

افزودن +
🌿

سالاد یونانی

کاهو رسمی، کاهو فرانسوی سبز و بنفش، خیار، گوجه فرنگی، زیتون، پنیر تبریز، پیاز، کروتان، سس یونانی

افزودن +
134,000 تـومـان

سالاد کاپرس

پنیر موتزورلا ، سوئیس چارد، آروگولا، ریحان ایتالیایی، گوجه‌فرنگی ، زيتون گریل شده، سس زیتون بالزامیک

افزودن +
167,000 تـومـان

سالاد آروگولا

آروگولا، پنیر موتزورلا ، گوجه خشک، بادام زمینی نمکی، سیب زمینی سرخ شده، کاهو فرانسوی سبز، سس آروگولا، سورل

افزودن +
154,000 تـومـان

سالاد اسفناج و توت فرنگی

بیبی اسفناج، توت فرنگی، گردو نمکی، پنیر تبریز، سوئیس چارد، کروتان، سس توت فرنگی

افزودن +
149,000 تـومـان
🌿

سالاد گرین

کاهو رسمی، کاهو فرانسوی سبز و بنفش، آروگولا، پرتقال، سیب( زرد یا سبز)، برگ سورل، بروکلی، فندق نمکی، میکس لوبیا قرمز و سفید، خیار، کروتان، سس گرین

افزودن +
134,000 تـومـان

سالاد پاستا پستو

پنه، سس پستو، نخود فرنگی، قارچ ، ژامبون پپرونی، آروگولا، بروکلی، پنیر پارمسان، پنیر موتزورلا

افزودن +
168,000 تـومـان

سالاد انتخابی

افزودن +
145,000 تـومـان

بال و بازو | Chicken Wings

بال و بازو با سس بادام زمینی

300 گرم بال و بازو سوخاری بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو با سس باربیکیو

300 گرم بال و بازو سوخاری بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو با سس پارمسان سبزیجات

300 گرم بال و بازو سوخاری شده آغشته به سس

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو با دیپ چدار

300 گرم بال و بازو سوخاری بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو با سس پارمسان خامه ترش

300 گرم بال و بازو سوخاری بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو با سس گشنیز

300 گرم بال و بازو سوخاری بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو نمکی

300 گرم بال و بازو سوخاری شده نمکی

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
سس کچاپ

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو با سس تند و شیرین

300 گرم بال و بازو سوخاری بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو با سس تند

300 گرم بال و بازو سوخاری بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو با سس خیلی تند

300 گرم بال و بازو سوخاری بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو با سس سیر سبزیجات

