مستندات منو دیجیتال

نرم افزارهای مورد نیاز سیستم

نرم افزار های مورد نیاز سیستم در صورت نیاز کارشناسان بخش فنی لطفا هر یک از نرم افزار های مورد نیاز را از این بخش دانلود و نصب نمایید

1- نرم افزار AnyDesk برای ویندوز