اعتراف تلخ شکیرا به بزرگترین ترسش در زندگی

شکیرا در یک مصاحبه به بزرگترین ترسش در زندگی اشاره کرد و گفت:: راستش من همیشه فکر می کردم زن به مرد نیاز دارد تا زندگی خودش را کامل کند حتی در رویای خود خانواده ای می دیدم که در آن بچه ها و پدر و مادر زیر یک سقف بودند .

شکیرا گفت: اما شما در زندگی به همه رویاهای خود نمی رسید ، زندگی همیشه راهی برای جبران می گذارد و می دانم زندگی اینکار را با دو فرزند شگفت انگیزی که دارم انجام داده که هر روز مرا سرشار از عشق آنها می کند ، من به خود وابسته هستم و برای فرزندانم باید یک شیر باشم
من همیشه از نظر عاطفی کاملا به مردان وابسته بودم ، عاشق یک مرد شدم و حالا فکر می کنم توانستم آن داستان را از دیدگاه دیگری ببینم و درک کنم ، امروز تنهایی برای من کافی است ، وقتی یک زن با جنگ های زندگی روبرو می شود می تواند قوی تر ظاهر شود ، روزهایی وجود دارد که گاهی شکسته می شد من باید برای فرزندانم الگو باشم ، گاهی واقعا تحمل سخت بود اما نه من باید قوی بایستم.

الان به خودم اعتماد بیشتری دارم ، فکر نمی کردم که بتونم قوی باشم ، فکر می کردم شکننده تر باشم درست است که نقطه ضعف هایی دارم ، اما من هنوز ایمان دارم . شکیرا گفت بزرگترین ترس در زندگی من جدایی از پیکه بود .عین نفس کشیدن اما یاد گرفتم زن می تواند با شکست قوی تر شود.