300 گرم بال و بازو سوخاری شده بهمراه سس سیر سبزیجات

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

بال و بازو با سس پستو خامه

300 گرم بال و بازو سوخاری بهمراه سس / آغشته به سس

قیمت از : 128,000 تـومـان

انتخاب  
آغشته به سس

128,000 تـومـان

افزودن +

پک سس

128,000 تـومـان

افزودن +

فیله استریپس | Chicken Fillet Strips

فیله استریپس با سس بادام زمینی

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +

فیله استریپس با سس باربیکیو

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +

فیله استریپس با سس پارمسان سبزیجات

300 گرم فیله سوخاری آغشته به سس پارمسان سبزیجات

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +
👍 1

فیله استریپس با دیپ چدار

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده بهمراه دیپ چدار

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +

فیله استریپس با سس پارمسان خامه ترش

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +

فیله استریپس با سس گشنیز

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +

فیله استریپس نمکی

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده نمکی

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
سس کچاپ

169,000 تـومـان

افزودن +
👍 1

فیله استریپس با سس تند و شیرین

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +

فیله استریپس با سس تند

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +

فیله استریپس با سس خیلی تند

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +

فیله استریپس با سس سیر سبزیجات

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +

فیله استریپس با سس پستو خامه

300 گرم فیله استریپس سوخاری شده بهمراه سس

قیمت از : 169,000 تـومـان

انتخاب  
پک سس

169,000 تـومـان

افزودن +

سیب زمینی | French Fries

سیب زمینی خلالی پنیری

افزودن +
58,000 تـومـان

سیب زمینی خلالی سس کچاپ

افزودن +
58,000 تـومـان

سیب زمینی خلالی نمکی

افزودن +
58,000 تـومـان
👍 1

سیب زمینی خلالی مخصوص هافی هن

افزودن +
58,000 تـومـان

سیب زمینی خلالی سیر و جعفری

افزودن +
58,000 تـومـان

نوشیدنی ها | Drinks

نوشابه کوکاکولا

قیمت از : 6,000 تـومـان

انتخاب انواع کوکا کولا  
بطری

6,000 تـومـان

افزودن +

قوطی

12,000 تـومـان

افزودن +

زیرو

12,000 تـومـان

افزودن +

خانواده

18,000 تـومـان

افزودن +

نوشابه فانتا

قیمت از : 6,000 تـومـان

انتخاب انواع فانتا  
خانواده

18,000 تـومـان

افزودن +

بطری

6,000 تـومـان

افزودن +

قوطی

12,000 تـومـان

افزودن +

نوشابه اسپرایت

قیمت از : 6,000 تـومـان

انتخاب انواع اسپرایت  
بطری

6,000 تـومـان

افزودن +

قوطی

12,000 تـومـان

افزودن +

خانواده

18,000 تـومـان

افزودن +

ماء الشعیر هی دی

قیمت از : 12,000 تـومـان

انتخاب انواع ماءالشعیر  
کلاسیک

12,000 تـومـان

افزودن +

لیمو

12,000 تـومـان

افزودن +

هلو

12,000 تـومـان

افزودن +

استوایی

12,000 تـومـان

افزودن +

لیموناد هافی هن

افزودن +
20,000 تـومـان

موهیتو

افزودن +
20,000 تـومـان

آب معدنی

افزودن +
5,000 تـومـان

سس های سالاد | Salad Dressings

سس بالزامیک

افزودن +
22,500 تـومـان

سس انبه

افزودن +
21,000 تـومـان

سس انبه پرتقال

افزودن +
21,000 تـومـان

سس پستو

افزودن +
23,500 تـومـان

سس یونانی

افزودن +
21,000 تـومـان

سس زیتون بالزامیک

افزودن +
25,500 تـومـان

سس خردل لیمویی

افزودن +
21,000 تـومـان

سس سزار

افزودن +
25,000 تـومـان

سس آروگولا

افزودن +
21,000 تـومـان

سس توت فرنگی

افزودن +
24,500 تـومـان

سس گرین

افزودن +
21,000 تـومـان

سس نیسیواز

افزودن +
21,000 تـومـان

سس های غذا | Food Sauces

سس تند و شیرین

افزودن +
18,000 تـومـان

سس گشنیز

افزودن +
18,000 تـومـان

دیپ چدار

افزودن +
25,000 تـومـان

سس بادام زمینی

افزودن +
22,000 تـومـان

سس پارمسان خامه ترش

افزودن +
25,000 تـومـان

سس تند

افزودن +
18,000 تـومـان

سس پارمسان سبزیجات

افزودن +
25,000 تـومـان

سس پستو خامه

افزودن +
25,000 تـومـان

سس باربیکیو

افزودن +
18,000 تـومـان

سس خیلی تند

افزودن +
18,000 تـومـان

سس سیر سبزیجات

افزودن +
18,000 تـومـان

پک غذای کودک | Happy Meal Pack

فیله استریپس نمکی با سیب زمینی خلالی

300 گرم فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده خلالی نمکی، یک عدد گیفت لگو

افزودن +
169,000 تـومـان

گیفت لگو

یک عدد لگو شخصیت های کارتونی

افزودن +
45,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0 سبد خرید
دسته بندی ها
خانه