ارتباط با کارشناس
گفتگو با کارشناسان
سلام! برای دریافت مشاوره کلیک نمایید

فرم خرید اشتراک منوی دیجیتال

از این بخش می توانید منوی دیجیتال خودتان را بصورت آنلاین در چند دقیقه و با چند کلیک ایجاد نمایید

نام خدمت تعداد مبلغ 10% ارزش افزوده
منوی دیجیتال - پلن منوی دیداری 1 1,600,000 160,000
مبلغ قابل پرداخت 1,760,000 تومان
فاکتور رسمی این خرید، یکهفته پس از ثبت اطلاعات مالی در پنل مدیریت مجموعه قابل دریافت می باشد