ارتباط با کارشناس
گفتگو با کارشناسان
سلام! برای دریافت مشاوره کلیک نمایید

مرکز دانلود منوی دیجیتال

نرم افزار های مورد نیاز سیستم در صورت نیاز کارشناسان بخش فنی لطفا هر یک از نرم افزار های مورد نیاز را از این بخش دانلود و نصب نمایید
پسورد فایل ها : menudigital.ir
نام سیستم عامل معماری ورژن حجم لینک
Google Chrome (Official) any x64 / x86 Latest -
Google Chrome (32 BIT) windows x86 119.0.6045.124 110 MB
Google Chrome (64 BIT) windows x64 119.0.6045.124 110 MB
WinRAR windows x64 / x86 6.24 6 MB
AnyDesk windows x64 / x86 8.0.6 5.25 MB
Supremo windows x64 / x86 4.10.4.2204 11.82 MB
VNC-Viewer windows x64 / x86 7.8.0 8.27 MB
VNC-Server + crack windows x64 / x86 7.8.0 14.38 MB
Microsoft Visual C++ windows x64 / x86 2010-2012-2013-2022 27.25 MB
NET.Framework Detect windows x64 / x86 1.3 63 KB
.netFramework4.8 windows x64 / x86 - 116 mb
.netFramework4.5.2 windows x64 / x86 - 97.5 mb
Advanced IP Scanner windows x64 / x86 2.5.4594.1 19.75 MB
mikrotik winbox (64) windows x64 - 780 KB
mikrotik winbox (32) windows x86 - 700 KB
mikrotik bandwidth test windows x64 / x86 - 314 KB
DNS - 403 windows x64 / x86 - 17.63 MB
Rufus windows x64 / x86 4.3.2090 2.68 MB
meva tp1000 driver printer windows x64 / x86 4.3.2090 ~ MB
Win 7 windows x64 / x86 SP1 Ultimate August 2023 -
Win 10 windows x64 / x86 22H2 Build 19045.3693 VL -
Win 11 windows x64 / x86 23H2 Build 22631.2715 -